eltipor ts ige 7a1

1. ’〈(tovamozgó) ember, állat v. jármű(vel vki), ill. annak lába v. kereke〉 rálépve, rátaposva v. ráhajtva összenyom, összezúz (és így elpusztít) vkit, vmit’ ❖ Mit haſznál egy féregnek az  élete, mellyet az úton-járó el-tipor? (1793 Szűts István ford.–Naubert C4078, 293) | A [harci] szekerek sok jó férfit eltiportak, a bárdok, a kaszák sok bajnokot elvesztének csúf halállal (1856 Vasárnapi Újság CD56) | [Bella] indulatosan eltiporja lábával a földre dobott virágot (1881 Csiky Gergely C1308, 82) | [a katonák] a nyári fűben futkározó mezei poloskát és katalinkát is kikerülik, nehogy a lábuk eltiporja (1915 Kosztolányi Dezső 9359341, 70) | A nemzeti park felé tartó ormányosok [ti. elefántok] csoportokban haladnak át a településen, eltiporva mindent, ami útjukba kerül (1995 Magyar Hírlap CD09) | a kerekek által eltiport állatok (1996 Természet Világa CD50) | [a Tienanmen téren] 1989-ben Teng [Hsziao-Ping] parancsára a hadsereg tankokkal tiporta el az embereket (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. (átv is) ’〈tüzet, cigarettát〉 lábával taposva elolt’ ❖ Csekélyke tüzet könnyen eltiporhatsz, De ha tűröd, folyó se oltja ki (1870 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.–Shakespeare CD11) | Pali az ajtóban eltiporta cigarettáját (1933 Kosztolányi Dezső 9359181, 129) | a tűz kialudt, parázsát is eltiporták (1971 Népszabadság márc. 21. C7821, 6).

1b. (nyj) ’〈vmely növényi részt mint élelmiszer-alapanyagot〉 feldolgozása során talpával ismételve nyomkod, tipor vki’ ❖ Eltiporjuk mi a Kadarkát (1859 Balogh Alajos C0756, 73) | A fejszét, mikor a kábosztát apréttyák, oda szoktyák tënnyi a hordó mellé, rálépnek, ugy mënnek bele ētipornyi a kábosztát, hogy ollan kemén lögyöm, mind a fejsze (1951–1955 Kiskanizsai szótár C5830, 21).

2. ’〈csoportot, államot v. személyt〉 kíméletlenül tönkretesz, ill. elpusztít, megsemmisít vki, vmi’ ❖ [Xerxész] öſzve-ſzedvén ſzámtalan népét, el-tiporhatta-vólna a’ Görögöket (1785 Lethenyei János ford. C2909, 248) | [A regény főhősének] nagy tervei vannak, kísérleteket akar végezni, amelyek az egész emberiség javára szolgálnának és emellett kegyetlenül, igazságtalanul eltipor mindenkit, aki útjába kerül (1919 Hegedűs Gyula CD10) | a durva létharc eltiporja az önzetlent (1923 Strém István CD10) | a Szovjet, miután Hitlerrel megegyezett Lengyelország felosztására, megtámadta Finnországot, és a balti államokat is eltiporta (1952 Horthy Miklós 1067006, 322) | [a zsidók] olyan Messiást reméltek, aki hatalmával eltiporja a bűnösöket (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202).

2a. ’〈(szellemi) értéket, es. káros, nemkívánatos dolgot〉 erőszakkal v. hatásával megszüntet, felszámol vki, vmi’ ❖ Mohácsnál a’ fényes porta Hírünk’ nevünk’ eltiporta (1826 Balla Károly C0752, 16) | mely nemzet az egyetemes haladásban megállapodnék, annak a többiek által el fogna tiportatni anyagi függetlensége, szabadsága s nemzeti létele (1845 Szemere Bertalan 8437011, 232) | a nemes munka fegyvereivel küzdhetünk az uj Magyarország fölvirágzásán, eltiporva az elavult, ósdi fölfogást, maradiságot… (1908 Rákosi Viktor 8387006, 177) | Kétezer előfizetője volt a lapnak, mikor megszüntették; az önkényuralom tehát virágzó vállalatot tiport el (1933 Pintér Jenő CD44) | Az egyház itt [ti. Írországban] nem tiporta el a korábbi kultúrát, hanem egyesítette a kor egyetemes katolikus kultúrájával (1998 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’〈(szerveződő) zavargást, mozgalmat stb.〉 erőszakkal elfojt, megszüntet vki, vmi’ ❖ Ferencz császár azt tűzte ki politikája czélpontjáúl, hogy a népekben a szabadság vágya elfojtassék, […] minden forradalmi irányú mozzanat csirájában eltiportassék (1894 e. Kossuth Lajos CD32) | [a Kállay Miklós] utasítására szétvert, kiméletlenül eltiport mozgalmak (1945 Darvas József 9101014, 80) | Oroszország a gyors győzelem reményével küldte Csecsenföldre csapatait, hogy eltiporják a kaukázusi nép függetlenségi törekvéseit (1994 Magyar Hírlap CD09) | a forradalmat eltipró császári abszolutizmus (1998 Erdődy Gábor CD17).

