eufemizmus fn 4A

’〈stíluseszközként is:〉 durva, illetlen v. kellemetlen hangulatú szó helyett haszn. enyhébb, szépítő szó, kifejezés v. körülírás, ill. ilyen szó, kifejezés használata’ ❖ Miért van az hát, hogy az ujságiró parlagi szó, a hirlapiró pedig eufemizmus, vagyis mint Szvorényiben tanultuk: „gyöngéditmény”? (1888 Budapesti Hírlap szept. 16. C4735, [9]) | [Zlinszky Aladár értekezésében] a szépítő, körülírásos beszédet főleg a társadalmi érintkezés kifejezéseinek szempontjából vizsgálja. Kimutatja, hogy az eufémizmus vallási eredetű, s bebizonyítja, hogy a tisztelet kifejezései nagyrészt az istenség vagy a törzsfők iránti hódolat kifejezései voltak (1940 Bethlen István C8567, 269) | Pári Mirella – bár szép szavú költő – sosem szépeleg, nem kellemkedik, kerüli az eufémizmusokat (1999 Új Könyvek CD29) | A nyavojatörís az egyik legrettegettebb betegség, amelyet nevén szinte soha, vagy csak elvétve neveznek, rendszerint eufemizmusokat használnak: jári a baj, rossz betegsíge van, nem jó betegsígbe van (2000 Kótyuk Erzsébet CD48).

a. (tréf v. gúny) ’a valóságnak nem (pontosan) megfelelő, enyhítő, rendsz. vminek a jobb színben való feltüntetésére haszn. szó, kifejezés, megfogalmazás, ill. az ezáltal megvalósított csúsztatás’ ❖ a mely dologban én az általam vallott nézetnek helytelenségéről meggyőződtem, vagy a mely dologban én az elvbarátimmal való együttmüködésnek ama pontra vonatkozó nézetemet mint nem nagy fontosságut föláldoztam, egész nyiltsággal és határozottan azt mondottam, hogy én azt többé nem tartom, én azt egyszer-mindenkorra elejtem és azzal az eufemizmussal, hogy csak ideiglenesen szegre akasztom – soha sem éltem (1885 Budapesti Hírlap dec. 11. C4732, melléklet [1]) | Pekingben s azután csakhamar az egész világon elterjedt a hir, hogy Kvang-Szü, a mennyei birodalom fiatal császára öngyilkossá lett. Aki ösmeri ennek a koronás vértanunak élete történetét, tudni fogja azt is, hogy az öngyilkos szó ebben az esetben merő eufemizmus és hogy a haladópárti fiatal uralkodó konzervativ ellenségeinek lett áldozatává (1900 Budapesti Napló jan. 27. C5243, 7) | Az, a mit a költségvetés megokolása kellemes eufémizmussal státuszrendezésnek nevez, voltaképp bizonytalan határidőre tervezett kielégitése nem a tanárság egyetemének, hanem töredékének (1908 Budapesti Hírlap okt. 22. C4696, 7) | A másfél éves béke-előkészítés végeredményeként békének csak erős eufemizmussal nevezhető állapot formálódott: a hidegháború (1997 Gyarmati György CD17) | pánikhangulatukban a középjobb politikusait is csábítja az általuk eufemizmussal csupán „radikálisoknak” becézettek szavajárása (2002 Magyar Hírlap CD09).

J: eufémia.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

eufemizmus főnév 4A
〈stíluseszközként is:〉 durva, illetlen v. kellemetlen hangulatú szó helyett haszn. enyhébb, szépítő szó, kifejezés v. körülírás, ill. ilyen szó, kifejezés használata
Miért van az hát, hogy az ujságiró parlagi szó, a hirlapiró pedig eufemizmus, vagyis mint Szvorényiben tanultuk: „gyöngéditmény”?
(1888 Budapesti Hírlap szept. 16.)
[Zlinszky Aladár értekezésében] a szépítő, körülírásos beszédet főleg a társadalmi érintkezés kifejezéseinek szempontjából vizsgálja. Kimutatja, hogy az eufémizmus vallási eredetű, s bebizonyítja, hogy a tisztelet kifejezései nagyrészt az istenség vagy a törzsfők iránti hódolat kifejezései voltak
(1940 Bethlen István)
Pári Mirella – bár szép szavú költő – sosem szépeleg, nem kellemkedik, kerüli az eufémizmusokat
(1999 Új Könyvek)
A nyavojatörís az egyik legrettegettebb betegség, amelyet nevén szinte soha, vagy csak elvétve neveznek, rendszerint eufemizmusokat használnak: jári a baj, rossz betegsíge van, nem jó betegsígbe van
(2000 Kótyuk Erzsébet)
a. (tréf v. gúny)
a valóságnak nem (pontosan) megfelelő, enyhítő, rendsz. vminek a jobb színben való feltüntetésére haszn. szó, kifejezés, megfogalmazás, ill. az ezáltal megvalósított csúsztatás
a mely dologban én az általam vallott nézetnek helytelenségéről meggyőződtem, vagy a mely dologban én az elvbarátimmal való együttmüködésnek ama pontra vonatkozó nézetemet mint nem nagy fontosságut föláldoztam, egész nyiltsággal és határozottan azt mondottam, hogy én azt többé nem tartom, én azt egyszer-mindenkorra elejtem és azzal az eufemizmussal, hogy csak ideiglenesen szegre akasztom – soha sem éltem
(1885 Budapesti Hírlap dec. 11.)
Pekingben s azután csakhamar az egész világon elterjedt a hir, hogy Kvang-Szü, a mennyei birodalom fiatal császára öngyilkossá lett. Aki ösmeri ennek a koronás vértanunak élete történetét, tudni fogja azt is, hogy az öngyilkos szó ebben az esetben merő eufemizmus és hogy a haladópárti fiatal uralkodó konzervativ ellenségeinek lett áldozatává
(1900 Budapesti Napló jan. 27.)
Az, a mit a költségvetés megokolása kellemes eufémizmussal státuszrendezésnek nevez, voltaképp bizonytalan határidőre tervezett kielégitése nem a tanárság egyetemének, hanem töredékének
(1908 Budapesti Hírlap okt. 22.)
A másfél éves béke-előkészítés végeredményeként békének csak erős eufemizmussal nevezhető állapot formálódott: a hidegháború
(1997 Gyarmati György)
pánikhangulatukban a középjobb politikusait is csábítja az általuk eufemizmussal csupán „radikálisoknak” becézettek szavajárása
(2002 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások