exhibicionizmus fn 4A

1. (Pszich) ’〈kül. férfiaknál:〉 a nemi szervek mutogatásának belső késztetése és ennek megvalósítása mint (szexuális perverzióvá váló) kóros lelki jelenség’ ❖ Az aggkori dementia első jele az emlékezet romlása. […] Ehhez társul az alkotóképesség gyengülése, a jellem megváltozása, fösvénység, önzés, érzékenység stb. Hibás cselekedetek, exhibitionismus, szemérem elleni vétség stb. sokszor öntudatlanul mennek végbe (1906 Orvosi Hetilap C8156, 1050) | Exhibicionizmus, a nemi ösztön ama rendellenessége, amikor a meztelen test vagy egyes részeinek az ellenkező neműek előtt való mutogatása okoz gyönyört (1926 TolnaiÚjLex. C5721, 246) | exhibicionizmus: […] 2. kóros szexuális késztetés és viselkedés, amelynek lényege a nemi szervek mutogatása ismeretlenek számára, többnyire utcán, nyilvános helyen (1997 PedagógiaiLex. C6809, 440) | A szexuális aberrációk orvosi neve parafília, amelyeket komplex pszichiátriai betegségeknek tartanak. Közöttük a pedofília és az exhibicionizmus a leggyakoribb (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. ’feltűnést keltő, magamutogató megjelenésre, szélsőséges viselkedésre, kirívó öltözködésre való törekvés mint vkire jellemző sajátos megnyilvánulás(i forma)’ ❖ [a primadonna] a színésznői exhibicionizmus korlátlan kitárásával, pompázó ruhák, vagy még pompázóbb ruhátlanság luxusától körülvéve mozog a színpadon (1926 Schöpflin Aladár CD10) | az eleinte defenzív csoport agresszív bandává válik. Az exhibicionizmus jeleként feltűnő nevet választanak, feltűnően öltözködnek és feltűnő cselekedeteket igyekszenek véghezvinni (1960 Orvosi Hetilap C7087, 1401) | [Salvador Dalí] harsány exhibicionizmusa és cirkuszi komédiázása (2000 Magyar Hírlap CD09) | Nem vagy kissé egocentrikus, önimádó – kérdezte Arnold […] –, enyhe exhibicionizmussal fűszerezve? (2010 Leiner Laura 3208004, 300).

3. ’érzéseit, gyengeségeit, hibáit stb. (el)túlzott őszinteséggel felfedő és a nyilvánosság elé táró, gátlástalan(ul önmutogató) megnyilatkozás(i mód)’ ❖ Míg a régi lírikus tartózkodóan, férfias szemérmetességgel bizonyos hagyományos típusokra szorította a maga kinyilatkoztatását, a mai lírikus lényét teljesen, lelki élete minden kis zugát kitáró exhibicionizmussal adja magát költészetében (1914 Schöpflin Aladár CD10) | [Rousseau] őszinteségében néha bizonyos kacérság van, máskor valami exhibicionizmus. Perverz kitárulkodás, ami csak egy másik formája a hiúságnak (1934 Babits Mihály 9014134, 310) | tetszelgő exhibicionizmussal (1974 Alföldy Jenő 2049042, 71) | ne restelkedjünk időnként kitárni lelkünk egy-egy értékesebbnek vélt zugát hallgató kollégáink előtt. Ez nem exhibicionizmus, hanem annak a sugárzásnak a része, amit a legtöbb hallgató vár az oktatótól (2005 Orvosi Hetilap C8251, 1025).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

exhibicionizmus főnév 4A
1. (Pszich)
〈kül. férfiaknál:〉 a nemi szervek mutogatásának belső késztetése és ennek megvalósítása mint (szexuális perverzióvá váló) kóros lelki jelenség
Az aggkori dementia első jele az emlékezet romlása. […] Ehhez társul az alkotóképesség gyengülése, a jellem megváltozása, fösvénység, önzés, érzékenység stb.s a többi Hibás cselekedetek, exhibitionismus, szemérem elleni vétség stb.s a többi sokszor öntudatlanul mennek végbe
(1906 Orvosi Hetilap)
Exhibicionizmus, a nemi ösztön ama rendellenessége, amikor a meztelen test vagy egyes részeinek az ellenkező neműek előtt való mutogatása okoz gyönyört
(1926 TolnaiÚjLex.)
exhibicionizmus: […] 2. kóros szexuális késztetés és viselkedés, amelynek lényege a nemi szervek mutogatása ismeretlenek számára, többnyire utcán, nyilvános helyen
(1997 PedagógiaiLex.)
A szexuális aberrációk orvosi neve parafília, amelyeket komplex pszichiátriai betegségeknek tartanak. Közöttük a pedofília és az exhibicionizmus a leggyakoribb
(1998 Magyar Hírlap)
2.
feltűnést keltő, magamutogató megjelenésre, szélsőséges viselkedésre, kirívó öltözködésre való törekvés mint vkire jellemző sajátos megnyilvánulás(i forma)
[a primadonna] a színésznői exhibicionizmus korlátlan kitárásával, pompázó ruhák, vagy még pompázóbb ruhátlanság luxusától körülvéve mozog a színpadon
(1926 Schöpflin Aladár)
az eleinte defenzív csoport agresszív bandává válik. Az exhibicionizmus jeleként feltűnő nevet választanak, feltűnően öltözködnek és feltűnő cselekedeteket igyekszenek véghezvinni
(1960 Orvosi Hetilap)
[Salvador Dalí] harsány exhibicionizmusa és cirkuszi komédiázása
(2000 Magyar Hírlap)
Nem vagy kissé egocentrikus, önimádó – kérdezte Arnold […] –, enyhe exhibicionizmussal fűszerezve?
(2010 Leiner Laura)
3.
érzéseit, gyengeségeit, hibáit stb. (el)túlzott őszinteséggel felfedő és a nyilvánosság elé táró, gátlástalan(ul önmutogató) megnyilatkozás(i mód)
Míg a régi lírikus tartózkodóan, férfias szemérmetességgel bizonyos hagyományos típusokra szorította a maga kinyilatkoztatását, a mai lírikus lényét teljesen, lelki élete minden kis zugát kitáró exhibicionizmussal adja magát költészetében
(1914 Schöpflin Aladár)
[Rousseau] őszinteségében néha bizonyos kacérság van, máskor valami exhibicionizmus. Perverz kitárulkodás, ami csak egy másik formája a hiúságnak
(1934 Babits Mihály)
tetszelgő exhibicionizmussal
(1974 Alföldy Jenő)
ne restelkedjünk időnként kitárni lelkünk egy-egy értékesebbnek vélt zugát hallgató kollégáink előtt. Ez nem exhibicionizmus, hanem annak a sugárzásnak a része, amit a legtöbb hallgató vár az oktatótól
(2005 Orvosi Hetilap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások