eredezik tn ige 14b1eredez (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben: rég)

1. (/ritk) ’〈forrás〉 felszínre tör, ill. 〈folyóvíz (forrásból)〉 indul, kezdődik (vhol)’ ❖ Itt a’ patak tsendes forrásból eredez, ’S böltsbl most kelve félénken tsörgedez (1825 Kis János¹ ford. C2655, 72) | Kristályvizű források eredeznek (1865 Greguss Gyula ford.–Camões C1920, 269) | Eredeznek, csörgedeznek A kicsiny patakok (1901 Benedek Elek C0933, 87) | A B-tábla egy üszőnevelő-telepnek a helye, ott, ahol a Szent László-patak vize eredezik, Tatabánya mögött, Tarján irányában (1992 Szabad Föld júl. 21. C8378, 11).

2. ’〈személy(ek csoportja)〉 születés szerint, (közvetlen) utódként származik vki(k)től v. vhonnan’ ❖ Ez a nemzetség a XV. század elején több ágra szakadt és ebből a nemzetségből eredeznek 1. a gróf Kőrösszegi és Adorjáni Csáky család, 2. a Becsky család és 3. a szántai Pethőfy család... (1941 Népszabadság máj. 3. C7851, melléklet 6) | ősi magyar vérből eredezett nemes, kisúri fajta (1977 Péter László C6894, 1836) | kitől eredezhet ez a Náci unokája (1984 Népszabadság jún. 23. C7834, 14).

3. (rég) ’keletkezik, létrejön vmi’ ❖ Az urak’ hatalma’ csökkenésével csökkentek annak következései is; szegénység eredezett, mellyet a’ klastromok’ eltörletése II. József alatt még nevelt (1843 Athenaeum C0026, 270) | [e dalok] nem egyebek, hanem csak a tisztevégzettnek sétáltta közben eredezett szabad játszodásai (1847 Döbrentei Gábor C1445, [I]).

3a. ’〈a megnevezett személytől, ill. helyről, időből v. tényezőből〉 származik, ered vmi’ ❖ [az újabban létrehozott intézmények, tervek, építmények] megannyi ugrások, mellyek eddigi tudományállapoti, gazdasági, kereskedési ’s müvészeti praemissáinkból nem eredezhettek (1834 Csató Pál C0240, 4) | [Czapik Gyula] alapvető tulajdonsága: nagy szervező ereje! Talán ez is sajtóemberi mivoltából eredezik (1943 Pesti Hírlap júl. 11. C5691, 420) | A cívis „nem akarom, mert első a marhám, utána jön a kultúra” Szentessytől eredezett politikai filozófiája ránehezedett a [debreceni] közgyűlési teremre (1986 Irinyi Károly CD17) | A bajok persze sokkal messzebbről, mondhatni az egyre távolabbi múltból eredeznek (1995 Magyar Hírlap CD09) | Cowens és ő [ti. Paul Silas] príma cimborák! Barátságuk a daliás bostoni időkből eredezik (1999 Nemzeti Sport márc. 11. C8068, 19) | a második világháború utáni Amerikából eredezett új közgazdaság (2009 Népszabadság aug. 8. C7857, melléklet 5).

3b. ’〈annak kif-ére, hogy vminek a kezdete, előzménye a megnevezett időben, helyen van v. tényezőben áll〉’ ❖ az ősi hagyományokban eredezett, de a magasműveltség elemeit is befogadó s magába olvasztó népi kultúra (1971 Erdélyi Zsuzsanna C6698, 350) | a nemzet három különálló elemet olvaszt magába: az etnikait [...], a területi alkotó elemet [...], és végül egy politikai közösség szabályrendszerét, mely az egykori görög városállamokban és a középkori Itáliában eredezik (1993 Balló Áron ford. [!] C5467, 40) | az illetőnek ne legyen úgynevezett kommunista tapasztalata, vagyis ne legyen a nyolcvanas években eredező múltja (2000 Magyar Hírlap CD09).

