eredetileg hsz 0

1. ’〈vmely cselekvésre, folyamatra stb. vonatkoztatva:〉 kezdetben, eleinte, az elején’ ❖ az orvoslásnak elmulasztása vagy fonáksága [...] ezen eredetileg egyszerű és jóféle formát [ti. a betegség kezdeti stádiumát] olly gonoszneművé tehetik, hogy miatta a’ Beteget több tekintetből veszély érheti (1830 Horváth József ford.–Wendt 8187002, 33) | ha [a vádlott] csak annyit vallott volna be, a mennyi eredetileg kisült rá [...], akkor világos volna a büntetése (1879 Jókai Mór C2304, 14) | hálószobája helyett, ahová eredetileg indult, a könyvtárába ment (1927 Földi Mihály CD10) | A testület végleges létszáma az eredetileg elképzelt 15 helyett [...] végül 11 fő lett (2010 Romsics Ignác 3276001, 11).

2. ’〈vmely dologra, személyre stb. vonatkoztatva:〉 eredeti v. korábbi állapotában’ ❖ Schilling Gustáv Úr [...] ezen Románt eredetileg németl irta (1807 Folnesics János Lajos ford.–Schilling C1754, 161) | Házi állataink eredetileg mind vadak voltak (1835 Vajda Péter C4660, 3) | Eredetileg Holland nagy része mocsáros volt (1844 Tóth Lőrinc 8490014, 34) | [A szobája falát díszítő szentképek] acélmetszetü képek voltak eredetileg, de a pap vizfestékkel szinesekre forditotta (1914 Gárdonyi Géza C1847, 52) | nálunk lakó – eredetileg apáca – háztartási alkalmazottunk (2010 Magyar László András 3153008, 796).

J: eredetleg.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

eredetileg határozószó 0
1.
〈vmely cselekvésre, folyamatra stb. vonatkoztatva:〉 kezdetben, eleinte, az elején
az orvoslásnak elmulasztása vagy fonáksága [...] ezen eredetileg egyszerű és jóféle formát [ti. a betegség kezdeti stádiumát] olly gonoszneművé tehetik, hogy miatta a’ Beteget több tekintetből veszély érheti
(1830 Horváth József ford.Wendt)
ha [a vádlott] csak annyit vallott volna be, a mennyi eredetileg kisült rá [...], akkor világos volna a büntetése
(1879 Jókai Mór)
hálószobája helyett, ahová eredetileg indult, a könyvtárába ment
(1927 Földi Mihály)
A testület végleges létszáma az eredetileg elképzelt 15 helyett [...] végül 11 fő lett
(2010 Romsics Ignác)
2.
〈vmely dologra, személyre stb. vonatkoztatva:〉 eredeti v. korábbi állapotában
Schilling Gustáv Úr [...] ezen Románt eredetileg németl irta
(1807 Folnesics János Lajos ford.Schilling)
Házi állataink eredetileg mind vadak voltak
(1835 Vajda Péter)
Eredetileg Holland nagy része mocsáros volt
(1844 Tóth Lőrinc)
[A szobája falát díszítő szentképek] acélmetszetü képek voltak eredetileg, de a pap vizfestékkel szinesekre forditotta
(1914 Gárdonyi Géza)
nálunk lakó – eredetileg apáca – háztartási alkalmazottunk
(2010 Magyar László András)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások