ezernyi mn 18B4ezerni (rég)

1. (nagyjából, ill. vhányszor) annyi 〈ember, (elvont) dolog stb.〉, amennyit az ezres szám jelöl’ ❖ Kedzd a’ tüz gerjedni, ropog: meg gyúlad a’ kénk: Bg, orditt; aztot vélnéd, hogy ezerni nagy ágyu Mennydörög (1777 Baróti Szabó Dávid C0823, 120) | Elnyertünk mindent: a tábor kincseit, és a Szarvvisel barmok sokaságát. Kétszer ezernyi Legjelesebb paripát (1831 Pázmándi Horvát Endre 8358004, 133) | Láttunk az ország fővárosaiban száz meg száz, sőt mondhatjuk ezernyi honpolgárokat beirva, kiknek a törvény nem ad választóképességet (1872 Tóvölgyi Titusz 8492014, 69) | a spanyolok kicsapongásai annyira felbőszítették a benszülötteket, hogy azok néhány ezernyien megtámadták Szent-Tamás várát (1895 PallasLex. CD02) | [Kemény György] közel ezernyi verse és több száz novellája eddig még nem jelent meg könyvalakban (1927 RévaiNagyLex. C5716, 461) | közel ezernyi külön-külön az orvosok, az igazgatási és az egyéb értelmiségiek száma (1971 Erdei Ferenc 9126004, 149) | [a finomra hangolt mélységmérők] óránként ezernyi hangjelet bocsátanak ki, melyek visszaverődéseiből rajzolják meg a tengerfenék domborzatának térképét (2004 Németh Dorottya ford. 3245001, 296).

1a. (a tíz hatványait jelentő tőszn, kül. az ezer előtt) (kissé rég) ’〈annak jelölésére, hogy (vhány v. vhányszor) ezer, ill. nagyon sok szerepel a tőszn-vel megnevezett számból v. az azzal jelölt mennyiségből, dologból stb.〉’ ❖ Ott ezernyi ezer Lelkek, eleitl ſzve gyltek, hallyák Iſtent áldani, Alleluját mondani (1773 Győri magyar alfabétum 7418001, 2) | Az hetedik ſzám-betü egy veſzſzövel jegyeztetik, a’ melly milliónak jele; a’ tizedik ismét egy ponttal, a’ melly ezernyi milliómoknak jele (1780 Bévezetés a számvetésre 7397001, 3) | a józan szabadság ollyan, mint a nap, mellynek sugárai ezernyi milliard lényeknek világítanak (1840 Kossuth Lajos CD32) | Májusban, ha Isten úgy akarja, ismét nálatok leszek. Addig is csókolom Klárit ezernyi ezerszer (1858 Deák Ferenc CD51) | ...Ó, hány ezernyi száz halt meg siketen, vakon a véres omladékokon (1933 Népszava szept. 8. C7501, 9).

1b. (idő-, mérték- v. pénzegységet jelentő szó jelzőjeként)(nagyjából) olyan mennyiségű 〈idő, anyag stb.〉, amennyi az adott egységgel megnevezett idő, anyag stb. ezerszerese, ill. nagyon sok 〈idő〉’ ❖ Fel, fel folyók! kérdjétek e világot: Hűbb népeket, mint mi, nevezhet-e? [...] Halom, kereszt, korona sugárzással Ezernyi évig díszlendők egymással (1822 Szemere Pál 8439001, 79) | árúi a herczeg javára szállnak, Ha csak ezernyi gírát nem fizet (1866 Arany László ford.–Shakespeare C3729, 108) | nagy mélységben, ezernyi méterre a tengerszín alatt (1904 Jókai Mór CD18) | Két esztendőm múlt el így! Ezernyi óra s milliónyi pillanat! (1941 Gelléri Andor Endre 9179009, 166) | Vajon mitől kedvelik annyira a villaparkot, hogy ezernyi kilométereket utazzanak idáig? (2000 Lakáskultúra CD39).

1c. ’olyan értékű 〈vagyon, összeg〉, amilyen értéket a szövegelőzményből v. előzetes tudás alapján ismert pénzegységben számítva az ezres szám jelöl, ill. nagyon sok 〈pénz〉’ ❖ hánynak, ki már a’ praecipitium [= szakadék] fenekén nyugszik, legömbörödése első kezdete ’s oka nem egyéb volt, mint egy pár ezerre való szüksége, mellyért akkori birtoka ezernyi hitelt adhatott volna, de mellyet rendes és világos Hitel hija miatt csak felette nagy uzsorával kaphatott? (1830 Széchenyi István 8429002, 44) | Albert’ költségén történik az [ti. az ünnepség]; ki ’Sigmond’ kegyébül vala magyarhont öröklendő: olly jövedelmü karona mindig megérdemel egy pár ezernyi kiadást (1841 Kuthy Lajos C2859, 51) | férjhez ki vette volna az agyonosztozkodott kis néhány-ezernyi vagyonával? (1911 Kaffka Margit 9290047, 14).

