esztendei mn 1B3 (/vál)esztendői (rég)

1. ’〈Tő-, törtszn-i v. mennyiségre utaló mn-i v. nm-i jelzővel, ill. ›egyévi‹ jelentésben.〉’

1a. ’vhány v. egy évet kitevő, vhány v. egyévnyi 〈időtartam, időszak〉’ ❖ [a hatósági engedély] ugyan a’ privilegiumok kihirdetésére törvény által szabott esztendő leforgása előtt mutattatott be kihirdetés végett: azonban mégis későbben, hogysem e’ gyülés, mellyen a’ kihirdetés történhetett, már az esztendei határidőn kivül ne esnék (1841 Pesti Hírlap CD61) | Kétszáz esztendei békés idők után Napoleon zúdította a hadak viharát a tartományra [ti. Krajnára] (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [Proudhon] élete második felében nem igen akadt két-három esztendei időköz, amelyben könyve ne jelent volna meg (1909 Bresztovszky Ernő CD10) | Ukrajnával, Szerbia és Montenegróval, valamint néhány esztendei időtartamra még Romániával, illetőleg a sajátos helyzetű Horvátországgal – május elseje után úgynevezett külső határunk lesz (2004 Népszabadság ápr. 6. C7852, 8).

1b. ’vhány v. egy évig tartó, ennyi évnyi időtartamú 〈tevékenység, állapot stb.〉, ill. ennyi éven át halmozódó v. kialakult, összegyűlt 〈dolog〉’ ❖ Egéſz eſztendei keſerüſégét meg tartotta, és egy napra öſzve gyüjtette (1775 Báróczi Sándor ford.–Dusch C0804, 4) | másfél esztendei legszorosb „Liaison” [= kapcsolat] után (1846 Széchenyi István CD1501) | mintha valami nagy bűnt követett volna el, s most azért el volna ítélve ennyi és ennyi esztendei fogságra (1875 Jókai Mór CD18) | A malmokra megint nagy szüksége lesz Magyarországnak, hogy földolgozhassa esztendei termését (1928 Krúdy Gyula CD54) | a 19 esztendei közös munka összes öröme és gondja (1987 Moldován Domokos 1111004, 248).

1c. ’vhány v. egy évre való, ill. vonatk., szóló’ ❖ Gyüléſekben rendeltetett adó-fizetés, és a’ belsö nagy Domeſtica költségekre engedtetett eſztendei ſomma-is (1786 II. József rendelete az adózás felosztásáról ford. C2443, I.) | [a közönséges datolyapálma] az déli europában is megterem azon tartományokban mellyeknek esztendői héség foka 61–65° (1834 Garasos Tár 8625001, 67) | Szaniszló királynak joga van elvenni a tizenhat legszebb hajadont a tizenhat zálogban levő város leányai közül, amíg az esztendei adót be nem fizetjük Krakkóban (1910 Krúdy Gyula CD54) | leszüretelik a kertet, ahonnan egész esztendei italukat várták (1954 Benedek Marcell ford.–Rabelais 9042010, 38) | [A magánbefektetők] nagyjából egy tanár esztendei fizetésének megfelelő kamatbevételre tehetnek ott [az ún. váltópiacon] szert adómentesen, de ehhez indulásul kerek egymillióra van szükségük (1991 Magyar Nemzet jún. 19. C8366, 3).

2. ’〈Sorszn-i, ill. sorrendre, időre utaló mn-i v. nm-i jelzővel.〉’

