faipar fn 

’a kitermelt faanyag gerendává, deszkává való feldolgozásával v. (fél)kész fatermékek előállításával foglalkozó (házi)ipari tevékenység( mint iparág, gazdasági ágazat), ill. az abban részt vevő személyek v. üzemek, vállalatok stb. összessége v. csoportja’ ❖ éjszaki megyéink tót ajku lakói különben is a faipar dolgában renomirozott mesterek, faragványaik és fagyártmányaik különben is országos kereskedési czikket képezvén (1858 Budapesti Hírlap aug. 28. C7816, [2]) | [Háromszék vármegyében] az ipar ágai közül a faipar fejlődését a nagy famennyiség idézte elő (1894 PallasLex. CD02) | A gazdasági föllendülésből és az azzal összefüggő élénk épitő tevékenységből a faiparnak nagy haszna volt, különösen a fürészipar volt megrendelésekkel elhalmozva (1905 Budapesti Hírlap máj. 25. C4693, 13) | [Bereg vármegyében] nagyobb ipartelepek vannak a faipar köréből (fűrészárúgyárak Szarvasházán és Volóczon, mogyorófaháncs-és hordódugógyár Alségerebenen) (1911 RévaiNagyLex. C5699, 138) | [A többféle famunkához értő falubeli iparos] szerszámkészletében négy faipar: az ács-, az asztalos-, a kádár- és a kerékgyártó-mesterség szerszámai mutathatók ki (1991 Magyar néprajz CD47).

Sz: faipari, faiparos.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

faipar főnév
a kitermelt faanyag gerendává, deszkává való feldolgozásával v. (fél)kész fatermékek előállításával foglalkozó (házi)ipari tevékenység( mint iparág, gazdasági ágazat), ill. az abban részt vevő személyek v. üzemek, vállalatok stb. összessége v. csoportja
éjszaki megyéink tót ajku lakói különben is a faipar dolgában renomirozott mesterek, faragványaik és fagyártmányaik különben is országos kereskedési czikket képezvén
(1858 Budapesti Hírlap aug. 28.)
[Háromszék vármegyében] az ipar ágai közül a faipar fejlődését a nagy famennyiség idézte elő
(1894 PallasLex.)
A gazdasági föllendülésből és az azzal összefüggő élénk épitő tevékenységből a faiparnak nagy haszna volt, különösen a fürészipar volt megrendelésekkel elhalmozva
(1905 Budapesti Hírlap máj. 25.)
[Bereg vármegyében] nagyobb ipartelepek vannak a faipar köréből (fűrészárúgyárak Szarvasházán és Volóczon, mogyorófaháncs-és hordódugógyár Alségerebenen)
(1911 RévaiNagyLex.)
[A többféle famunkához értő falubeli iparos] szerszámkészletében négy faipar: az ács-, az asztalos-, a kádár- és a kerékgyártó-mesterség szerszámai mutathatók ki
(1991 Magyar néprajz)
Sz: faipari, faiparos
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások