🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.

fajtatiszta mn 

1. ’vmely (kitenyésztett v. nemesített) fajtába tartozó, annak jellegzetes tulajdonságait tisztán képviselő és örökítő (ellenőrizhető leszármazású) 〈állat, növény〉, ill. ilyen egyedeket magában foglaló 〈állomány, fajta〉’ ❖ a mezőhegyesi fajta tiszta magyar gulyából 20 db. tehén, 8 db. üsző, 1 db. öreg és 3 db. három éves bika eladására tartatik árverés (1884 Nemzet aug. 20. C0383, 6) | [a Szegedi Gazdasági Egyesület] telivér-bikákat is hozatott. Most az egyesület május 5-én Szegeden az importált egyedek törzskönyvezett és fajtatiszta ivadékai részére díjazással egybekötött vásárt rendez (1914 Budapesti Hírlap márc. 7. C4702, 21) | A Dahliát rendszerint tőgyökerek szétosztása és dugványokról szokás szaporítani. Magról csak akkor szaporítjuk, ha új fajtákat akarunk előállítani, vagy nem fek­tetünk súlyt a szaporítandó Dahlia-fajtának további fajtaazonosságára. Magról ugyanis a fajtát fajtatisztán fenntartani nem lehet (1929 Budapesti Hírlap jún. 27. C4717, 14) | A jövőben látni akarjuk a kiállításokon egy-egy község gazdáinak kiegyenlített, fajtatiszta és elsőrangú sertés- és juhállományát is (1935 Budapesti Hírlap márc. 31. C4723, 25) | egy szép farkaskutya (elnézést, fajtatiszta német juhász) (1973 Népszabadság máj. 6. C7823, 9) | Aggódnak [...] a 250 egyedet számláló állomány fennmaradása miatt, mely amúgy is csupán hét fajtatiszta európai bölénytől (Bison bonasus) származik (1999 Természet Világa CD50) | a környezetvédelmi bizottságnak gyakorlatilag minden tagja tart állatot, minden tagja nem fajtatiszta, hanem utcáról befogadott állatokat tart (2003 Országgyűlési Napló CD62).

1a. ’ilyen egyedre v. állományra jellemző 〈jelleg, származás stb.〉’ ❖ A B-törzskönyvezés szakértői vizsgálat alapján történik; az ilyen kutyáról bízvást elmondhatjuk, hogy nem öröklés útján jutott igazoltan fajtatiszta származásának igazolásához (1976 Pető Gábor Pál C6027, 156) | [Az ún. bordeaux-i dog] fajtatiszta állapotban 1892-ben jelent meg először (1993 Sárkány Pál et al. CD59) | Megtévesztő és tényeket meghamisító, ha „elkóborolt falusi kutyák­nak” tituláljuk az erdőben és mezőn vadászgató kóborló kutyákat. Gyakran falkákat! Ténylegesen a legtöbb, az autóból kitett gyakran értékes kutya, de a kutyánál ebből a szempontból a fajtatiszta jellegnek nincs jelentősége (1994 Népszava márc. 14. C7459, 7).

1b. ’ilyen élőlénytől származó 〈termés, gyümölcs stb.〉, ill. ilyen élőlények tenyésztéséhez v. termesztéséhez szükséges 〈szaporítóanyag〉’ ❖ [A kísérleti telepek] hivatva vannak egyrészt a diófajták tenyészföltételeinek tanulmányozására anyagot, másrészt fajtatiszta és fajtaazonos dióvetőmagot, valamint a telepítéshez szükséges diócsemetéket szolgáltatná (1913 Pesti Hírlap aug. 31. C5661, 70) | baromfitenyésztő mintaközségeinkből fajtatiszta tojások kerüljenek az állomások [keltető] gépeibe (1957 Népszabadság szept. 5. C1498, 11) | A tatai fácántelep eladásra kínál több változatban (mongolicua, torquatus, formosanus, tenebrosus, cholchicus) fajtatiszta, keltetésre alkalmas fácántojásokat (1967 Népszabadság máj. 12. C4817, 11) | Gyanítható, az ősszel sok helyen gyenge minőségű, nem fajtatiszta mag kerül a földbe, ami döntő mértékben befolyásolhatja a jövő évi termést (1991 Népszabadság okt. 8. C7841, 5) | Érdemes a minőségi italt adó fajtákat külön szüretelni, ha eladásra szánjuk a szőlőt, [...] mert magasabb árat lehet a fajtatiszta áruért kapni (1991 Szabad Föld szept. 17. C8377, 18).

2. ’ilyen állatoknak, növényeknek a fajtajelleg megőrzését, ill. a fajta nemesítését célzó 〈tenyésztése, termesztése〉’ ❖ A földművelésügyi miniszter rendeletet adott ki, amelyben szabályozza a „tiszántúli magyar lucerna” és a „somogymegyei kétkaszálású baltacim” fajtatiszta termelését; kijelöli azokat a területeket, [...] ahová máshonnan lucerna-, illetve baltacim-vetőrnagot bevinni tilos (1951 Szabad Nép aug. 3. C4874, 2) | a nemesítés lehetősége céltudatos tenyészkiválasztás útján a fajtatiszta tenyésztésben is fennáll (1970 Tilkovszky Loránt CD30) | Magyarország ígéretet tett a hercegnek, hogy a lovak megfelelő körülmények között élhetnek, és fajtatiszta tenyésztésükre ügyelnek a lótenyésztők (1999 Népszabadság nov. 18. C6989, 8).

