esetleges mn 15B4

1. ’olyan 〈esemény〉, amelynek bekövetkeztét a megnyilatkozó v. a szóban forgó személy elképzelhetőnek, lehetségesnek tartja’ ❖ az idő intő szavát értő néhány lelkes honfiak […] társulatot alakitottak, miszerint a marháikban ragályos nyavalyák s esetleges csapások; például: tüzvész, lábtörés, karóba ugrás stb. stb. által szenvedendő káraikat kölcsönösen téritsék meg egymásnak (1846 Hetilap CD61) | Fegyverhez tehát csak uj kihivások által ingereltetve nyulnának, vagy azon esetben, ha az összes körülményeknél fogva az esetleges harcz biztos kilátást nyujthatna jó sikerre (1863 A Hon 8600001, 3) | A kórháztól, a vizsgálatoktól, az esetleges műtétektől nem kell és nem is szabad félni (1961 Buga László 9075001, 162) | Az udvar fölé dróthálót feszítettek, hogy egy esetleges helikopteres akciónak is elejét vegyék (2007 Konok Péter 3274001, 13).

1a. ’olyan 〈dolog〉, amelynek a létét, előfordulását, ill. olyan 〈funkció〉, amelyben vkinek, vminek a létét, előfordulását a megnyilatkozó v. a szóban forgó személy elképzelhetőnek, lehetségesnek tartja’ ❖ De hogy egy illy baklövés Engel ur részéről lehetséges, egyedül annak bizonysága, hogy az élő részvétet magasra csigázzák, miszerint aztán illy nagy lármát üthessenek jelenlegi társadalmi állapotunk esetleges bajai fölött (1846 Hetilap CD61) | A „Presse” pesti levelezője a magyar miniszteriumról irván, ennek esetleges tagjaiul a következő neveket emliti: Báró Sennyei, Majláth mostani főkanczellár, gróf Eszterházy Móricz, gróf Andrássy Gyula, gróf Apponyi, Bartal (1866 Alföld 8602001, 2) | Volna tehát kiegészítő helyhatározó, pl. ebben: a sziklára kúszni (mert a kúsz ige mindig helyhatározóval jár;) és esetleges helyhatározó, pl. leül a sziklára (1888 Simonyi Zsigmond 8407001, 2) | Védekezés a takarmányhiány ellen czimü füzetben a földmivelésügyi miniszter felhivja a gazdaközönség figyelmét az idei gyenge takarmánytermés esetleges káros következményeire (1904 Pénz és Föld 2111001, 4) | Az ő feladatuk volt az is, hogy ügyeljenek a munkások megbizhatóságára, hogy az esetleges izgatókat azonnal bocsássák el (1927 Weltner Jakab 9787003, 42) | A szófaj után álló esetleges szóhasználati minősítés a címszó alakjára vonatkozik (1991 Beke József 2036004, 318).

2. ’rendszertelen, véletlenszerű(en működő, ill. véletlenül bekövetkező v. keletkező) 〈dolog, esemény, körülmény stb.〉’ ❖ a’ jogtudomány egészen esetleges, változó tartalommal bir (1840 Budapesti Szemle C0058, 249) | azonban ha esetlegesen került is a’ pohárba [a béka], mégis nagy gondatlanságot árul el a’ tejárus részéről (1841 Pesti Hírlap CD61) | az eszmék kapcsolata sem esetleges (1885 Pulszky Ágost 8380003, 244) | A „Népszavá”-tól, „Vasárnapi Újság”-tól verseiért kapott honorárium csak esetleges jövedelem (1955 Bölöni György 9069001, 139) | A földrajzilag az egész indiai szubkontinensre és időben India szinte egész történetére kiterjesztett filozófiai India-kép annak az optikai csalódásnak esett áldozatul, hogy kisszámú és esetleges forrásanyagát abszolút érvényűnek vette (1990 Renner Zsuzsanna 2029013, 461) | Darwin elmélete a természetes szelekcióról, melynek központi eleme a legerősebb túlélése, magában foglalja, hogy a fejlődés esetleges és véletlen események sorozatán keresztül valósul meg (2010 Petri Gábor 3068001, 32).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