J: eltapos.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

eltipor tárgyas ige 7a1
1.
(tovamozgó) ember, állat v. jármű(vel vki), ill. annak lába v. kereke〉 rálépve, rátaposva v. ráhajtva összenyom, összezúz (és így elpusztít) vkit, vmit
Mit haſznál egy féregnek az  élete, mellyet az úton-járó el-tipor?
(1793 Szűts István ford.Naubert)
A [harci] szekerek sok jó férfit eltiportak, a bárdok, a kaszák sok bajnokot elvesztének csúf halállal
(1856 Vasárnapi Újság)
[Bella] indulatosan eltiporja lábával a földre dobott virágot
(1881 Csiky Gergely)
[a katonák] a nyári fűben futkározó mezei poloskát és katalinkát is kikerülik, nehogy a lábuk eltiporja
(1915 Kosztolányi Dezső)
A nemzeti park felé tartó ormányosok [ti. elefántok] csoportokban haladnak át a településen, eltiporva mindent, ami útjukba kerül
(1995 Magyar Hírlap)
a kerekek által eltiport állatok
(1996 Természet Világa)
[a Tienanmen téren] 1989-ben Teng [Hsziao-Ping] parancsára a hadsereg tankokkal tiporta el az embereket
(1997 Magyar Hírlap)
1a. (átv is)
〈tüzet, cigarettát〉 lábával taposva elolt
Csekélyke tüzet könnyen eltiporhatsz, De ha tűröd, folyó se oltja ki
(1870 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.Shakespeare)
Pali az ajtóban eltiporta cigarettáját
(1933 Kosztolányi Dezső)
a tűz kialudt, parázsát is eltiporták
(1971 Népszabadság márc. 21.)
1b. (nyj)
〈vmely növényi részt mint élelmiszer-alapanyagot〉 feldolgozása során talpával ismételve nyomkod, tipor vki
Eltiporjuk mi a Kadarkát
(1859 Balogh Alajos)
A fejszét, mikor a kábosztát apréttyák, oda szoktyák tënnyi a hordó mellé, rálépnek, ugy mënnek bele ētipornyi a kábosztát, hogy ollan kemén lögyöm, mind a fejsze
(1951–1955 Kiskanizsai szótár)
2.
〈csoportot, államot v. személyt〉 kíméletlenül tönkretesz, ill. elpusztít, megsemmisít vki, vmi
[Xerxész] öſzve-ſzedvén ſzámtalan népét, el-tiporhatta-vólna a’ Görögöket
(1785 Lethenyei János ford.)
[A regény főhősének] nagy tervei vannak, kísérleteket akar végezni, amelyek az egész emberiség javára szolgálnának és emellett kegyetlenül, igazságtalanul eltipor mindenkit, aki útjába kerül
(1919 Hegedűs Gyula)
a durva létharc eltiporja az önzetlent
(1923 Strém István)
a Szovjet, miután Hitlerrel megegyezett Lengyelország felosztására, megtámadta Finnországot, és a balti államokat is eltiporta
(1952 Horthy Miklós)
[a zsidók] olyan Messiást reméltek, aki hatalmával eltiporja a bűnösöket
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
2a.
(szellemi) értéket, es. káros, nemkívánatos dolgot〉 erőszakkal v. hatásával megszüntet, felszámol vki, vmi
Mohácsnál a’ fényes porta Hírünk’ nevünk’ eltiporta
(1826 Balla Károly)
mely nemzet az egyetemes haladásban megállapodnék, annak a többiek által el fogna tiportatni anyagi függetlensége, szabadsága s nemzeti létele
(1845 Szemere Bertalan)
a nemes munka fegyvereivel küzdhetünk az uj Magyarország fölvirágzásán, eltiporva az elavult, ósdi fölfogást, maradiságot…
(1908 Rákosi Viktor)
Kétezer előfizetője volt a lapnak, mikor megszüntették; az önkényuralom tehát virágzó vállalatot tiport el
(1933 Pintér Jenő)
Az egyház itt [ti. Írországban] nem tiporta el a korábbi kultúrát, hanem egyesítette a kor egyetemes katolikus kultúrájával
(1998 Magyar Hírlap)
2b.
(szerveződő) zavargást, mozgalmat stb.〉 erőszakkal elfojt, megszüntet vki, vmi
Ferencz császár azt tűzte ki politikája czélpontjáúl, hogy a népekben a szabadság vágya elfojtassék, […] minden forradalmi irányú mozzanat csirájában eltiportassék
(1894 e. Kossuth Lajos)
[a Kállay Miklós] utasítására szétvert, kiméletlenül eltiport mozgalmak
(1945 Darvas József)
Oroszország a gyors győzelem reményével küldte Csecsenföldre csapatait, hogy eltiporják a kaukázusi nép függetlenségi törekvéseit
(1994 Magyar Hírlap)
a forradalmat eltipró császári abszolutizmus
(1998 Erdődy Gábor)
J: eltapos
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások