fagy¹ tn 2a8 ige  fagyik (nyj)

1. (alany n., tárgyragos határozóval is) ’a külső hőmérséklet (huzamosan) fagyponton v. fagypont alatt van’ ❖ reggelíg majd térdíg való hó eſett, más nap-is még keményen fagyott vólt; de moſt már tsak imitt amott látſzatik hó, annyira el-olvadott a réá következett eſs és melegebb napok miatt (1783 Magyar Hírmondó 7444036, 161) | Kegyetlen zivataros idő volt, havazott és fagyott – erősen (1851–1854 Táncsics Mihály 8463015, 43) | – Fagyik hát, honne fagyna, mert Pongráckor mindég fagyik (1916 Pesti Napló máj. 13. C8694, 5) | Nyomasztóan sötét, borús éj volt, hajnal felé azonban fagyott egy kicsit, úgyhogy mindent, a földet, a fákat, vékony rétegben zúzmara borított (1983 e. Tandori Dezső ford.–De Quincey 9703003, 66).

2. ’〈folyékony v. gáz halmazállapotú anyag〉 fagyáspontjára v. az alá hűlve szilárd halmazállapotúvá(, és így vmivé, vmilyenné) válik’ ❖ [Szibériában] a’ leveg-égbe ki-tétettetett tiſzta kéneſ [= higany] jéggé fagyott (1791 Mindenes Gyűjtemény C0370, 120) | a Réaumurnál [ti. a Réaumur-skálánál] a viz 0 foknál fagy, +80°-nál forr; Celsiusnál 0°-nál fagy, 100°-nál forr; Fahrenheitnál +32°-nál fagy és +212°-nál forr (1881 Vasárnapi Újság C7395, 413) | a cinkgőzök szilárd cinkké fagynak (1893 PallasLex. CD02) | [újrafagyasztáskor a fagylalt állaga] jelentősen megváltozik, azaz jégkristályokká fagy a benne lévő, előzőleg már felengedett folyadék (1991 Frank Júlia CD19) | mintha szilárdra fagyott volna a tüdejében a levegő (2008 Tóth Tamás Boldizsár ford.–Rowling 3325006, 307).

2a. (rendsz. befejezett mn-i ign-i alakban) ’〈álló- v. folyóvíz (felszíne)〉 vmennyire, vmilyenné befagy, ill. 〈jéggé〉 megfagy’ ❖ Fenekig fagyott vizre találánk (1793 Molnár János C0294, 206) | legalább két hónap kell, hogy azt [ti. hadihajót] oly karba tegyék, miszerint azt egy ágyugolyó el ne sülyessze, akkorra pedig már a Tisza fagyva lesz (1848 Kossuth Lajos CD32) | Luca napjára jéggé fagyott minden folyó (1892 Jókai Mór CD18) | A tükörsimára fagyott tó jegén késő estig sokan korcsolyáztak (1894 Hazánk 8634001, 10) | A szigonyozást a halászok leggyakrabban télidőben félig fagyott folyókon űzték (1995 Természet Világa CD50) | A tó hullámossá fagyott felszínét (1997 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’〈(nedves) föld(felszín)〉 megfagyva megkeményedik, ill. ilyen módon vmilyenné válik’ ❖ [kedd óta] már a’ fld fagyva vagyon (1792 Magyar Kurir Toldalékja C6122, 267) | Az idő kiderült, a nap fényesen süt, a sár keményre van fagyva (1837 Tóth Péter 8491002, 156) | [a föld] göröngyökbe fagyott (1952 Németh László² ford.–Tolsztoj² 9485064, 176) | A jövő héten erős hajnali fagyok már nem lesznek [...], így keményre fagyott föld már nem gátolja a talajmunkákat (1991 Magyar Nemzet nov. 2. C8366, 8).

2c. ’〈víztartalmú anyag, (át)nedves(edett) dolog〉 a benne levő nedvesség megfagyása miatt megmerevedik v. rádermed vkire, vmire, ill. válik vmivé, vmilyenné’ ❖ ollyan volt, mint keménynyé fagyott nedves ruha, melly csörömpöl ugyan ’s áll, de test még sincs benne (1847 Életképek C8373, 103) | Rézsarkantyus sárga csizmám Lábamra van fagyva (1936–1938 Fedics Mihály mesél C5269, 131) | krumplit s keményre fagyott disznóhúst hozott elő, és együttesen hozzáláttak a vacsorakészítéshez (1960 Népszava márc. 3. C4824, 2) | A pufajka meg szabályszerűen rám fagyott a sok ki-bejárástól (2009 Horváth Sándor³ 3244001, 78).

2d. (ritk) ’〈növény(i rész), termés〉 bizonyos hőmérséklet alatt (a benne levő víz megfagyása miatt) károsodik, ill. ilyen módon válik vmilyenné’ ❖ Tarka virágid fagyva lehullnak, Zöld tavaszodnak kellemi mulnak (1835 Társalkodó C7972, [65]) | Uraságnak fagy a szőlő. Neki durrog az az erdő. Övé a tó s a jég alatt neki bujnak a jó halak iszapba (1932 József Attila 9282070, 131) | a kukorica levele feketére fagyva csattogott a szélben (1959 Népszabadság márc. 15. C4811, [13]).