esetleges melléknév 15B4
1.
olyan 〈esemény〉, amelynek bekövetkeztét a megnyilatkozó v. a szóban forgó személy elképzelhetőnek, lehetségesnek tartja
az idő intő szavát értő néhány lelkes honfiak […] társulatot alakitottak, miszerint a marháikban ragályos nyavalyák s esetleges csapások; például: tüzvész, lábtörés, karóba ugrás stb.s a többi stb.s a többi által szenvedendő káraikat kölcsönösen téritsék meg egymásnak
(1846 Hetilap)
Fegyverhez tehát csak uj kihivások által ingereltetve nyulnának, vagy azon esetben, ha az összes körülményeknél fogva az esetleges harcz biztos kilátást nyujthatna jó sikerre
(1863 A Hon)
A kórháztól, a vizsgálatoktól, az esetleges műtétektől nem kell és nem is szabad félni
(1961 Buga László)
Az udvar fölé dróthálót feszítettek, hogy egy esetleges helikopteres akciónak is elejét vegyék
(2007 Konok Péter)
1a.
olyan 〈dolog〉, amelynek a létét, előfordulását, ill. olyan 〈funkció〉, amelyben vkinek, vminek a létét, előfordulását a megnyilatkozó v. a szóban forgó személy elképzelhetőnek, lehetségesnek tartja
De hogy egy illy baklövés Engel ur részéről lehetséges, egyedül annak bizonysága, hogy az élő részvétet magasra csigázzák, miszerint aztán illy nagy lármát üthessenek jelenlegi társadalmi állapotunk esetleges bajai fölött
(1846 Hetilap)
A „Presse” pesti levelezője a magyar miniszteriumról irván, ennek esetleges tagjaiul a következő neveket emliti: Báró Sennyei, Majláth mostani főkanczellár, gróf Eszterházy Móricz, gróf Andrássy Gyula, gróf Apponyi, Bartal
(1866 Alföld)
Volna tehát kiegészítő helyhatározó, pl.például ebben: a sziklára kúszni (mert a kúsz ige mindig helyhatározóval jár;) és esetleges helyhatározó, pl.például leül a sziklára
(1888 Simonyi Zsigmond)
Védekezés a takarmányhiány ellen czimü füzetben a földmivelésügyi miniszter felhivja a gazdaközönség figyelmét az idei gyenge takarmánytermés esetleges káros következményeire
(1904 Pénz és Föld)
Az ő feladatuk volt az is, hogy ügyeljenek a munkások megbizhatóságára, hogy az esetleges izgatókat azonnal bocsássák el
(1927 Weltner Jakab)
A szófaj után álló esetleges szóhasználati minősítés a címszó alakjára vonatkozik
(1991 Beke József)
2.
rendszertelen, véletlenszerű(en működő, ill. véletlenül bekövetkező v. keletkező) 〈dolog, esemény, körülmény stb.〉
a’ jogtudomány egészen esetleges, változó tartalommal bir
(1840 Budapesti Szemle)
azonban ha esetlegesen került is a’ pohárba [a béka], mégis nagy gondatlanságot árul el a’ tejárus részéről
(1841 Pesti Hírlap)
az eszmék kapcsolata sem esetleges
(1885 Pulszky Ágost)
A „Népszavá”-tól, „Vasárnapi Újság”-tól verseiért kapott honorárium csak esetleges jövedelem
(1955 Bölöni György)
A földrajzilag az egész indiai szubkontinensre és időben India szinte egész történetére kiterjesztett filozófiai India-kép annak az optikai csalódásnak esett áldozatul, hogy kisszámú és esetleges forrásanyagát abszolút érvényűnek vette
(1990 Renner Zsuzsanna)
Darwin elmélete a természetes szelekcióról, melynek központi eleme a legerősebb túlélése, magában foglalja, hogy a fejlődés esetleges és véletlen események sorozatán keresztül valósul meg
(2010 Petri Gábor)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások