eltilt ts ige 4a3

1. ’〈hatalmánál, jogánál fogva személy, hatóság, ill. (jog)szabály, rendelkezés〉(büntetés terhe alatt v. büntetésként) vminek a lehetőségétől, vmely cselekvéstől, személytől stb. tiltással eltérít vkit, ill. tiltással távozásra v. távolmaradásra kényszerít, kitilt vhonnan vkit, vmit’ ❖ Vallyon nem kelleneé az orſzág Biráinak […] az illy gaz gyülevéſz embereket az orſzágtól el-tiltani (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 570) | Tizenegyedik Kelemen Pápa, Bálvány-imádoknak határozta azokat, a’ kik a’ Konfutz képét tartanák Sinában; a’ Kereſztyéneket attol el-tiltotta (1785 Göböl Gáspár 7121008, 55) | mihent a Házgazda valakit eltilt a háztól, annak nem szabad oda bé lépni (1826 Cserey Miklós C4937, 160) | a német kormány eltiltotta országa területéről a szerencsejátékbankokat (1875 Jókai Mór CD18) | A szellemi közbiztonság érdekében hatóságilag kellene eltiltani a nem-költőket a költői eszközök használatától (1947 Illyés Gyula 9274076, 120) | Az apa eltiltja lányát a vagyontalan fiútól (1998 Új Könyvek CD29) | M. Jánost a bíróság négyévi, börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte, és 5 évre eltiltotta a közügyektől (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. (/ritk) ’〈hatalmánál, jogánál fogva személy v. hatóság, ill. (jog)szabály, rendelkezés〉(büntetés terhe alatt v. büntetésként) tilosnak, tilalom alá esőnek nyilvánít(va nem engedélyez vkinek) vmit’ ❖ a’ tüzeléſt [ti. a lövést] el-tiltom (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. 7098006, 125) | [a brahmanizmus követői] állati származásu eledellel sem élnek: mert jámbor vallásuk eltiltja tőlök, hogy Brahma valamelly élő teremtményét megöljék (1856 Vasárnapi Újság CD56) | megjelent a kormányzati határozat, mely a Márczius Tizenötödikét eltiltani és szerkesztőjét esküdtszék elé állítani rendelte (1898 Vadnay Károly 8501005, 185) | Kedves Piroskám! Csodálkozom, hogy nem írsz. Talán csak nem tiltották el a levelezést is, mert az borzasztó lenne… (1900 Mikszáth Kálmán CD04) | A kormány minden nyilvános ünnepséget eltiltott (1919 Világ 2115001, 7) | [Gandhi] eltiltotta híveinek a koldulást (1930 Seltmann Rezső CD10) | Az első világháború után eltiltották a vegyi fegyverek használatát (1997 Magyar Hírlap CD09).

1b. (Sp) ’〈szabálytalan versenyzés, az eredmény tisztességtelen befolyásolása stb. miatt sportolót, edzőt stb. az arra illetékes szerv(ezet)〉 tiltó határozattal bizonyos időre kizár a versenyzésből, az abban való részvételét, közreműködését megtiltja’ ❖ A centerben az eltiltott Korody utóda Kucsera, nehézkessége miatt ismét meddő játékot mutatott (1908 Nemzeti Sport dec. 26. C7142, 26) | A magyar szövetség játékvezetői bizottsága egy hónapra eltiltotta azokat a bírókat, akik nem vették észre, hogy Hang Györgyi játékengedély nélkül szerepelt a Vasasban (1996 Magyar Hírlap CD09) | a Dunaferr vezetőedzőjét sportszerűtlen magatartás miatt egy hónapra eltiltották (2000 Magyar Hírlap CD09) | A Német Kerékpáros-szövetség sportbírósága hat hónapra tiltotta el a doppingoláson ért Jan Ullrichot (2002 Népszava júl. 24. C7465, 15).

2. ’nyomatékosan felszólít vkit, hogy (a káros következmények elkerülése érdekében) vmely cselekvés végzésétől v. vminek az élvezetétől álljon el, arról mondjon le’ ❖ [a beteget] bortúl és húſtól el-tiltják, ellenben fvekbl kéſzitett meleg italokkal bven itattják (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 118) | Debreczenben eggy valaki eggyszer megszóllította hogy azon Vataynak tartozott pénzemet fizetném le, ’s Prókátor Nagy Gábor Úr ettől eltiltott (1816 Kazinczy Ferenc C4939, 324) | Fölmentem a böjt alul és mégsem eszik. Eltiltottam a virrasztástól és mégsem pihen (1902 Herczeg Ferenc 9241011, 13) | Veszélyes sport a motorozás… Nem akarjátok eltiltani tőle? (2007 Metal Hammer 3235004, 12).