2e. ’〈(melegen) folyékony anyag〉 lehűlve megdermed(ve vmivé v. vmilyenné válik), ill. így rátapad vmire’ ❖ A’ bornyu csontokban legtöbb könnyen kifőzhető kocsonya van ’s ez meghűlve könnyen fagy (1838 Vasárnapi Újság C0431, 593) | a [csuka] levébe tegyünk egy deka fehér zselatint, azután szitán szürjük át e levet a hal alá; tegyük pár óráig hideg helyre, hogy a leve kocsonyává fagyjon (1892 Zilahy Ágnes C6079, 171) | Taube még mindig elmerülten bámulta a már üressé vált, tányérra fagyott zsírosságot (1931 Gelléri Andor Endre 9179008, 119) | [az erdőben] árnyékkal foltos csöndben fagy a gyanta (1935 Radnóti Miklós 9543075, 42) | a megolvasztott faggyút vagy viaszt kendőn átszűrve öntötték a formába, és hagyták megdermedni. Ha ez már keményre fagyott, a gyertya minden további nélkül kihúzható volt a formából (1998 Természet Világa CD50).

2f. ’〈út, terület〉 a felszínére ráfagyott jég miatt vmilyenné v. vmivé válik’ ❖ a síkosra fagyott udvarrészen (1912 F. Kernách Ilona CD10) | az utcára lépett, kis híján elvágódott a tükörsimára fagyott járdán (1989 Hernádi Miklós 2039020, 58) | jégpályává fagyott utak (1996 Magyar Nemzet jan. 25. C8371, 20).

3. ’Fagyástól megmerevedve tapad vmire v. rögzül vmiben vmi.’

3a. ’〈jeges anyag〉 ráfagy vmire, ill. 〈(át)nedves(edett) dolog〉 odafagy vmihez’ ❖ a’ ſikjég a’ fákra fagyott (1796 Gazdaságot Célozó Újság 7417001, 16) | [az elárasztott réten a moha] a’ fellül lebegő vizhez fagy, és a’ földtől elszakasztatik (1835 Némethy József 8333018, 361) | Szabad ég alatt táboroztunk, 26 foknyi hidegben; a zúzmara ránk fagyott (1879 Teleki Sándor 8474005, 83) | Csüggedten indultam haza [...] a földhöz fagyott téglákat rugdosva (1936 Illyés Gyula 9274057, 112) | az éjszaka folyamán a hőmérséklet –4, –6 Celsius-fokra süllyed, s így a megolvadt hó az utakra fagy (1995 Magyar Hírlap CD09) | Izzik a [vasúti] kocsiban a kályha, s jégvirág fagy az ablakára (2009 Bertók László 3042024, 74).

3b. ’〈folyékony anyag, kül. víz vmely edénybe, tartályba〉 belefagy, beledermed’ ❖ üvegbe fagyott jegek (1872 Fővárosi Lapok C8088, 535) | lavórba fagyott víz (1966 Csoóri Sándor 9090022, 126) | Poharakba fagyott a bor (1996 Népszabadság aug. 31. C7846, 26).

3c. ’〈vmely helyre v. anyagba〉 a körülötte, benne v. részei között levő víz, nedvesség megfagyása miatt mozgásképtelenné v. mozdíthatatlanná válva belemerevedik, belereked vmi’ ❖ a’ kotsonyába fagyott Varasbéka (1799 Csokonai Vitéz Mihály 7069016, 12) | a gyorsszekér azon éjjel a sárba fagyott!! (1848 Bernát Gáspár 8052006, 104) | jégbe-fagyott ponty (1914 Gárdonyi Géza C1828, 109) | a töltés alján gödörbe fagyott rókatetem (1970 Mészöly Miklós 9439002, 727) | Csónakroncsok, stégek fagytak a Balatonba (1998 Magyar Nemzet dec. 15. C6508, 1).

4. (túlzó is) ’〈élőlény〉 hideg következtében (vmilyen mértékben) kihűl(ve meghal), ill. hűl, dermed vmivé, vmilyenné’ ❖ még olly ſzemélyek is, kik ſzinte már harmad naptól fogva fagyva voltak, ismét életre hozattattak (1786 Tolnay Sándor ford.–Schosulan 7351006, 71) | az ég madarai fagyva hullanak a földre, a melegvérű házi galambok meggémberednek duczaikban (1864 Vasárnapi Újság C7378, 50) | Akár a fizetett melegedőben izzad rájuk a téli kabát, akár künn az ingyenes vashidon fagynak jégcsapokká, [...] beteg-arcuak, mint a reménytelen szerelmesek (1909 Kosztolányi Dezső 9359114, 47) | [az őrök] a hóban ide-oda topogva kékre-zöldre fagytak (1968 Déry Tibor 9107013, 414) | Egy középkorú férfi a minap a saját erkélyén fagyott halálra a budapesti XIII. kerületben (2001 Magyar Hírlap CD09).