2a. ’〈a naptári évek sorában v. vmely időponttól számítva:〉 a jelzővel meghatározott (tan)évben zajló v. bekövetkező, keletkező 〈időszak, esemény stb.〉, ill. akkor haszn. v. arra vonatk., arra érvényes’ ❖ a’ Frantzia Udvar, az 1755-dik eſztendei Frigykötés-ſzerént 18-ezer gyalog és 6000 lovasból álló ſegit Serget fogna adni (1788 Magyar Kurír C0313, 231) | a’ Tudományos Gyüjtemény’ mellyik esztendei folyamatjában vannak azon biographiai jegyzetek, mellyeket te közlöttél (1831 Kis János¹ C4938, 513) | az 1832/6-dik esztendei országgyülésen (1841 Pesti Hírlap CD61) | a folyó 1828-ik esztendei Szent-Mihály havának 9-ik napján (1905 Eötvös Károly 8127004, 211) | A felsőbb hatóságok által elrendelt uj tantervek folytán a legtöbb régi, mult esztendei tankönyv használhatatlanná vált (1931 Népszava szept. 2. C7499, 9) | a jövő esztendei költségvetésben már differenciált, a települések létszámával arányos támogatást tartanák ideálisnak (2002 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’a jelzővel meghatározott évben vmely tevékenységkört, szerepet betöltő 〈személy〉’ ❖ a mult esztendei elnököt, Eötvös Bálint joghallgatót emlegetik (1890 Budapesti Hírlap aug. 29. C4737, 6) | [Harald Ökern] az évről-évre megrendezésre kerülő Holmenkollenek [ti. a Holmenkollenben tartott síversenyek] 1921. esztendei győztese (1924 Nemzeti Sport nov. 29. C7149, 8) | a Heves Megyei Közgyűlés sport- és ifjúsági bizottsága is az egri fiatalembernek ítélte a megye elmúlt esztendei legjobb férfi sportolójának címét (2002 Népszabadság febr. 12. C7850, 28).

3. ’évente esedékes, évenkénti’ ❖ berekesztetvén az Esztendei Katonai gyakorlás, az egész Ezered Felséges Tulajdonossa eránt való hódúlását három „Éljen!” kiáltással jelentette (1826 Hazai és Külföldi Tudósítások 8632003, 282) | [Panna asszony] nagy aggodalomban van, hogy [az étel] nem lesz elég, és a vendégek, melyeket holnapra az esztendei vásárra várnak, éhesen hagyják oda az ő hajlékát (1857 Szegfi Mór 8430005, 13) | a Magyar Országgyűlés a legfontosabb esztendei, évi feladatával foglalkozik, nevezetesen a költségvetéssel (1998 Országgyűlési Napló CD62).

J: évi.

Ö: új~.

ÖU: egy~, fél~, két~, sok~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. esztendő; ÉKsz.; SzT.