2a. (kissé rég) ’〈annak kif-ére, hogy a(z esetleges) káros következmények miatt kerülendőnek nyilvánít vki számára vmit vki〉’ ❖ [az orvosok] derekasan kitisztítják az ember testét, ha kell, de e mellett nem tiltják tőle el mindazon megszokott élvezeteket, melyek elhagyásával az élet igazi vegetatióra sülyed (1857 Széchenyi István CD1501) | a krónikus vesegyuladásnál a hal élvezetét egyáltalán eltiltják (1904 Pesti Napló nov. 8. C1516, 19) | Az Esperesnek eltiltotta Strikker doktor a kártyázást. Árt az epéjének (1925 Krúdy Gyula C2840, 178).

2b. (rég, átv is) ’〈annak kif-ére, hogy vmely körülmény, állapot stb. (meg)akadályoz vmiben vkit〉’ ❖ Ezt a’ lukat egy sejem gömbbel dugták-bé, mely-is a’ templomba-való látást egészen el-tiltotta (1803 Dugonics András C1474, 520) | mind egésségem mind a’ rettenetes sár, eltiltanak attól hogy Széphalomra kimehessek (1826 Kazinczy Ferenc C4936, 546) | minden mozgástól és élvezettől eltilt a gyengeség (1933 Babits Mihály CD10).

3. (rég, átv is) ’〈(káros, veszélyes) dolgot, személyt〉 távozni késztet, ill. távol tart vhonnan vmi(vel vki)’ ❖ mind a’ köntösök, mind pedig a’ takarodzok tſak arra valok legyenek, hogy a’ hideget el tiltſuk (1775 Szeli Károly ford.–Haen C3932, 65) | [A kapor] hideg lelést eltilt, és mérgét is el üzi (1789 Fekésházy György C1746, 121) | [az ellenséget] bátor vitézségével el tiltotta az Ország határiból (1808 Bachich József ford. C0704, 3) | 14-dik napja vala, hogy hazaértem, és még eddig mindég úgy vitte a dolgot Józsi, hogy én Széphalmot ne láthassam. Az volt fő célja, hogy innen eltilthasson (1812 Kazinczy Ferenc 7163010, 202) | [Az élve szállítandó halnak] tégy a szájába egy jó falat pálinkás kenyeret, csináld be jól tonnába, vagy egyéb edénybe, hogy a levegőt tőle eltiltsd (1826 Fáy András¹ 8139012, 110) | Szélvihar őrjöngött huzamost, amely őket evezni Eltiltotta eme helyről (1875 Szabó István¹ ford.–Apollóniosz Rhodiosz C3778, 29).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, eltiltat, eltiltatik, eltiltattatik, eltilthat, eltiltó, eltiltott; ÚMTsz.