4a. ’〈test(rész)(hidegtől, es. ijedtség, félelem hatására) (ki)hűl(ve megmerevedik), ill. így válik vmivé, vmilyenné v. rátapad vmire’ ❖ Világtól Egyike [a csecsemőknek] már bútsút vett, teſtetskéje hidegnek Tsíps mérgétl fagyván. A’ máſodik él még, Sír (1777 Baróti Szabó Dávid 7021014, 11) | gyermekét ölébe vette, melegités végett keblére szoritotta ’s apró kékké fagyott dagadó kezeit a’ maga fagyos kezeivel dörgölé (1838 Hasznos Mulatságok C8349, [273]) | meztelen talpa csaknem a konyha kövére fagy (1961 Népszabadság szept. 25. C4813, 2) | Egy óráig maradtam ülve, kékre fagyott orral (1971 Déry Tibor 9107017, 164) | A Csoport nem érdekli őket [ti. a vallatókat], csak a magánéletem és a barátaim. Felelek mindenre, csak jéggé fagy a gerincem, a kezem, a lábam (1994 Szántó Piroska 1166002, 27) | Menetelt a rengeteg ember, fáklyára fagyott kézzel végig a Duna-parton (1999 Magyar Hírlap CD09).

4b. (kissé rég, ritk) ’〈személy, csoport〉 nagyon fázik, (hosszasan) fagyoskodik’ ❖ A sereg hátul fagyott, s türelmetlenkedni kezdett (1879 Teleki Sándor 8474005, 91) | A Kárpátokban tizezrek fagynak, a mazuri mocsarakban tizezrek fuldokolnak, a volhiniai mezőn tizezrek hörögnek és akkor ő kérje a külön kosztot (1927 Markovits Rodion 9423002, 50).

4c. (az ég, gyullad stb. szóval) (rég, irod) ’〈annak kif-ére, hogy (vmely érzelemtől) erős fázás, hidegrázáshoz hasonló testi érzet fog el vkit〉’ ❖ ’S ah! fagyok, mégis melegszem (1802 Csokonai Vitéz Mihály C1334, 19) | Hajh! ha mással enyelegni Látom Lindit, elhalok: Nyelvem alig tud rebegni, Keblem kínnal kezd lihegni; Majd fagyok, majd gyúladok (1823 Aurora C0031, 83) | Emma, Emma, beteg vagyok Ég, fagy, borzad tetemem: Jer segíts, kösd bé fejemet: Fáj a’ fejem, fáj szivem (1824 Vörösmarty Mihály 8524144, 269) | Napról napra csak fogyok, Hol hevülök, hol fagyok, Érted én beteg vagyok (1882 Székelyföldi gyűjtés C3000, 246).

4d. (kissé rég, irod) ’〈annak kif-ére, hogy érzelem v. érzelmileg vki kihűl〉’ ❖ [Add, Uram,] hogy hozzád való tzemnek Vége ne-is-ſzakadgyon, Soha melege ſzívemnek Vétek alá ne-fagyjon (1772 Cserey Farkas¹ C1289, 15) | Nyisd fel, ah, nyisd a szemet, Mely megbirta szívemet, Mely belőle, mint korán nőtt Szép virágot, a szerelmet Fölcsalá, most fagyni hagyja (1830 Vörösmarty Mihály CD01) | épen most vallotta be neki a lányka, hogy az a gyermek, a kit oly gyöngéden cirógat, csókolgat, az övé. Oktáv szerelme jéggé fagyott (1887 Fővárosi Lapok C8103, 1259) | Emlékkel és csókkal Akarlak elhagyni. Meleg után fagyni, Egyedül maradni (1911 Ady Endre 9003281, 46).

4e. (vér, es. ér alannyal) (irod) ’〈annak kif-ére, hogy lelkileg, érzelmileg bénult, dermedt állapotba jut vki〉’ ❖ Minden ſzegeletből könyv-hullatás ered, Fagy a’ vér, és a’ ſzív féltébe meg-mered (1787 Mátyási József C3065, 95) | De nézd, midőn e’ harczra készülök, Melly nemzetemnek véréből iszik, Megrendűl lelkem, vérem fagyni kezd (1826 Vörösmarty Mihály 8524395, 155) | Döbbenet által a szív ere fagy (1877 Arany János C0647, 235) | jéggé fagyott a vér, kivált a Mari ereiben. Kopogás hallatszott az ajtón (1906–1907 Mikszáth Kálmán CD04) | Gyűlöltem. Tudta, szemébe mondtam, hogy mást szeretek. Hogy... a vérem fagy, undor ráz, hacsak hozzámér is (1958 Népszabadság febr. 6. C1499, 5).

5. ’bénult (lelki)állapotban van v. 〈vmely állapotba〉 dermed v. reked vki, ill. 〈vki(nek a szíve) érzelemtől, indulattól〉 megdermed(ve vmivé v. vmilyenné válik)’ ❖ Mondani, hogy azon [hajdani] együgyüségben az emberek jobban hittek, okosabbak és boldogabbak voltak, mint most, csak olyan embert illet, aki nyála csorgó bolond, vagy tudatlanságba fagyott ostoba (1779 Bessenyei György¹ C1079, 161) | kábító beszédektől Jéggé fagy a’ szívem is (1799 Csokonai Vitéz Mihály C1335, 117) | Melinda felsikoltva elhanyatlott – én, fagyva álltam, mint egy Útazó az Égnek első dördülésekor (1819 Katona József C2502, 86) | Kiáltanék! de némává fagyok. Mozdúlnék! de holttá dermedek (1927 Simon Andor 9600030, 55) | Arténis [királynő] előtt [Kukumedóniás, Tariménes mestere] kocsonyává fagy a rémülettől, míg Tariménesben, „fellobban régi nemes vére” és kitűnően megállja helyét (1936 Halász Gábor¹ CD10) | Nem igaz, hogy Kháron ladikjának egy-egy utazócsoportja némaságba fagyva siklik az árnyak honába (1969 Illyés Gyula 9274077, 43).

5a. ’〈vmely állapotba v. vmivé〉 merevedik vmi’ ❖ több ezerszer ismétli fejében mint látszik stereotyppé fagyott ezen mondókát „Es kommt so nichts” (1857 Széchenyi István C3885, 411) | Karinthy elbeszélésében van még valami, ami ugyan nem könnyen megragadható, de nélküle az alaphelyzet közhellyé fagy (1977 Népszabadság okt. 1. C7827, 6) | [Az Amerikai Balettszínház repertoárja] Tharp és más „modernek” friss, legkevésbé sem a klasszicizmusba fagyott egyfelvonásosaiból áll (1996 Magyar Hírlap CD09).

5b. (hang, szó stb. alannyal) ’〈annak kif-ére, hogy a mondandója benne reked vkiben, ill. elakad a szava vkinek〉’ ❖ ne engedd - - - - - - Ezzel el-lankadva, E’ ſzók ajaki közt ſzájában maradva […] El-hallgat, el-alélt nyelvén fagy ſzózatja (1789 Kovács Ferenc¹ ford.–Boileau C2756, 53) | Fagyjon gégétökbe az eskü! (1842 Kovách László C5771, 212) | néhány [mordvin] fiatalember lépett hozzánk, oly tökéletesen magyaros arccal, hogy ámulatomban ajkamra fagyott a szó (1939 Illyés Gyula 9274068, 13) | Harry felpattant, és előreszegezte Hermione pálcáját, de hangja a torkába fagyott (2008 Tóth Tamás Boldizsár ford.–Rowling 3325006, 304).

5c. (nevetés, mosoly stb. alannyal) ’〈annak kif-ére, hogy mivel vmely öröm, jókedv, gúnyolódás stb. okafogyottá válik, annak arcjátékbeli kifejeződése hirtelen megszakad v. nem tör ki vkiből〉’ ❖ Blaunénak ajkára fagyott a felkívánkozó nevetés, a gőgösen kiegyenesedő, villogó szemű ember láttára (1913 Réti Ödön CD10) | Amidőn a magyar hajóhad láthatóvá vált, az ozmán hajók legénysége megvető gúnyos nevetésben tört ki, de csakhamar ajkára fagyott a mosoly, mert a magyar hajók, hajtva a Duna árja és az erős karú evezősök által, oly hatalmas lökemmel mentek neki a török hajóvonalnak, hogy az összekötő láncok csakhamar több helyen átszakíttattak (1936 Bánlaky József CD16) | A tanár úrnak szájára fagyott az előlegezett mosoly, amikor a legegyszerűbb módon bizonyítottam azokat a tételeket, amiket ő nehezen érthetővé és bonyolulttá tett (1975 Lakatos Menyhért 9377001, 99) | Ma még könnyen fölényeskedik Jörg Haider. Egyelőre mosolyog a bírálatokon, de ha bezárulnak Ausztria kapui, arcára fagyhat a mosoly (2000 Magyar Hírlap CD09).

5d. ’〈vmely érzés, indulat (kifejeződése) vkinek az arcára〉(tartósan és) mereven kiül’ ❖ mintha ajkára s arcára fagyott volna a kacagás, vonásai mintegy eltorzulva maradtak (1870 Fővárosi Lapok C8086, [1173]) | [Lizi kisasszony] a nagy esküvői előkészület alatt egyetlenegyszer sem mosolygott. Mintha valami csodálatos álomlátás fagyott volna az arcára (1906 Krúdy Gyula CD54) | gazként burjánzott fel bennem a gonosz vád s arcomra fagyott a keserű konokság (1943 Képes Géza 9323024, 48) | Egy elmeháborodott a [gyermek] társaságában szenvedett ki, üdvözült mosoly fagyott a szomorú ábrázatára (2010 Darvasi László 3153010, 819).