4. (ritk) ’〈oltógally, szem〉 kezd megfoganni, megeredni’ ❖ ha ojtott az ember fia, akkor a türelmetlenség is dolgozik benne: csak eredne meg. Mert ha nem eredezik, nem növekednek ágak a dús rügyből (1989 Népszava márc. 25. C7454, 8).

eredezik tárgyatlan ige 14b1
eredez (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben: rég)
1. (/ritk)
〈forrás〉 felszínre tör, ill. 〈folyóvíz (forrásból) indul, kezdődik (vhol)
Itt a’ patak tsendes forrásból eredez, ’S böltsbl most kelve félénken tsörgedez
(1825 Kis János¹ ford.)
Kristályvizű források eredeznek
(1865 Greguss Gyula ford.Camões)
Eredeznek, csörgedeznek A kicsiny patakok
(1901 Benedek Elek)
A B-tábla egy üszőnevelő-telepnek a helye, ott, ahol a Szent László-patak vize eredezik, Tatabánya mögött, Tarján irányában
(1992 Szabad Föld júl. 21.)
2.
〈személy(ek csoportja) születés szerint, (közvetlen) utódként származik vki(k)től v. vhonnan
Ez a nemzetség a XV. század elején több ágra szakadt és ebből a nemzetségből eredeznek 1. a gróf Kőrösszegi és Adorjáni Csáky család, 2. a Becsky család és 3. a szántai Pethőfy család...
(1941 Népszabadság máj. 3.)
ősi magyar vérből eredezett nemes, kisúri fajta
(1977 Péter László)
kitől eredezhet ez a Náci unokája
(1984 Népszabadság jún. 23.)
3. (rég)
keletkezik, létrejön vmi
Az urak’ hatalma’ csökkenésével csökkentek annak következései is; szegénység eredezett, mellyet a’ klastromok’ eltörletése II. József alatt még nevelt
(1843 Athenaeum)
[e dalok] nem egyebek, hanem csak a tisztevégzettnek sétáltta közben eredezett szabad játszodásai
(1847 Döbrentei Gábor)
3a.
〈a megnevezett személytől, ill. helyről, időből v. tényezőből〉 származik, ered vmi
[az újabban létrehozott intézmények, tervek, építmények] megannyi ugrások, mellyek eddigi tudományállapoti, gazdasági, kereskedési ’s müvészeti praemissáinkból nem eredezhettek
(1834 Csató Pál)
[Czapik Gyula] alapvető tulajdonsága: nagy szervező ereje! Talán ez is sajtóemberi mivoltából eredezik
(1943 Pesti Hírlap júl. 11.)
A cívis „nem akarom, mert első a marhám, utána jön a kultúra” Szentessytől eredezett politikai filozófiája ránehezedett a [debreceni] közgyűlési teremre
(1986 Irinyi Károly)
A bajok persze sokkal messzebbről, mondhatni az egyre távolabbi múltból eredeznek
(1995 Magyar Hírlap)
Cowens és ő [ti. Paul Silas] príma cimborák! Barátságuk a daliás bostoni időkből eredezik
(1999 Nemzeti Sport márc. 11.)
a második világháború utáni Amerikából eredezett új közgazdaság
(2009 Népszabadság aug. 8.)
3b.
〈annak kif-ére, hogy vminek a kezdete, előzménye a megnevezett időben, helyen van v. tényezőben áll〉
az ősi hagyományokban eredezett, de a magasműveltség elemeit is befogadó s magába olvasztó népi kultúra
(1971 Erdélyi Zsuzsanna)
a nemzet három különálló elemet olvaszt magába: az etnikait [...], a területi alkotó elemet [...], és végül egy politikai közösség szabályrendszerét, mely az egykori görög városállamokban és a középkori Itáliában eredezik
(1993 Balló Áron ford.)
az illetőnek ne legyen úgynevezett kommunista tapasztalata, vagyis ne legyen a nyolcvanas években eredező múltja
(2000 Magyar Hírlap)
4. (ritk)
〈oltógally, szem〉 kezd megfoganni, megeredni
ha ojtott az ember fia, akkor a türelmetlenség is dolgozik benne: csak eredne meg. Mert ha nem eredezik, nem növekednek ágak a dús rügyből
(1989 Népszava márc. 25.)

Beállítások