eltilt tárgyas ige 4a3
1.
〈hatalmánál, jogánál fogva személy, hatóság, ill. (jog)szabály, rendelkezés〉 (büntetés terhe alatt v. büntetésként) vminek a lehetőségétől, vmely cselekvéstől, személytől stb. tiltással eltérít vkit, ill. tiltással távozásra v. távolmaradásra kényszerít, kitilt vhonnan vkit, vmit
Vallyon nem kelleneé az orſzág Biráinak […] az illy gaz gyülevéſz embereket az orſzágtól el-tiltani
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Tizenegyedik Kelemen Pápa, Bálvány-imádoknak határozta azokat, a’ kik a’ Konfutz képét tartanák Sinában; a’ Kereſztyéneket attol el-tiltotta
(1785 Göböl Gáspár)
mihent a Házgazda valakit eltilt a háztól, annak nem szabad oda bé lépni
(1826 Cserey Miklós)
a német kormány eltiltotta országa területéről a szerencsejátékbankokat
(1875 Jókai Mór)
A szellemi közbiztonság érdekében hatóságilag kellene eltiltani a nem-költőket a költői eszközök használatától
(1947 Illyés Gyula)
Az apa eltiltja lányát a vagyontalan fiútól
(1998 Új Könyvek)
M. Jánost a bíróság négyévi, börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte, és 5 évre eltiltotta a közügyektől
(2000 Magyar Hírlap)
1a. (/ritk)
〈hatalmánál, jogánál fogva személy v. hatóság, ill. (jog)szabály, rendelkezés〉 (büntetés terhe alatt v. büntetésként) tilosnak, tilalom alá esőnek nyilvánít(va nem engedélyez vkinek) vmit
a’ tüzeléſt [ti. a lövést] el-tiltom
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
[a brahmanizmus követői] állati származásu eledellel sem élnek: mert jámbor vallásuk eltiltja tőlök, hogy Brahma valamelly élő teremtményét megöljék
(1856 Vasárnapi Újság)
megjelent a kormányzati határozat, mely a Márczius Tizenötödikét eltiltani és szerkesztőjét esküdtszék elé állítani rendelte
(1898 Vadnay Károly)
Kedves Piroskám! Csodálkozom, hogy nem írsz. Talán csak nem tiltották el a levelezést is, mert az borzasztó lenne…
(1900 Mikszáth Kálmán)
A kormány minden nyilvános ünnepséget eltiltott
(1919 Világ)
[Gandhi] eltiltotta híveinek a koldulást
(1930 Seltmann Rezső)
Az első világháború után eltiltották a vegyi fegyverek használatát
(1997 Magyar Hírlap)
1b. (Sp)
〈szabálytalan versenyzés, az eredmény tisztességtelen befolyásolása stb. miatt sportolót, edzőt stb. az arra illetékes szerv(ezet) tiltó határozattal bizonyos időre kizár a versenyzésből, az abban való részvételét, közreműködését megtiltja
A centerben az eltiltott Korody utóda Kucsera, nehézkessége miatt ismét meddő játékot mutatott
(1908 Nemzeti Sport dec. 26.)
A magyar szövetség játékvezetői bizottsága egy hónapra eltiltotta azokat a bírókat, akik nem vették észre, hogy Hang Györgyi játékengedély nélkül szerepelt a Vasasban
(1996 Magyar Hírlap)
a Dunaferr vezetőedzőjét sportszerűtlen magatartás miatt egy hónapra eltiltották
(2000 Magyar Hírlap)
A Német Kerékpáros-szövetség sportbírósága hat hónapra tiltotta el a doppingoláson ért Jan Ullrichot
(2002 Népszava júl. 24.)
2.
nyomatékosan felszólít vkit, hogy (a káros következmények elkerülése érdekében) vmely cselekvés végzésétől v. vminek az élvezetétől álljon el, arról mondjon le
[a beteget] bortúl és húſtól el-tiltják, ellenben fvekbl kéſzitett meleg italokkal bven itattják
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Debreczenben eggy valaki eggyszer megszóllította hogy azon Vataynak tartozott pénzemet fizetném le, ’s Prókátor Nagy Gábor Úr ettől eltiltott
(1816 Kazinczy Ferenc)
Fölmentem a böjt alul és mégsem eszik. Eltiltottam a virrasztástól és mégsem pihen
(1902 Herczeg Ferenc)
Veszélyes sport a motorozás… Nem akarjátok eltiltani tőle?
(2007 Metal Hammer)
2a. (kissé rég)
〈annak kif-ére, hogy a(z esetleges) káros következmények miatt kerülendőnek nyilvánít vki számára vmit vki〉
[az orvosok] derekasan kitisztítják az ember testét, ha kell, de e mellett nem tiltják tőle el mindazon megszokott élvezeteket, melyek elhagyásával az élet igazi vegetatióra sülyed
(1857 Széchenyi István)
a krónikus vesegyuladásnál a hal élvezetét egyáltalán eltiltják
(1904 Pesti Napló nov. 8.)
Az Esperesnek eltiltotta Strikker doktor a kártyázást. Árt az epéjének
(1925 Krúdy Gyula)
2b. (rég, átv is)
〈annak kif-ére, hogy vmely körülmény, állapot stb. (meg)akadályoz vmiben vkit〉
Ezt a’ lukat egy sejem gömbbel dugták-bé, mely-is a’ templomba-való látást egészen el-tiltotta
(1803 Dugonics András)
mind egésségem mind a’ rettenetes sár, eltiltanak attól hogy Széphalomra kimehessek
(1826 Kazinczy Ferenc)
minden mozgástól és élvezettől eltilt a gyengeség
(1933 Babits Mihály)
3. (rég, átv is)
(káros, veszélyes) dolgot, személyt〉 távozni késztet, ill. távol tart vhonnan vmi(vel vki)
mind a’ köntösök, mind pedig a’ takarodzok tſak arra valok legyenek, hogy a’ hideget el tiltſuk
(1775 Szeli Károly ford.Haen)
[A kapor] hideg lelést eltilt, és mérgét is el üzi
(1789 Fekésházy György)
[az ellenséget] bátor vitézségével el tiltotta az Ország határiból
(1808 Bachich József ford.)
14-dik napja vala, hogy hazaértem, és még eddig mindég úgy vitte a dolgot Józsi, hogy én Széphalmot ne láthassam. Az volt fő célja, hogy innen eltilthasson
(1812 Kazinczy Ferenc)
[Az élve szállítandó halnak] tégy a szájába egy jó falat pálinkás kenyeret, csináld be jól tonnába, vagy egyéb edénybe, hogy a levegőt tőle eltiltsd
(1826 Fáy András¹)
Szélvihar őrjöngött huzamost, amely őket evezni Eltiltotta eme helyről
(1875 Szabó István¹ ford.Apollóniosz Rhodiosz)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, eltiltat, eltiltatik, eltiltattatik, eltilthat, eltiltó, eltiltott; ÚMTsz.

Beállítások