esztendei melléknév 1B3 (/vál)
esztendői 1B3 (rég)
1.
〈Tő-, törtszn-i v. mennyiségre utaló mn-i v. nm-i jelzővel, ill. ›egyévi‹ jelentésben.〉
1a.
vhány v. egy évet kitevő, vhány v. egyévnyi 〈időtartam, időszak〉
[a hatósági engedély] ugyan a’ privilegiumok kihirdetésére törvény által szabott esztendő leforgása előtt mutattatott be kihirdetés végett: azonban mégis későbben, hogysem e’ gyülés, mellyen a’ kihirdetés történhetett, már az esztendei határidőn kivül ne esnék
(1841 Pesti Hírlap)
Kétszáz esztendei békés idők után Napoleon zúdította a hadak viharát a tartományra [ti. Krajnára]
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[Proudhon] élete második felében nem igen akadt két-három esztendei időköz, amelyben könyve ne jelent volna meg
(1909 Bresztovszky Ernő)
Ukrajnával, Szerbia és Montenegróval, valamint néhány esztendei időtartamra még Romániával, illetőleg a sajátos helyzetű Horvátországgal – május elseje után úgynevezett külső határunk lesz
(2004 Népszabadság ápr. 6.)
1b.
vhány v. egy évig tartó, ennyi évnyi időtartamú 〈tevékenység, állapot stb.〉, ill. ennyi éven át halmozódó v. kialakult, összegyűlt 〈dolog〉
Egéſz eſztendei keſerüſégét meg tartotta, és egy napra öſzve gyüjtette
(1775 Báróczi Sándor ford.Dusch)
másfél esztendei legszorosb „Liaison” [= kapcsolat] után
(1846 Széchenyi István)
mintha valami nagy bűnt követett volna el, s most azért el volna ítélve ennyi és ennyi esztendei fogságra
(1875 Jókai Mór)
A malmokra megint nagy szüksége lesz Magyarországnak, hogy földolgozhassa esztendei termését
(1928 Krúdy Gyula)
a 19 esztendei közös munka összes öröme és gondja
(1987 Moldován Domokos)
1c.
vhány v. egy évre való, ill. vonatk., szóló
Gyüléſekben rendeltetett adó-fizetés, és a’ belsö nagy Domeſtica költségekre engedtetett eſztendei ſomma-is
(1786 II. József rendelete az adózás felosztásáról ford.)
[a közönséges datolyapálma] az déli europában is megterem azon tartományokban mellyeknek esztendői héség foka 61–65°
(1834 Garasos Tár)
Szaniszló királynak joga van elvenni a tizenhat legszebb hajadont a tizenhat zálogban levő város leányai közül, amíg az esztendei adót be nem fizetjük Krakkóban
(1910 Krúdy Gyula)
leszüretelik a kertet, ahonnan egész esztendei italukat várták
(1954 Benedek Marcell ford.Rabelais)
[A magánbefektetők] nagyjából egy tanár esztendei fizetésének megfelelő kamatbevételre tehetnek ott [az ún. váltópiacon] szert adómentesen, de ehhez indulásul kerek egymillióra van szükségük
(1991 Magyar Nemzet jún. 19.)
2.
〈Sorszn-i, ill. sorrendre, időre utaló mn-i v. nm-i jelzővel.〉
2a.
〈a naptári évek sorában v. vmely időponttól számítva:〉 a jelzővel meghatározott (tan)évben zajló v. bekövetkező, keletkező 〈időszak, esemény stb.〉, ill. akkor haszn. v. arra vonatk., arra érvényes
a’ Frantzia Udvar, az 1755-dik eſztendei Frigykötés-ſzerént 18-ezer gyalog és 6000 lovasból álló ſegit Serget fogna adni
(1788 Magyar Kurír)
a’ Tudományos Gyüjtemény’ mellyik esztendei folyamatjában vannak azon biographiai jegyzetek, mellyeket te közlöttél
(1831 Kis János¹)
az 1832/6-dik esztendei országgyülésen
(1841 Pesti Hírlap)
a folyó 1828-ik esztendei Szent-Mihály havának 9-ik napján
(1905 Eötvös Károly)
A felsőbb hatóságok által elrendelt uj tantervek folytán a legtöbb régi, mult esztendei tankönyv használhatatlanná vált
(1931 Népszava szept. 2.)
a jövő esztendei költségvetésben már differenciált, a települések létszámával arányos támogatást tartanák ideálisnak
(2002 Magyar Hírlap)
2b.
a jelzővel meghatározott évben vmely tevékenységkört, szerepet betöltő 〈személy〉
a mult esztendei elnököt, Eötvös Bálint joghallgatót emlegetik
(1890 Budapesti Hírlap aug. 29.)
[Harald Ökern] az évről-évre megrendezésre kerülő Holmenkollenek [ti. a Holmenkollenben tartott síversenyek] 1921. esztendei győztese
(1924 Nemzeti Sport nov. 29.)
a Heves Megyei Közgyűlés sport- és ifjúsági bizottsága is az egri fiatalembernek ítélte a megye elmúlt esztendei legjobb férfi sportolójának címét
(2002 Népszabadság febr. 12.)
3.
évente esedékes, évenkénti
berekesztetvén az Esztendei Katonai gyakorlás, az egész Ezered Felséges Tulajdonossa eránt való hódúlását három „Éljen!” kiáltással jelentette
(1826 Hazai és Külföldi Tudósítások)
[Panna asszony] nagy aggodalomban van, hogy [az étel] nem lesz elég, és a vendégek, melyeket holnapra az esztendei vásárra várnak, éhesen hagyják oda az ő hajlékát
(1857 Szegfi Mór)
a Magyar Országgyűlés a legfontosabb esztendei, évi feladatával foglalkozik, nevezetesen a költségvetéssel
(1998 Országgyűlési Napló)
J: évi
ÖU: egyesztendei, félesztendei, kétesztendei, sokesztendei
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. esztendő; ÉKsz.; SzT.

Beállítások