5e. (ritk, irod) ’〈annak kif-ére, hogy szem, tekintet vminek a hatására mozdulatlanná dermed, ill. így hosszasan mered vkire, vmire〉’ ❖ Gyáli mint a kísértetlátó emelkedett fel e szavaim alatt ülőhelyéből, rám meredve kővé fagyott tekintetével (1865 Jókai Mór CD18) | Egy percnyi csend következett. A három nő szeme az Eszter arcára fagyott (1907 Gárdonyi Géza 9173005, 63) | elnyílt a szeme és Jolánra fagyott (1920–1921 Gárdonyi Géza C5322, 203) | Brown Tamás tekintete halálra fagyott (1927 Németh Károly CD10).

Ö: át~, be~, el~, le~, meg~.

Fr: csont, vér.

ÖU: bele~, fel~, hozzá~, ki~, oda~, össze~, rá~, szét~.

Vö. CzF. fagy¹, fagyható; ÉrtSz. fagy¹; SzólKm.; TESz.; ÉKsz. fagy¹; SzT. fagy [1] , fagyott; ÚMTsz. fagyik

fagy¹ tárgyatlan 2a8 ige
fagyik 2a8 (nyj)
1. (alany n., tárgyragos határozóval is)
a külső hőmérséklet (huzamosan) fagyponton v. fagypont alatt van
reggelíg majd térdíg való hó eſett, más nap-is még keményen fagyott vólt; de moſt már tsak imitt amott látſzatik hó, annyira el-olvadott a réá következett eſs és melegebb napok miatt
(1783 Magyar Hírmondó)
Kegyetlen zivataros idő volt, havazott és fagyott – erősen
(1851–1854 Táncsics Mihály)
Fagyik hát, honne fagyna, mert Pongráckor mindég fagyik
(1916 Pesti Napló máj. 13.)
Nyomasztóan sötét, borús éj volt, hajnal felé azonban fagyott egy kicsit, úgyhogy mindent, a földet, a fákat, vékony rétegben zúzmara borított
(1983 e. Tandori Dezső ford.De Quincey)
2.
〈folyékony v. gáz halmazállapotú anyag〉 fagyáspontjára v. az alá hűlve szilárd halmazállapotúvá(, és így vmivé, vmilyenné) válik
[Szibériában] a’ leveg-égbe ki-tétettetett tiſzta kéneſ [= higany] jéggé fagyott
(1791 Mindenes Gyűjtemény)
a Réaumurnál [ti. a Réaumur-skálánál] a viz 0 foknál fagy, +80°-nál forr; Celsiusnál 0°-nál fagy, 100°-nál forr; Fahrenheitnál +32°-nál fagy és +212°-nál forr
(1881 Vasárnapi Újság)
a cinkgőzök szilárd cinkké fagynak
(1893 PallasLex.)
[újrafagyasztáskor a fagylalt állaga] jelentősen megváltozik, azaz jégkristályokká fagy a benne lévő, előzőleg már felengedett folyadék
(1991 Frank Júlia)
mintha szilárdra fagyott volna a tüdejében a levegő
(2008 Tóth Tamás Boldizsár ford.Rowling)
2a. (rendsz. befejezett mn-i ign-i alakban)
〈álló- v. folyóvíz (felszíne) vmennyire, vmilyenné befagy, ill. 〈jéggé〉 megfagy
Fenekig fagyott vizre találánk
(1793 Molnár János)
legalább két hónap kell, hogy azt [ti. hadihajót] oly karba tegyék, miszerint azt egy ágyugolyó el ne sülyessze, akkorra pedig már a Tisza fagyva lesz
(1848 Kossuth Lajos)
Luca napjára jéggé fagyott minden folyó
(1892 Jókai Mór)
A tükörsimára fagyott tó jegén késő estig sokan korcsolyáztak
(1894 Hazánk)
A szigonyozást a halászok leggyakrabban télidőben félig fagyott folyókon űzték
(1995 Természet Világa)
A tó hullámossá fagyott felszínét
(1997 Magyar Hírlap)
2b.
(nedves) föld(felszín) megfagyva megkeményedik, ill. ilyen módon vmilyenné válik
[kedd óta] már a’ fld fagyva vagyon
(1792 Magyar Kurir Toldalékja)
Az idő kiderült, a nap fényesen süt, a sár keményre van fagyva
(1837 Tóth Péter)
[a föld] göröngyökbe fagyott
(1952 Németh László² ford.Tolsztoj²)
A jövő héten erős hajnali fagyok már nem lesznek [...], így keményre fagyott föld már nem gátolja a talajmunkákat
(1991 Magyar Nemzet nov. 2.)
2c.
〈víztartalmú anyag, (át)nedves(edett) dolog〉 a benne levő nedvesség megfagyása miatt megmerevedik v. rádermed vkire, vmire, ill. válik vmivé, vmilyenné
ollyan volt, mint keménynyé fagyott nedves ruha, melly csörömpöl ugyan ’s áll, de test még sincs benne
(1847 Életképek)
Rézsarkantyus sárga csizmám Lábamra van fagyva
(1936–1938 Fedics Mihály mesél)
krumplit s keményre fagyott disznóhúst hozott elő, és együttesen hozzáláttak a vacsorakészítéshez
