elterjeszt ts ige 5b2

1. ’〈annak kif-ére, hogy vmi, vki okozza v. előidézi, hogy vmi egyre növekvő terjedelemben, mértékben, számban egyre nagyobb helyet foglaljon el vhol, ill. egyre távolabbi helyre kerüljön el〉’ ❖ ? Menjetek, ó Múzsák, menjetek Évához, [...] S a nappal szóljatok fényes ablakához, Midn elterjeszti kedves sugárait (1772 Barcsay Ábrahám 7019026, 54) | a’ nap keletben felemelkedik, ’s fényt terjeszt-el Kuchullinnak vesztére (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Macpherson 7163062, 24) | Még födte a rónát a nehéz füst, amit a leégett fenyőerdő és bozót elterjesztett (1903 Jókai Mór CD18) | Az epifiták termései és magvai [...] v. húsos burokkal bírnak és így az állatok által elterjesztethetnek, v. pedig igen apró magvak [...] és spórák [...], úgy, hogy a szél által könnyen elszállíthatók (1911 RévaiNagyLex. C5697, 323) | [A röpiratot] szépen megszerkesztették, valamelyik bakonyi falu papi nyomdájában ki is nyomtatták s már csak el kellett volna terjeszteni (1945 Darvas József 9101014, 98) | Az itt-ott egymás szoros szomszédságában épült zsúptetős épületek száraz időben könnyen meggyulladtak, a lángot játszva elterjesztette a szél, s így időről időre egész házsorok váltak a tűz martalékává (2000 Gyurácz Ferenc CD36).

1a. ’〈annak kif-ére, hogy vki, vmi elősegíti v. okozza, hogy vmely élőlény v. annak vmely faja, fajtája egyre nagyobb egyedszámban kerüljön (vhonnan) vhova, ill. forduljon elő vhol〉’ ❖ A pávát a fönikei hajósok Ofirból (Kelet-Indiából) hozták déli Európába, a rómaiak egész birodalmokban terjeszték el (1884 Hunfalvy János 8191001, 34) | [A borscserje] hazája Elő-India, Travankor- és Malabár vidéke, ahonnan Tulsó-Indiába, a Szunda-, Filippini-, fűszeres- meg a nyugat-indiai szigeteken is elterjesztették (1893 PallasLex. CD02) | A kelta sertés elterjedt egész Európában és így jutott egy másik szintén harcias, vad néphez, a germánokhoz, kik tovább terjesztették el Európa más részeibe (1929 Az állatok világa ford. CD46) | [az alkalmazkodás] a Homo sapiens sapiens alfaját a sarkoktól az egyenlítőig elterjesztette (1988 Lengyel Péter 9397006, 156).

1b. ’〈(fertőző) betegséget〉 egyre több egyednek fertőzéssel továbbad, ill. 〈járványt〉 így előidéz (vhol) vki, vmi’ ❖ Mind ezeket, a’ kikbe igaz okok miatt a’ himlök bé nem oltattak, a’ terméſzet ſzerént valo himlök még támadhatják, és a’ ragadozáſt el terjeſzthetik (1775 Szeli Károly ford.–Haen C3932, 29) | a’ sót Máramarosból Tokajba szállító Oroszok és Oláhok a’ cholerát Ugocsában elterjesztették (1831 Kazinczy Ferenc C4938, 595) | A megtizedelt sereget erre Potidaia alá küldték, s ezzel a hibás intézkedéssel az ottani ostromló seregben is elterjesztették a nyavalyát [ti. a pestist] (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | a több millió állatot áldozatul követelő, csaknem egész Európa szarvasmarha-állományát kipusztító óriási járványt egy magyar szarvasmarha terjesztette el (1975 Karasszon Dénes CD30).

1c. (rég, ritk) ’〈(fertőző) betegséget〉 fertőzéssel eljuttat vhova’ ❖ [a himlőt] a’ Spanyolok Mexikóba és déli Amerikába-is el-terjeſztették (1800 Bene Ferenc 7034002, 22).

1d. ’〈vmely érzést, ill. lelkiállapotot〉 egyre több emberben felkelt, ill. általánossá tesz (vhol)’ ❖ Által ment tehát Haddik F Vezér az ellenség fldjére, magával vitte a’ vitéz Magyarokat és azokkal együtt a’ félelmet és rettegéſt, mellyet gyzödelmes karjaik fognak el-terjeſzteni a’ Törökök között (1789 Magyar Merkurius C0341, 367) | Ezen példátlan kegyetlenkedés’ híre közönséges szomorúságot terjesztett el a városban (1829 Vörösmarty Mihály ford. 8524424, 153) | mindenkinek az volt a meggyőződése, hogy Alexandros az egész világon elterjesztette a boldogságot, melyet előtte csak Görögország élvezett (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | [a Nemzeti Őrsereg] páni riadalmat fog elterjeszteni (1978 Jékely Zoltán ford.–Széchenyi CD1502).