2. (túlzó) ’nagyon sok 〈ember, állat, (elvont) dolog stb.〉’ ❖ Mit tennék, és hová lennék én akkoron, egéſz Páris Városában nem lévén egy olly pártfogóm, kinek jó tanátsához, és jó akaratjához bizakodhatnám? Bizonyos tehát, hogy ezerni búk, és bajok alá vettetném (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 104) | hol ezernyi leventék, ’S nemzetölő Etelének erős vas karja nyugosznak, Nyitva van ott a’ vissza hivó föld’ gyomra nekünk is (1823–1824 Vörösmarty Mihály 8524377, 153) | [a fák által alkotott kupola alatt] az ezernyi fülemüle, pacsirta zengi dalait az Urhoz (1882 Jókai Mór C2299, 21) | a fűben mindenütt ezernyi gomba nő (1930 Berczeli Anzelm Károly 9045004, 12) | ezernyi versemet fél-ébren írtam dohányfüstben (1969 Weöres Sándor 2042032, 17) | Az 1960-as évek nagyszámítógépe ezernyi egyenként összekötött csatlakozóból állt; ma egy hasonló tudású gép nemcsak sokkal kisebb, hanem egy maroknyi elemet magában foglaló integrált áramkör is elegendő hozzá (2008 Szalai Éva ford.–Giddens 3291001, 55).

2a. (kissé rég) ’nagyon sok tagból álló 〈csoport〉’ ❖ Éjnek királynéja! Anya a körülötted égve, enyelgő csillogós csecsemők ezernyi sorának! nyújtsd dajka karod (1816–1818 Katona József 8226018, 22) | [Szabadság,] csak emeld föl, csak mozdítsd meg zászlód, S lesz sereged ezer és ezernyi, Kész meghalni vagy diadalt nyerni (1848 Petőfi Sándor C3502, 301) | A szárcsák a tó szélén ezernyi sokaságban feketéllenek (1884 Vajda János 8503071, 80) | [A vásárban] a fülledt bódéban ezernyi nép (1910 Kosztolányi Dezső C2752, 77).

ÖU: sok~, száz~, tíz~, több~.

ÖE: ~féle.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ezer; ÉKsz.; SzT.