(1960 Népszava márc. 3.)
A pufajka meg szabályszerűen rám fagyott a sok ki-bejárástól
(2009 Horváth Sándor³)
2d. (ritk)
〈növény(i rész), termés〉 bizonyos hőmérséklet alatt (a benne levő víz megfagyása miatt) károsodik, ill. ilyen módon válik vmilyenné
Tarka virágid fagyva lehullnak, Zöld tavaszodnak kellemi mulnak
(1835 Társalkodó)
Uraságnak fagy a szőlő. Neki durrog az az erdő. Övé a tó s a jég alatt neki bujnak a jó halak iszapba
(1932 József Attila)
a kukorica levele feketére fagyva csattogott a szélben
(1959 Népszabadság márc. 15.)
2e.
(melegen) folyékony anyag〉 lehűlve megdermed(ve vmivé v. vmilyenné válik), ill. így rátapad vmire
A’ bornyu csontokban legtöbb könnyen kifőzhető kocsonya van ’s ez meghűlve könnyen fagy
(1838 Vasárnapi Újság)
a [csuka] levébe tegyünk egy deka fehér zselatint, azután szitán szürjük át e levet a hal alá; tegyük pár óráig hideg helyre, hogy a leve kocsonyává fagyjon
(1892 Zilahy Ágnes)
Taube még mindig elmerülten bámulta a már üressé vált, tányérra fagyott zsírosságot
(1931 Gelléri Andor Endre)
[az erdőben] árnyékkal foltos csöndben fagy a gyanta
(1935 Radnóti Miklós)
a megolvasztott faggyút vagy viaszt kendőn átszűrve öntötték a formába, és hagyták megdermedni. Ha ez már keményre fagyott, a gyertya minden további nélkül kihúzható volt a formából
(1998 Természet Világa)
2f.
〈út, terület〉 a felszínére ráfagyott jég miatt vmilyenné v. vmivé válik
a síkosra fagyott udvarrészen
(1912 F. Kernách Ilona)
az utcára lépett, kis híján elvágódott a tükörsimára fagyott járdán
(1989 Hernádi Miklós)
jégpályává fagyott utak
(1996 Magyar Nemzet jan. 25.)
3.
Fagyástól megmerevedve tapad vmire v. rögzül vmiben vmi.
3a.
〈jeges anyag〉 ráfagy vmire, ill. (át)nedves(edett) dolog〉 odafagy vmihez
a’ ſikjég a’ fákra fagyott
(1796 Gazdaságot Célozó Újság)
[az elárasztott réten a moha] a’ fellül lebegő vizhez fagy, és a’ földtől elszakasztatik
(1835 Némethy József)
Szabad ég alatt táboroztunk, 26 foknyi hidegben; a zúzmara ránk fagyott
(1879 Teleki Sándor)
Csüggedten indultam haza [...] a földhöz fagyott téglákat rugdosva
(1936 Illyés Gyula)
az éjszaka folyamán a hőmérséklet –4, –6 Celsius-fokra süllyed, s így a megolvadt hó az utakra fagy
(1995 Magyar Hírlap)
Izzik a [vasúti] kocsiban a kályha, s jégvirág fagy az ablakára
(2009 Bertók László)
3b.
〈folyékony anyag, kül. víz vmely edénybe, tartályba〉 belefagy, beledermed
üvegbe fagyott jegek
(1872 Fővárosi Lapok)
lavórba fagyott víz
(1966 Csoóri Sándor)
Poharakba fagyott a bor
(1996 Népszabadság aug. 31.)
3c.
〈vmely helyre v. anyagba〉 a körülötte, benne v. részei között levő víz, nedvesség megfagyása miatt mozgásképtelenné v. mozdíthatatlanná válva belemerevedik, belereked vmi
a’ kotsonyába fagyott Varasbéka
(1799 Csokonai Vitéz Mihály)
a gyorsszekér azon éjjel a sárba fagyott!!
(1848 Bernát Gáspár)
jégbe-fagyott ponty
(1914 Gárdonyi Géza)
a töltés alján gödörbe fagyott rókatetem
(1970 Mészöly Miklós)
Csónakroncsok, stégek fagytak a Balatonba
(1998 Magyar Nemzet dec. 15.)
4. (túlzó is)
〈élőlény〉 hideg következtében (vmilyen mértékben) kihűl(ve meghal), ill. hűl, dermed vmivé, vmilyenné
még olly ſzemélyek is, kik ſzinte már harmad naptól fogva fagyva voltak, ismét életre hozattattak
(1786 Tolnay Sándor ford.Schosulan)
az ég madarai fagyva hullanak a földre, a melegvérű házi galambok meggémberednek duczaikban
(1864 Vasárnapi Újság)
Akár a fizetett melegedőben izzad rájuk a téli kabát, akár künn az ingyenes vashidon fagynak jégcsapokká, [...] beteg-arcuak, mint a reménytelen szerelmesek
(1909 Kosztolányi Dezső)
[az őrök] a hóban ide-oda topogva kékre-zöldre fagytak
(1968 Déry Tibor)
Egy középkorú férfi a minap a saját erkélyén fagyott halálra a budapesti XIII. kerületben
(2001 Magyar Hírlap)
4a.
〈test(rész) (hidegtől, es. ijedtség, félelem hatására) (ki)hűl(ve megmerevedik), ill. így válik vmivé, vmilyenné v. rátapad vmire
Világtól Egyike [a csecsemőknek] már bútsút vett, teſtetskéje hidegnek Tsíps mérgétl fagyván. A’ máſodik él még, Sír
(1777 Baróti Szabó Dávid)
gyermekét ölébe vette, melegités végett keblére szoritotta ’s apró kékké fagyott dagadó kezeit a’ maga fagyos kezeivel dörgölé
(1838 Hasznos Mulatságok)
meztelen talpa csaknem a konyha kövére fagy
(1961 Népszabadság szept. 25.)
Egy óráig maradtam ülve, kékre fagyott orral
(1971 Déry Tibor)
A Csoport nem érdekli őket [ti. a vallatókat], csak a magánéletem és a barátaim. Felelek mindenre, csak jéggé fagy a gerincem, a kezem, a lábam
(1994 Szántó Piroska)
Menetelt a rengeteg ember, fáklyára fagyott kézzel végig a Duna-parton
(1999 Magyar Hírlap)
4b. (kissé rég, ritk)
〈személy, csoport〉 nagyon fázik, (hosszasan) fagyoskodik
A sereg hátul fagyott, s türelmetlenkedni kezdett
(1879 Teleki Sándor)
A Kárpátokban tizezrek fagynak, a mazuri mocsarakban tizezrek fuldokolnak, a volhiniai mezőn tizezrek hörögnek és akkor ő kérje a külön kosztot
(1927 Markovits Rodion)
4c. (az ég, gyullad stb. szóval) (rég, irod)
〈annak kif-ére, hogy (vmely érzelemtől) erős fázás, hidegrázáshoz hasonló testi érzet fog el vkit〉
’S ah! fagyok, mégis melegszem
(1802 Csokonai Vitéz Mihály)
Hajh! ha mással enyelegni Látom Lindit, elhalok: Nyelvem alig tud rebegni, Keblem kínnal kezd lihegni; Majd fagyok, majd gyúladok
(1823 Aurora)
Emma, Emma, beteg vagyok Ég, fagy, borzad tetemem: Jer segíts, kösd bé fejemet: Fáj a’ fejem, fáj szivem
(1824 Vörösmarty Mihály)
Napról napra csak fogyok, Hol hevülök, hol fagyok, Érted én beteg vagyok
(1882 Székelyföldi gyűjtés)
4d. (kissé rég, irod)
〈annak kif-ére, hogy érzelem v. érzelmileg vki kihűl〉
[Add, Uram,] hogy hozzád való tzemnek Vége ne-is-ſzakadgyon, Soha melege ſzívemnek Vétek alá ne-fagyjon
(1772 Cserey Farkas¹)
Nyisd fel, ah, nyisd a szemet, Mely megbirta szívemet, Mely belőle, mint korán nőtt Szép virágot, a szerelmet Fölcsalá, most fagyni hagyja
(1830 Vörösmarty Mihály)
épen most vallotta be neki a lányka, hogy az a gyermek, a kit oly gyöngéden cirógat, csókolgat, az övé. Oktáv szerelme jéggé fagyott
(1887 Fővárosi Lapok)
Emlékkel és csókkal Akarlak elhagyni. Meleg után fagyni, Egyedül maradni
(1911 Ady Endre)
4e. (vér, es. ér alannyal) (irod)
〈annak kif-ére, hogy lelkileg, érzelmileg bénult, dermedt állapotba jut vki〉
Minden ſzegeletből könyv-hullatás ered, Fagy a’ vér, és a’ ſzív féltébe meg-mered
(1787 Mátyási József)
De nézd, midőn e’ harczra készülök, Melly nemzetemnek véréből iszik, Megrendűl lelkem, vérem fagyni kezd
(1826 Vörösmarty Mihály)
Döbbenet által a szív ere fagy
(1877 Arany János)
jéggé fagyott a vér, kivált a Mari ereiben. Kopogás hallatszott az ajtón
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
Gyűlöltem. Tudta, szemébe mondtam, hogy mást szeretek. Hogy... a vérem fagy, undor ráz, hacsak hozzámér is
(1958 Népszabadság febr. 6.)
5.
bénult (lelki)állapotban van v. 〈vmely állapotba〉 dermed v. reked vki, ill. 〈vki(nek a szíve) érzelemtől, indulattól〉 megdermed(ve vmivé v. vmilyenné válik)
Mondani, hogy azon [hajdani] együgyüségben az emberek jobban hittek, okosabbak és boldogabbak voltak, mint most, csak olyan embert illet, aki nyála csorgó bolond, vagy tudatlanságba fagyott ostoba
(1779 Bessenyei György¹)
kábító beszédektől Jéggé fagy a’ szívem is
(1799 Csokonai Vitéz Mihály)
Melinda felsikoltva elhanyatlott – én, fagyva álltam, mint egy Útazó az Égnek első dördülésekor
(1819 Katona József)
Kiáltanék! de némává fagyok. Mozdúlnék! de holttá dermedek
(1927 Simon Andor)
Arténis [királynő] előtt [Kukumedóniás, Tariménes mestere] kocsonyává fagy a rémülettől, míg Tariménesben, „fellobban régi nemes vére” és kitűnően megállja helyét
(1936 Halász Gábor¹)
Nem igaz, hogy Kháron ladikjának egy-egy utazócsoportja némaságba fagyva siklik az árnyak honába
(1969 Illyés Gyula)
5a.
〈vmely állapotba v. vmivé〉 merevedik vmi
több ezerszer ismétli fejében mint látszik stereotyppé fagyott ezen mondókát „Es kommt so nichts”
(1857 Széchenyi István)
Karinthy elbeszélésében van még valami, ami ugyan nem könnyen megragadható, de nélküle az alaphelyzet közhellyé fagy
(1977 Népszabadság okt. 1.)
[Az Amerikai Balettszínház repertoárja] Tharp és más „modernek” friss, legkevésbé sem a klasszicizmusba fagyott egyfelvonásosaiból áll
(1996 Magyar Hírlap)
5b. (hang, szó stb. alannyal)
〈annak kif-ére, hogy a mondandója benne reked vkiben, ill. elakad a szava vkinek〉
ne engedd - - - - - - Ezzel el-lankadva, E’ ſzók ajaki közt ſzájában maradva […] El-hallgat, el-alélt nyelvén fagy ſzózatja
(1789 Kovács Ferenc¹ ford.Boileau)
Fagyjon gégétökbe az eskü!
(1842 Kovách László)
néhány [mordvin] fiatalember lépett hozzánk, oly tökéletesen magyaros arccal, hogy ámulatomban ajkamra fagyott a szó
(1939 Illyés Gyula)
Harry felpattant, és előreszegezte Hermione pálcáját, de hangja a torkába fagyott
(2008 Tóth Tamás Boldizsár ford.Rowling)
5c. (nevetés, mosoly stb. alannyal)
〈annak kif-ére, hogy mivel vmely öröm, jókedv, gúnyolódás stb. okafogyottá válik, annak arcjátékbeli kifejeződése hirtelen megszakad v. nem tör ki vkiből〉
Blaunénak ajkára fagyott a felkívánkozó nevetés, a gőgösen kiegyenesedő, villogó szemű ember láttára
(1913 Réti Ödön)
Amidőn a magyar hajóhad láthatóvá vált, az ozmán hajók legénysége megvető gúnyos nevetésben tört ki, de csakhamar ajkára fagyott a mosoly, mert a magyar hajók, hajtva a Duna árja és az erős karú evezősök által, oly hatalmas lökemmel mentek neki a török hajóvonalnak, hogy az összekötő láncok csakhamar több helyen átszakíttattak
(1936 Bánlaky József)
A tanár úrnak szájára fagyott az előlegezett mosoly, amikor a legegyszerűbb módon bizonyítottam azokat a tételeket, amiket ő nehezen érthetővé és bonyolulttá tett
(1975 Lakatos Menyhért)
Ma még könnyen fölényeskedik Jörg Haider. Egyelőre mosolyog a bírálatokon, de ha bezárulnak Ausztria kapui, arcára fagyhat a mosoly
(2000 Magyar Hírlap)
5d.
〈vmely érzés, indulat (kifejeződése) vkinek az arcára〉 (tartósan és) mereven kiül
mintha ajkára s arcára fagyott volna a kacagás, vonásai mintegy eltorzulva maradtak
(1870 Fővárosi Lapok)
[Lizi kisasszony] a nagy esküvői előkészület alatt egyetlenegyszer sem mosolygott. Mintha valami csodálatos álomlátás fagyott volna az arcára
(1906 Krúdy Gyula)
gazként burjánzott fel bennem a gonosz vád s arcomra fagyott a keserű konokság
(1943 Képes Géza)
Egy elmeháborodott a [gyermek] társaságában szenvedett ki, üdvözült mosoly fagyott a szomorú ábrázatára
(2010 Darvasi László)
5e. (ritk, irod)
〈annak kif-ére, hogy szem, tekintet vminek a hatására mozdulatlanná dermed, ill. így hosszasan mered vkire, vmire〉
Gyáli mint a kísértetlátó emelkedett fel e szavaim alatt ülőhelyéből, rám meredve kővé fagyott tekintetével
(1865 Jókai Mór)
Egy percnyi csend következett. A három nő szeme az Eszter arcára fagyott
(1907 Gárdonyi Géza)
elnyílt a szeme és Jolánra fagyott
(1920–1921 Gárdonyi Géza)
Brown Tamás tekintete halálra fagyott
(1927 Németh Károly)
Fr: csont, vér
ÖU: belefagy, felfagy, hozzáfagy, kifagy, odafagy, összefagy, ráfagy, szétfagy
Vö. CzF. fagy¹, fagyható; ÉrtSz. fagy¹; SzólKm.; TESz.; ÉKsz. fagy¹; SzT. fagy [1] , fagyott; ÚMTsz. fagyik

Beállítások