1e. ’〈vmit v. vminek a sokaságát〉 sokfelé eljuttatva általánosan ismertté, használttá, közkeletűvé tesz(i)’ ❖ [a himlő elleni védőoltást] mint Iſtennek kiváltképen való ajándékát, illend vólna el-terjeſzteni e’ fldn (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 221) | Krisztusnak 12 apostola volt, s ezek elterjeszték szavait az egész világon (1848 Vasvári Pál 8515016, 302) | [Gyulay Lajos gróf] és id. Bethlen Ferencz gróf voltak a legelsők, kik a magyar ruhát újból felvették és annak viselését szélesb körben is elterjesztették (1896 Magyar írók élete CD27) | a 80.000 Párizsban lakó német [...] megismerkedik a francia eszmékkel és elterjeszti azokat a német polgárság között (1937 Iványi-Grünwald Béla CD42) | Különösen a katonák körében vált szokásossá a dohányzás, akik azután a nép között is elterjesztették (1999 Magyar néprajz CD47).

1f. (rég) ’〈annak kif-ére, hogy vmit egyre nagyobb területen v. szélesebb körben érvényesít〉’ ❖ az virtus és a’ terméſzet el-terjeſztik ſzenvedéſimen vigaſztaló kedveſségeket (1777 Wesselényi Zsuzsanna ford.–Fenouillot 7383003, 2) | mikor a’ Gyz elterjesztette hatalmát, ’S a’ várast sokkal megbvítette, borozni Kezdett ünnepein (1815 Virág Benedek ford.–Horatius C4507, 101) | [Olaszországban] titkos forradalmi liga alakult, mely elterjeszté láthatlan hatalmát Európának elnyomott [...] népei között (1870 Orbán Balázs 8340017, 154).

2. (rég) ’〈annak kif-ére, hogy vmely összehajtott, összefogott dolgot szétnyit és szétterít (vhol), ill. vmi olyan helyzetbe kerül v. olyan helyzetben van, hogy egész terjedelmében szétterül vmi felett〉’ ❖ Két fej Sasoknak szárnyok el terjesztve (1790 Gvadányi József C1938, 36) | hoszszú haját vállain el-terjesztötte (1799 Dugonics András 7087020, 307) | [a cédrus] elterjeszté védő lombjait feletted (1821 Szemere Pál 8439004, 81) | [az óriási fa] mozdulatlan nagyságban terjeszti el ágait, a’ kisebb csemeték fölött (1847 Eötvös József C1608, 15) | [a tintahalak] az elterjesztett hálóba bevetődnek (1882 Jókai Mór CD18).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. terjed; ÉKsz.; SzT.