ezernyi melléknév 18B4
ezerni 18B4 (rég)
1.
(nagyjából, ill. vhányszor) annyi 〈ember, (elvont) dolog stb.〉, amennyit az ezres szám jelöl
Kedzd a’ tüz gerjedni, ropog: meg gyúlad a’ kénk: Bg, orditt; aztot vélnéd, hogy ezerni nagy ágyu Mennydörög
(1777 Baróti Szabó Dávid)
Elnyertünk mindent: a tábor kincseit, és a Szarvvisel barmok sokaságát. Kétszer ezernyi Legjelesebb paripát
(1831 Pázmándi Horvát Endre)
Láttunk az ország fővárosaiban száz meg száz, sőt mondhatjuk ezernyi honpolgárokat beirva, kiknek a törvény nem ad választóképességet
(1872 Tóvölgyi Titusz)
a spanyolok kicsapongásai annyira felbőszítették a benszülötteket, hogy azok néhány ezernyien megtámadták Szent-Tamás várát
(1895 PallasLex.)
[Kemény György] közel ezernyi verse és több száz novellája eddig még nem jelent meg könyvalakban
(1927 RévaiNagyLex.)
közel ezernyi külön-külön az orvosok, az igazgatási és az egyéb értelmiségiek száma
(1971 Erdei Ferenc)
[a finomra hangolt mélységmérők] óránként ezernyi hangjelet bocsátanak ki, melyek visszaverődéseiből rajzolják meg a tengerfenék domborzatának térképét
(2004 Németh Dorottya ford.)
1a. (a tíz hatványait jelentő tőszn, kül. az ezer előtt) (kissé rég)
〈annak jelölésére, hogy (vhány v. vhányszor) ezer, ill. nagyon sok szerepel a tőszn-vel megnevezett számból v. az azzal jelölt mennyiségből, dologból stb.〉
Ott ezernyi ezer Lelkek, eleitl ſzve gyltek, hallyák Iſtent áldani, Alleluját mondani
(1773 Győri magyar alfabétum)
Az hetedik ſzám-betü egy veſzſzövel jegyeztetik, a’ melly milliónak jele; a’ tizedik ismét egy ponttal, a’ melly ezernyi milliómoknak jele
(1780 Bévezetés a számvetésre)
a józan szabadság ollyan, mint a nap, mellynek sugárai ezernyi milliard lényeknek világítanak
(1840 Kossuth Lajos)
Májusban, ha Isten úgy akarja, ismét nálatok leszek. Addig is csókolom Klárit ezernyi ezerszer
(1858 Deák Ferenc)
...Ó, hány ezernyi száz halt meg siketen, vakon a véres omladékokon
(1933 Népszava szept. 8.)
1b. (idő-, mérték- v. pénzegységet jelentő szó jelzőjeként)
(nagyjából) olyan mennyiségű 〈idő, anyag stb.〉, amennyi az adott egységgel megnevezett idő, anyag stb. ezerszerese, ill. nagyon sok 〈idő〉
Fel, fel folyók! kérdjétek e világot: Hűbb népeket, mint mi, nevezhet-e? [...] Halom, kereszt, korona sugárzással Ezernyi évig díszlendők egymással
(1822 Szemere Pál)
árúi a herczeg javára szállnak, Ha csak ezernyi gírát nem fizet
(1866 Arany László ford.Shakespeare)
nagy mélységben, ezernyi méterre a tengerszín alatt
(1904 Jókai Mór)
Két esztendőm múlt el így! Ezernyi óra s milliónyi pillanat!
(1941 Gelléri Andor Endre)
Vajon mitől kedvelik annyira a villaparkot, hogy ezernyi kilométereket utazzanak idáig?
(2000 Lakáskultúra)
1c.
olyan értékű 〈vagyon, összeg〉, amilyen értéket a szövegelőzményből v. előzetes tudás alapján ismert pénzegységben számítva az ezres szám jelöl, ill. nagyon sok 〈pénz〉
hánynak, ki már a’ praecipitium [= szakadék] fenekén nyugszik, legömbörödése első kezdete ’s oka nem egyéb volt, mint egy pár ezerre való szüksége, mellyért akkori birtoka ezernyi hitelt adhatott volna, de mellyet rendes és világos Hitel hija miatt csak felette nagy uzsorával kaphatott?
(1830 Széchenyi István)
Albert’ költségén történik az [ti. az ünnepség]; ki ’Sigmond’ kegyébül vala magyarhont öröklendő: olly jövedelmü karona mindig megérdemel egy pár ezernyi kiadást
(1841 Kuthy Lajos)
férjhez ki vette volna az agyonosztozkodott kis néhány-ezernyi vagyonával?
(1911 Kaffka Margit)
2. (túlzó)
nagyon sok 〈ember, állat, (elvont) dolog stb.〉
Mit tennék, és hová lennék én akkoron, egéſz Páris Városában nem lévén egy olly pártfogóm, kinek jó tanátsához, és jó akaratjához bizakodhatnám? Bizonyos tehát, hogy ezerni búk, és bajok alá vettetném
(1772 Mészáros Ignác ford.)
hol ezernyi leventék, ’S nemzetölő Etelének erős vas karja nyugosznak, Nyitva van ott a’ vissza hivó föld’ gyomra nekünk is
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
[a fák által alkotott kupola alatt] az ezernyi fülemüle, pacsirta zengi dalait az Urhoz
(1882 Jókai Mór)
a fűben mindenütt ezernyi gomba nő
(1930 Berczeli Anzelm Károly)
ezernyi versemet fél-ébren írtam dohányfüstben
(1969 Weöres Sándor)
Az 1960-as évek nagyszámítógépe ezernyi egyenként összekötött csatlakozóból állt; ma egy hasonló tudású gép nemcsak sokkal kisebb, hanem egy maroknyi elemet magában foglaló integrált áramkör is elegendő hozzá
(2008 Szalai Éva ford.Giddens)
2a. (kissé rég)
nagyon sok tagból álló 〈csoport〉
Éjnek királynéja! Anya a körülötted égve, enyelgő csillogós csecsemők ezernyi sorának! nyújtsd dajka karod
(1816–1818 Katona József)
[Szabadság,] csak emeld föl, csak mozdítsd meg zászlód, S lesz sereged ezer és ezernyi, Kész meghalni vagy diadalt nyerni
(1848 Petőfi Sándor)
A szárcsák a tó szélén ezernyi sokaságban feketéllenek
(1884 Vajda János)
[A vásárban] a fülledt bódéban ezernyi nép
(1910 Kosztolányi Dezső)
ÖU: sokezernyi, százezernyi, tízezernyi, többezernyi
ÖE: ezernyiféle
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ezer; ÉKsz.; SzT.

Beállítások