eltapos ts ige 4a2

1. ’〈(tovamozgó) ember, állat v. jármű(vel vki), ill. annak lába v. kereke〉 rálépve, rátaposva v. ráhajtva összenyom, összezúz (és így elpusztít) vkit, vmit’ ❖ Le-rázván [a hernyókat, csigákat a szőlő leveléről], taposd-el, ’s foſzd-meg életektöl (1779 Miháltz István ford.–Vanière C3101, 44) | [az ember az elefántot] ne ingerelje, mert […] lábával eltapossa (1848 Peregriny Elek 8360026, 69) | Nyugat felé haladtunkban apró fenyűfácskákhoz hasonló zsurló füvet taposnak el lovunk poroszkáló lábai (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Úgy állott ott az a kicsi hajlék, mintha egy almát elveszítenek az útfélen, s az ott marad, míg el nem tapossa egy kocsikerék (1939 Móricz Zsigmond C5087, 155) | a nádason átvezető, kb. 2,5 km hosszú műúton 103, autóktól eltaposott tarajos gőtét számoltunk össze (1978 Marián Miklós–Traser György CD52) | A pánik a 38 fokos melegben gyorsan terjedt, az emberek eltaposták egymást, és végül 118-an haltak bele sérüléseikbe (1998 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈tüzet, ill. égő, izzó tárgyat〉(többször) rálépve, rátaposva elolt vki, vmi’ ❖ a’ gyertyáról meg gyúlt a’ ſznyeg az ablaknál: [Szigvárt] fel ugra: le ſzakaſztá a’ ſznyeget ’s el tapoſta (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller C0791, 454) | [Boros úr] az asztalon heverő újságból lehasított egy darabot, összecsavargatta fidibusznak, […] rágyújtott vele, az égő darabját elhajítva a viaszos parkettre, s fontos talpú bagariacsizmájával eltaposva azt illendően (1856 Jókai Mór CD18) | eltaposta mezitelen lábával a tüzet (1904 Budapesti Hírlap ápr. 25. C4692, 2) | Velünk lépj tovább – ez volt a szlogenje [a reklámnak], és a képen cigarettát eltaposó bakancs jelent meg (1998 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’〈ember, es. jármű nyomot〉 többször (szándékosan) rálépve, rátaposva v. ráhajtva eltüntet, megsemmisít’ ❖ óh, te mindenem! Nem tégedet megölni, de egy lábnyomodat nem tudnám eltaposni, ami utánad a porban elmarad (1867 Jókai Mór CD18) | Az ellenség megtévesztése végett a lónyomokat […] lábbal eltapossa (1900 Széchy Károly CD55) | Hányszor található erdei úton csupán egyetlen nyom, mert a többit egy előttünk arrajárt kocsi, vagy az erdőmunkások eltaposták (1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹ 1132002, 28) | A sánta megállt. Mankójával apró horogkereszteket rajzolt a hóba, majd eltaposta (1967 Gábor Áron 9813004, 319).

1c. (rendsz. befejezett mn-i ign-i alakban) ’〈lábbelit, ill. annak sarkát〉 járással elkoptat(ja), formátlanná tesz(i)’ ❖ Rámás csizma van a lábamon, Érted taposom el galambom (1872 Csongrád megyei gyűjtés C2999, 90) | [A gumiból készült cipősarok] könnyü, ruganyos járást biztosít […]. Eltaposott sarok ujra használható (1903 Borsszem Jankó dec. 20. C5022, 25) | Már eltaposott Dolfi egy pár cipőt mint szinész, […] mikor egyszer Zomborban ráosztottak egy szerepet Schiller „Haramiák” cimü darabjában (1911 Budapesti Hírlap ápr. 9. C4699, 70) | „Százados néni” borzasan, kopottas pongyolában, eltaposott papucsban néha megjelent a kapuban (1971 Népszabadság szept. 19. C7821, melléklet 6).

2. ’〈csoportot, államot v. személyt〉 harcban, küzdelemben legyőz, leigáz v. elpusztít, megsemmisít, ill. jogaiban, lehetőségeiben stb. korlátoz, elnyom vki, es. vmi’ ❖ ki ne fakadozzon öröm-sikóltozásra, midőn el-rontsoltt, el-taposott Nemzetünk ismét fel-emeli a’ porból fejét, és vissza-vévén Nyelvét, ruháját és szokásait, az lessz, a’ mik ditső Eleink vóltak (1790 Kazinczy Ferenc C2555, 83) | Természetjogi szempontból a’ capacitás [= nemesi birtokkal való rendelkezés joga] védőinek okai megtámadhatlanok, de nem egyszersmind monarchiai ’s nemzeti szempontokból is; mert ez az ut, hogy a’ nemtelenek tulsúlya az aristocratiát eltapossa (1843 Pesti Hírlap CD61) | mit mondhat egy olyan ember, aki vesztes háborúból jött meg? Rangot, dicséretet, kitüntetést nem hozott magával, de mégiscsak ott volt, ahol egy országot romboltak és akartak eltaposni(1976 Dobos László 1034004, 326) | Az adjunktus legalább kéttucatnyi újságíró jelenlétében mondta az ugyancsak megjelent rektor szemébe, hogy „intézményi diktátor, szubjektív önkényúr”, aki bárkit kíméletlenül eltapos, ha ez az érdeke (1994 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈(szellemi) értéket, es. káros, nemkívánatos dolgot〉 erőszakkal v. hatásával megszüntet, felszámol vki, vmi’ ❖ lehetetlen eltitkolnunk a veszélyt, mely bennünket fenyeget, midőn határainkon polgári szabad alkotvány önkéjesen tapostatott el (1833 Kölcsey Ferenc 8253052, 105) | nem tapostatott még el törvény, nem nyomatott el nemzeti szabadság, mellynek a közjó tekintete ne lett volna kéntelen ürügyet szolgáltatni (1838 Kossuth Lajos CD32) | a háború eltapos minden igazságot (1915 Ambrus Zoltán CD10) | Van bizonyos terror a kollektívitásban, amely eltapossa az egyén sznobisztikus hajlamait (1936 Veres Péter 9771011, 35) | A hatékonyság valóban nem mindent megoldó gyógyír, de nélküle nem lesz mezőgazdaságunk, mert eltapossák (1999 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’〈(szerveződő) zavargást, mozgalmat stb.〉 erőszakkal elfojt, megszüntet vki, vmi’ ❖ a lázadásnak még csirája is eltapostassék (1922 Móricz Zsigmond 9462004, 212) | Az amerikaiak és Ky vérbefojtották ezt a harcot, de sohasem tudják eltaposni a városi munkásság mozgalmát (1967 Népszava ápr. 27. C4831, 3) | [a] győzelme teljében eltaposott magyar forradalom (1990 Országgyűlési Napló CD62).

J: eltipor.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. tapos; ÉKsz.; SzT.

eltapos tárgyas ige 4a2
1.
(tovamozgó) ember, állat v. jármű(vel vki), ill. annak lába v. kereke〉 rálépve, rátaposva v. ráhajtva összenyom, összezúz (és így elpusztít) vkit, vmit
Le-rázván [a hernyókat, csigákat a szőlő leveléről], taposd-el, ’s foſzd-meg életektöl
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
[az ember az elefántot] ne ingerelje, mert […] lábával eltapossa
(1848 Peregriny Elek)
Nyugat felé haladtunkban apró fenyűfácskákhoz hasonló zsurló füvet taposnak el lovunk poroszkáló lábai
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Úgy állott ott az a kicsi hajlék, mintha egy almát elveszítenek az útfélen, s az ott marad, míg el nem tapossa egy kocsikerék
(1939 Móricz Zsigmond)
a nádason átvezető, kb.körülbelül 2,5 kmkilométer hosszú műúton 103, autóktól eltaposott tarajos gőtét számoltunk össze
(1978 Marián Miklós–Traser György)
A pánik a 38 fokos melegben gyorsan terjedt, az emberek eltaposták egymást, és végül 118-an haltak bele sérüléseikbe
(1998 Magyar Hírlap)
1a.
〈tüzet, ill. égő, izzó tárgyat〉 (többször) rálépve, rátaposva elolt vki, vmi
a’ gyertyáról meg gyúlt a’ ſznyeg az ablaknál: [Szigvárt] fel ugra: le ſzakaſztá a’ ſznyeget ’s el tapoſta
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
[Boros úr] az asztalon heverő újságból lehasított egy darabot, összecsavargatta fidibusznak, […] rágyújtott vele, az égő darabját elhajítva a viaszos parkettre, s fontos talpú bagariacsizmájával eltaposva azt illendően
(1856 Jókai Mór)
eltaposta mezitelen lábával a tüzet
(1904 Budapesti Hírlap ápr. 25.)
Velünk lépj tovább – ez volt a szlogenje [a reklámnak], és a képen cigarettát eltaposó bakancs jelent meg
(1998 Magyar Hírlap)
1b.
〈ember, es. jármű nyomot〉 többször (szándékosan) rálépve, rátaposva v. ráhajtva eltüntet, megsemmisít
óh, te mindenem! Nem tégedet megölni, de egy lábnyomodat nem tudnám eltaposni, ami utánad a porban elmarad
(1867 Jókai Mór)
Az ellenség megtévesztése végett a lónyomokat […] lábbal eltapossa
(1900 Széchy Károly)
Hányszor található erdei úton csupán egyetlen nyom, mert a többit egy előttünk arrajárt kocsi, vagy az erdőmunkások eltaposták
(1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹)
A sánta megállt. Mankójával apró horogkereszteket rajzolt a hóba, majd eltaposta
(1967 Gábor Áron)
1c. (rendsz. befejezett mn-i ign-i alakban)
〈lábbelit, ill. annak sarkát〉 járással elkoptat(ja), formátlanná tesz(i)
Rámás csizma van a lábamon, Érted taposom el galambom
(1872 Csongrád megyei gyűjtés)
[A gumiból készült cipősarok] könnyü, ruganyos járást biztosít […]. Eltaposott sarok ujra használható
(1903 Borsszem Jankó dec. 20.)
Már eltaposott Dolfi egy pár cipőt mint szinész, […] mikor egyszer Zomborban ráosztottak egy szerepet Schiller „Haramiák” cimü darabjában
(1911 Budapesti Hírlap ápr. 9.)
„Százados néni” borzasan, kopottas pongyolában, eltaposott papucsban néha megjelent a kapuban
(1971 Népszabadság szept. 19.)
2.
〈csoportot, államot v. személyt〉 harcban, küzdelemben legyőz, leigáz v. elpusztít, megsemmisít, ill. jogaiban, lehetőségeiben stb. korlátoz, elnyom vki, es. vmi
ki ne fakadozzon öröm-sikóltozásra, midőn el-rontsoltt, el-taposott Nemzetünk ismét fel-emeli a’ porból fejét, és vissza-vévén Nyelvét, ruháját és szokásait, az lessz, a’ mik ditső Eleink vóltak
(1790 Kazinczy Ferenc)
Természetjogi szempontból a’ capacitás [= nemesi birtokkal való rendelkezés joga] védőinek okai megtámadhatlanok, de nem egyszersmind monarchiai ’s nemzeti szempontokból is; mert ez az ut, hogy a’ nemtelenek tulsúlya az aristocratiát eltapossa
(1843 Pesti Hírlap)
mit mondhat egy olyan ember, aki vesztes háborúból jött meg? Rangot, dicséretet, kitüntetést nem hozott magával, de mégiscsak ott volt, ahol egy országot romboltak és akartak eltaposni
(1976 Dobos László)
Az adjunktus legalább kéttucatnyi újságíró jelenlétében mondta az ugyancsak megjelent rektor szemébe, hogy „intézményi diktátor, szubjektív önkényúr”, aki bárkit kíméletlenül eltapos, ha ez az érdeke
(1994 Magyar Hírlap)
2a.
(szellemi) értéket, es. káros, nemkívánatos dolgot〉 erőszakkal v. hatásával megszüntet, felszámol vki, vmi
lehetetlen eltitkolnunk a veszélyt, mely bennünket fenyeget, midőn határainkon polgári szabad alkotvány önkéjesen tapostatott el
(1833 Kölcsey Ferenc)
nem tapostatott még el törvény, nem nyomatott el nemzeti szabadság, mellynek a közjó tekintete ne lett volna kéntelen ürügyet szolgáltatni
(1838 Kossuth Lajos)
a háború eltapos minden igazságot
(1915 Ambrus Zoltán)
Van bizonyos terror a kollektívitásban, amely eltapossa az egyén sznobisztikus hajlamait
(1936 Veres Péter)
A hatékonyság valóban nem mindent megoldó gyógyír, de nélküle nem lesz mezőgazdaságunk, mert eltapossák
(1999 Magyar Hírlap)
2b.
(szerveződő) zavargást, mozgalmat stb.〉 erőszakkal elfojt, megszüntet vki, vmi
a lázadásnak még csirája is eltapostassék
(1922 Móricz Zsigmond)
Az amerikaiak és Ky vérbefojtották ezt a harcot, de sohasem tudják eltaposni a városi munkásság mozgalmát
(1967 Népszava ápr. 27.)
[a] győzelme teljében eltaposott magyar forradalom
(1990 Országgyűlési Napló)
J: eltipor
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. tapos; ÉKsz.; SzT.

Beállítások