elterjeszt tárgyas ige 5b2
1.
〈annak kif-ére, hogy vmi, vki okozza v. előidézi, hogy vmi egyre növekvő terjedelemben, mértékben, számban egyre nagyobb helyet foglaljon el vhol, ill. egyre távolabbi helyre kerüljön el〉
?
Menjetek, ó Múzsák, menjetek Évához, [...] S a nappal szóljatok fényes ablakához, Midn elterjeszti kedves sugárait
(1772 Barcsay Ábrahám)
a’ nap keletben felemelkedik, ’s fényt terjeszt-el Kuchullinnak vesztére
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Macpherson)
Még födte a rónát a nehéz füst, amit a leégett fenyőerdő és bozót elterjesztett
(1903 Jókai Mór)
Az epifiták termései és magvai [...] v.vagy húsos burokkal bírnak és így az állatok által elterjesztethetnek, v.vagy pedig igen apró magvak [...] és spórák [...], úgy, hogy a szél által könnyen elszállíthatók
(1911 RévaiNagyLex.)
[A röpiratot] szépen megszerkesztették, valamelyik bakonyi falu papi nyomdájában ki is nyomtatták s már csak el kellett volna terjeszteni
(1945 Darvas József)
Az itt-ott egymás szoros szomszédságában épült zsúptetős épületek száraz időben könnyen meggyulladtak, a lángot játszva elterjesztette a szél, s így időről időre egész házsorok váltak a tűz martalékává
(2000 Gyurácz Ferenc)
1a.
〈annak kif-ére, hogy vki, vmi elősegíti v. okozza, hogy vmely élőlény v. annak vmely faja, fajtája egyre nagyobb egyedszámban kerüljön (vhonnan) vhova, ill. forduljon elő vhol〉
A pávát a fönikei hajósok Ofirból (Kelet-Indiából) hozták déli Európába, a rómaiak egész birodalmokban terjeszték el
(1884 Hunfalvy János)
[A borscserje] hazája Elő-India, Travankor- és Malabár vidéke, ahonnan Tulsó-Indiába, a Szunda-, Filippini-, fűszeres- meg a nyugat-indiai szigeteken is elterjesztették
(1893 PallasLex.)
A kelta sertés elterjedt egész Európában és így jutott egy másik szintén harcias, vad néphez, a germánokhoz, kik tovább terjesztették el Európa más részeibe
(1929 Az állatok világa ford.)
[az alkalmazkodás] a Homo sapiens sapiens alfaját a sarkoktól az egyenlítőig elterjesztette
(1988 Lengyel Péter)
1b.
(fertőző) betegséget〉 egyre több egyednek fertőzéssel továbbad, ill. 〈járványt〉 így előidéz (vhol) vki, vmi
Mind ezeket, a’ kikbe igaz okok miatt a’ himlök bé nem oltattak, a’ terméſzet ſzerént valo himlök még támadhatják, és a’ ragadozáſt el terjeſzthetik
(1775 Szeli Károly ford.Haen)
a’ sót Máramarosból Tokajba szállító Oroszok és Oláhok a’ cholerát Ugocsában elterjesztették
(1831 Kazinczy Ferenc)
A megtizedelt sereget erre Potidaia alá küldték, s ezzel a hibás intézkedéssel az ottani ostromló seregben is elterjesztették a nyavalyát [ti. a pestist]
(1899 Nagy képes világtörténet)
a több millió állatot áldozatul követelő, csaknem egész Európa szarvasmarha-állományát kipusztító óriási járványt egy magyar szarvasmarha terjesztette el
(1975 Karasszon Dénes)
1c. (rég, ritk)
(fertőző) betegséget〉 fertőzéssel eljuttat vhova
[a himlőt] a’ Spanyolok Mexikóba és déli Amerikába-is el-terjeſztették
(1800 Bene Ferenc)
1d.
〈vmely érzést, ill. lelkiállapotot〉 egyre több emberben felkelt, ill. általánossá tesz (vhol)
Által ment tehát Haddik F Vezér az ellenség fldjére, magával vitte a’ vitéz Magyarokat és azokkal együtt a’ félelmet és rettegéſt, mellyet gyzödelmes karjaik fognak el-terjeſzteni a’ Törökök között
(1789 Magyar Merkurius)
Ezen példátlan kegyetlenkedés’ híre közönséges szomorúságot terjesztett el a városban
(1829 Vörösmarty Mihály ford.)
mindenkinek az volt a meggyőződése, hogy Alexandros az egész világon elterjesztette a boldogságot, melyet előtte csak Görögország élvezett
(1899 Nagy képes világtörténet)
[a Nemzeti Őrsereg] páni riadalmat fog elterjeszteni
(1978 Jékely Zoltán ford.Széchenyi)
1e.
〈vmit v. vminek a sokaságát〉 sokfelé eljuttatva általánosan ismertté, használttá, közkeletűvé tesz(i)
[a himlő elleni védőoltást] mint Iſtennek kiváltképen való ajándékát, illend vólna el-terjeſzteni e’ fldn
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Krisztusnak 12 apostola volt, s ezek elterjeszték szavait az egész világon
(1848 Vasvári Pál)
[Gyulay Lajos gróf] és id.idősebb Bethlen Ferencz gróf voltak a legelsők, kik a magyar ruhát újból felvették és annak viselését szélesb körben is elterjesztették
(1896 Magyar írók élete)
a 80.000 Párizsban lakó német [...] megismerkedik a francia eszmékkel és elterjeszti azokat a német polgárság között
(1937 Iványi-Grünwald Béla)
Különösen a katonák körében vált szokásossá a dohányzás, akik azután a nép között is elterjesztették
(1999 Magyar néprajz)
1f. (rég)
〈annak kif-ére, hogy vmit egyre nagyobb területen v. szélesebb körben érvényesít〉
az virtus és a’ terméſzet el-terjeſztik ſzenvedéſimen vigaſztaló kedveſségeket
(1777 Wesselényi Zsuzsanna ford.Fenouillot)
mikor a’ Gyz elterjesztette hatalmát, ’S a’ várast sokkal megbvítette, borozni Kezdett ünnepein
(1815 Virág Benedek ford.Horatius)
[Olaszországban] titkos forradalmi liga alakult, mely elterjeszté láthatlan hatalmát Európának elnyomott [...] népei között
(1870 Orbán Balázs)
2. (rég)
〈annak kif-ére, hogy vmely összehajtott, összefogott dolgot szétnyit és szétterít (vhol), ill. vmi olyan helyzetbe kerül v. olyan helyzetben van, hogy egész terjedelmében szétterül vmi felett〉
Két fej Sasoknak szárnyok el terjesztve
(1790 Gvadányi József)
hoszszú haját vállain el-terjesztötte
(1799 Dugonics András)
[a cédrus] elterjeszté védő lombjait feletted
(1821 Szemere Pál)
[az óriási fa] mozdulatlan nagyságban terjeszti el ágait, a’ kisebb csemeték fölött
(1847 Eötvös József)
[a tintahalak] az elterjesztett hálóba bevetődnek
(1882 Jókai Mór)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. terjed; ÉKsz.; SzT.

Beállítások