3. ’kizárólag vmely fajtába tartozó növények(szaporítóanyagából, termésé)ből álló 〈egység, (ültetett) állomány stb.〉, ill. olyan 〈kezelés(i), betakarítás(i mód) stb.〉, amely ezt a tulajdonságot megőrzi’ ❖ az állami minőségvizsgáló szerv módot találhat arra, hogy a minőségi vetőmagnak alkalmas tételeket átvegye és külön fajtatisztán kezelje (1931 Budapesti Hírlap jan. 6. C4719, 15) | A táblásán művelők terményeit az átvétetnél megkülönböztetett előnyökben részesítjük, mert csak ezek tudnak fajtatiszta, nagytömegű, egyforma minőségű, exportképes vetőmagot előállítani (1948 Szabad Föld dec. 19. C4848, 6) | a fajtatisztán szüretelt és kezelt borért további 10 – 15 százalékos felárat kapnak a termelők (1958 Népszabadság szept. 25. C1499, 9) | A filoxéravész előtti szőlők – néhány úri birtokot kivéve – igen vegyes fajtákból álltak. A fajtatiszta ültetvények csak a 19. század végétől szaporodtak borvidékeinken (1999 Magyar néprajz CD47).

3a. ’vmely egyféle nemes szőlőfajtából készült 〈bor〉, ill. vmely borra jellemző ilyen 〈jelleg〉’ ❖ Fajtatisztasági felár csak akkor fizethető ki a termelőnek, ha a bort a felvásárló állami pincegazdaság által e célból megszervezett bizottság megvizsgálta és a fajtatiszta jelleget megállapította (1958 Népszabadság okt. 22. C1499, 10) | Az exportőrök elvárják, hogy a borok termőhelyjellegét tükrözzék, fajtatiszták, kifogástalan zamatúak legyenek (1960 Szabad Föld dec. 11. C4859, 10) | Jobban kell dotálni a minőséget, elsősorban a fajtatiszta borokat (1965 Népszabadság okt. 30. C4815, 5).

4. (ritk) ’kizárólag egyféle összetevőből álló 〈anyag, hulladék〉’ ❖ Ismeretes, hogy a műanyagok újrahasznosítása eddig csak a fajtatiszta (egy műanyagból álló) hulladékokból megoldott (2000 Természet Világa CD50).

Vö. ÉKsz.

🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.
fajtatiszta melléknév
1.
vmely (kitenyésztett v. nemesített) fajtába tartozó, annak jellegzetes tulajdonságait tisztán képviselő és örökítő (ellenőrizhető leszármazású) 〈állat, növény〉, ill. ilyen egyedeket magában foglaló 〈állomány, fajta〉
a mezőhegyesi fajta tiszta magyar gulyából 20 db.darab tehén, 8 db.darab üsző, 1 db.darab öreg és 3 db.darab három éves bika eladására tartatik árverés
(1884 Nemzet aug. 20.)
[a Szegedi Gazdasági Egyesület] telivér-bikákat is hozatott. Most az egyesület május 5-én Szegeden az importált egyedek törzskönyvezett és fajtatiszta ivadékai részére díjazással egybekötött vásárt rendez
(1914 Budapesti Hírlap márc. 7.)
A Dahliát rendszerint tőgyökerek szétosztása és dugványokról szokás szaporítani. Magról csak akkor szaporítjuk, ha új fajtákat akarunk előállítani, vagy nem fek­tetünk súlyt a szaporítandó Dahlia-fajtának további fajtaazonosságára. Magról ugyanis a fajtát fajtatisztán fenntartani nem lehet
(1929 Budapesti Hírlap jún. 27.)
A jövőben látni akarjuk a kiállításokon egy-egy község gazdáinak kiegyenlített, fajtatiszta és elsőrangú sertés- és juhállományát is
(1935 Budapesti Hírlap márc. 31.)
egy szép farkaskutya (elnézést, fajtatiszta német juhász)
(1973 Népszabadság máj. 6.)
Aggódnak [...] a 250 egyedet számláló állomány fennmaradása miatt, mely amúgy is csupán hét fajtatiszta európai bölénytől (Bison bonasus) származik
(1999 Természet Világa)
a környezetvédelmi bizottságnak gyakorlatilag minden tagja tart állatot, minden tagja nem fajtatiszta, hanem utcáról befogadott állatokat tart
(2003 Országgyűlési Napló)
1a.
ilyen egyedre v. állományra jellemző 〈jelleg, származás stb.〉
A B-törzskönyvezés szakértői vizsgálat alapján történik; az ilyen kutyáról bízvást elmondhatjuk, hogy nem öröklés útján jutott igazoltan fajtatiszta származásának igazolásához
(1976 Pető Gábor Pál)
[Az ún. bordeaux-i dog] fajtatiszta állapotban 1892-ben jelent meg először
(1993 Sárkány Pál et al.)
Megtévesztő és tényeket meghamisító, ha „elkóborolt falusi kutyák­nak” tituláljuk az erdőben és mezőn vadászgató kóborló kutyákat. Gyakran falkákat! Ténylegesen a legtöbb, az autóból kitett gyakran értékes kutya, de a kutyánál ebből a szempontból a fajtatiszta jellegnek nincs jelentősége
(1994 Népszava márc. 14.)
1b.
ilyen élőlénytől származó 〈termés, gyümölcs stb.〉, ill. ilyen élőlények tenyésztéséhez v. termesztéséhez szükséges 〈szaporítóanyag〉
[A kísérleti telepek] hivatva vannak egyrészt a diófajták tenyészföltételeinek tanulmányozására anyagot, másrészt fajtatiszta és fajtaazonos dióvetőmagot, valamint a telepítéshez szükséges diócsemetéket szolgáltatná
(1913 Pesti Hírlap aug. 31.)
baromfitenyésztő mintaközségeinkből fajtatiszta tojások kerüljenek az állomások [keltető] gépeibe
(1957 Népszabadság szept. 5.)
A tatai fácántelep eladásra kínál több változatban (mongolicua, torquatus, formosanus, tenebrosus, cholchicus) fajtatiszta, keltetésre alkalmas fácántojásokat
(1967 Népszabadság máj. 12.)
Gyanítható, az ősszel sok helyen gyenge minőségű, nem fajtatiszta mag kerül a földbe, ami döntő mértékben befolyásolhatja a jövő évi termést
(1991 Népszabadság okt. 8.)
Érdemes a minőségi italt adó fajtákat külön szüretelni, ha eladásra szánjuk a szőlőt, [...] mert magasabb árat lehet a fajtatiszta áruért kapni
(1991 Szabad Föld szept. 17.)
2.
ilyen állatoknak, növényeknek a fajtajelleg megőrzését, ill. a fajta nemesítését célzó 〈tenyésztése, termesztése〉
A földművelésügyi miniszter rendeletet adott ki, amelyben szabályozza a „tiszántúli magyar lucerna” és a „somogymegyei kétkaszálású baltacim” fajtatiszta termelését; kijelöli azokat a területeket, [...] ahová máshonnan lucerna-, illetve baltacim-vetőrnagot bevinni tilos
(1951 Szabad Nép aug. 3.)
a nemesítés lehetősége céltudatos tenyészkiválasztás útján a fajtatiszta tenyésztésben is fennáll
(1970 Tilkovszky Loránt)
Magyarország ígéretet tett a hercegnek, hogy a lovak megfelelő körülmények között élhetnek, és fajtatiszta tenyésztésükre ügyelnek a lótenyésztők
(1999 Népszabadság nov. 18.)
3.
kizárólag vmely fajtába tartozó növények(szaporítóanyagából, termésé)ből álló 〈egység, (ültetett) állomány stb.〉, ill. olyan 〈kezelés(i), betakarítás(i mód) stb.〉, amely ezt a tulajdonságot megőrzi
az állami minőségvizsgáló szerv módot találhat arra, hogy a minőségi vetőmagnak alkalmas tételeket átvegye és külön fajtatisztán kezelje
(1931 Budapesti Hírlap jan. 6.)
A táblásán művelők terményeit az átvétetnél megkülönböztetett előnyökben részesítjük, mert csak ezek tudnak fajtatiszta, nagytömegű, egyforma minőségű, exportképes vetőmagot előállítani
(1948 Szabad Föld dec. 19.)
a fajtatisztán szüretelt és kezelt borért további 10 – 15 százalékos felárat kapnak a termelők
(1958 Népszabadság szept. 25.)
A filoxéravész előtti szőlők – néhány úri birtokot kivéve – igen vegyes fajtákból álltak. A fajtatiszta ültetvények csak a 19. század végétől szaporodtak borvidékeinken
(1999 Magyar néprajz)
3a.
vmely egyféle nemes szőlőfajtából készült 〈bor〉, ill. vmely borra jellemző ilyen 〈jelleg〉
Fajtatisztasági felár csak akkor fizethető ki a termelőnek, ha a bort a felvásárló állami pincegazdaság által e célból megszervezett bizottság megvizsgálta és a fajtatiszta jelleget megállapította
(1958 Népszabadság okt. 22.)
Az exportőrök elvárják, hogy a borok termőhelyjellegét tükrözzék, fajtatiszták, kifogástalan zamatúak legyenek
(1960 Szabad Föld dec. 11.)
Jobban kell dotálni a minőséget, elsősorban a fajtatiszta borokat
(1965 Népszabadság okt. 30.)
4. (ritk)
kizárólag egyféle összetevőből álló 〈anyag, hulladék〉
Ismeretes, hogy a műanyagok újrahasznosítása eddig csak a fajtatiszta (egy műanyagból álló) hulladékokból megoldott
(2000 Természet Világa)
Vö. ÉKsz.

Beállítások