esetes mn 15B (rég)

1. ’Olyan 〈dolog〉, amelynek jó esése van.’

1a. (ritk) ’olyan 〈ostor〉, amelynek a szíja csapáskor jól, simán jár’ ❖ Sok pásztor azt tartja, hogy csak az ilyen ostornak van jó esése, csak ez nem ránt, csak ezzel lehet rendesen vágni, dolgozni; az ilyen ostor „esetesebb”, jobban jár (1911 Malonyay Dezső 8292034, 226).

1b. (ritk) ’jó lejtésű 〈verssor〉’ ❖ bár a’ Hexamétert is el-szaggatták vólna három vagy tsak két felé is caesurakkal, mindjárt esetessebb verseket irnánk (1789 Pálóczi Horváth Ádám C2554, 253).

2. ’előre nem látható, véletlen, ill. kiszámíthatatlan, esetleges 〈körülmény, helyzet, történés〉’ ❖ Contingenter existens, Fejérnél esetesen valós; de ez annyi, mint ens casualiter habens (1822 e. Tudományos mesterszókönyv C4429, 171) | a’ történetek összefüggése nem esetes, egy rejtett törvény fűzi össze a’ különbözőket (1838 Athenaeum C0017, 138) | azon esetes körülmény, minélfogva ön engem – netalán azért mert fejkötőt nem viselek – hajadonnak ismer el (1853 Vahot Imre C4632, 74) | A hányszor az első időben esetesen magamra maradtam, menten minden külbehatástól s gyermeki észjárással s kedélyhangulattal megváltozott körülményeimet átgondolám s átérzém (1887 e. Podmaniczky Frigyes 8370003, 155).

Sz: esetesség.

Vö. CzF.; ÚMTsz.

esetes melléknév 15B (rég)
1.
Olyan 〈dolog〉, amelynek jó esése van.
1a. (ritk)
olyan 〈ostor〉, amelynek a szíja csapáskor jól, simán jár
Sok pásztor azt tartja, hogy csak az ilyen ostornak van jó esése, csak ez nem ránt, csak ezzel lehet rendesen vágni, dolgozni; az ilyen ostor „esetesebb”, jobban jár
(1911 Malonyay Dezső)
1b. (ritk)
jó lejtésű 〈verssor〉
bár a’ Hexamétert is el-szaggatták vólna három vagy tsak két felé is caesurakkal, mindjárt esetessebb verseket irnánk
(1789 Pálóczi Horváth Ádám)
2.
előre nem látható, véletlen, ill. kiszámíthatatlan, esetleges 〈körülmény, helyzet, történés〉
Contingenter existens, Fejérnél esetesen valós; de ez annyi, mint ens casualiter habens
(1822 e. Tudományos mesterszókönyv)
a’ történetek összefüggése nem esetes, egy rejtett törvény fűzi össze a’ különbözőket
(1838 Athenaeum)
azon esetes körülmény, minélfogva ön engem – netalán azért mert fejkötőt nem viselek – hajadonnak ismer el
(1853 Vahot Imre)
A hányszor az első időben esetesen magamra maradtam, menten minden külbehatástól s gyermeki észjárással s kedélyhangulattal megváltozott körülményeimet átgondolám s átérzém
(1887 e. Podmaniczky Frigyes)
Sz: esetesség
Vö. CzF.; ÚMTsz.

Beállítások