🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.

farkaskasza fn (Tört)

’hosszú nyelű, háromélű szúrófegyver, amelynek fő funkciója az ellenséges lovasok földre terítése’ ❖ [Botos a gyermekével együtt önfeláldozásra készülő Zrínyihez:] E’ gyermeketske mit érdemlett, hogy el-óltsad örökre Életit? Zrínyi[:] Hogy töllem született, illy tiſztes halálra érdemes. Botos[:] Úgy-e? tehát farkas-kaſza, bére? Fiának Nyílni-ki kezddött idejét így metſzi-le Zrínyi? (1786 Baróti Szabó Dávid ford.–Friz C0824, 25) | e fegyverek nagyon hasonlítottak egymáshoz, de hogy melyik volt közülök a korseke, melyik a farkaskasza [...] bajos megállapítani (1895 Bárczay Oszkár C0793, 118) | A Zsigmondkori szójegyzékek ismerik már a nyugotiak runkájával egyező farkas kaszát (farakas caza), mely a szokott s igen hosszu egyenes lándsahegyen kivül még alján félhold alaku kettős hegygyel is el volt látva (1900 Nagy Géza CD20) | Farkaskasza hosszú nyélre erősített háromélű penge, amely a spontonnál nagyobb, a magdeburgi csatakaszánál kisebb (1997 Temesváry Ferenc CD17).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; ÚMTsz.

🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.
farkaskasza főnév (Tört)
hosszú nyelű, háromélű szúrófegyver, amelynek fő funkciója az ellenséges lovasok földre terítése
[Botos a gyermekével együtt önfeláldozásra készülő Zrínyihez:] E’ gyermeketske mit érdemlett, hogy el-óltsad örökre Életit? Zrínyi[:] Hogy töllem született, illy tiſztes halálra érdemes. Botos[:] Úgy-e? tehát farkas-kaſza, bére? Fiának Nyílni-ki kezddött idejét így metſzi-le Zrínyi?
(1786 Baróti Szabó Dávid ford.Friz)
e fegyverek nagyon hasonlítottak egymáshoz, de hogy melyik volt közülök a korseke, melyik a farkaskasza [...] bajos megállapítani
(1895 Bárczay Oszkár)
A Zsigmondkori szójegyzékek ismerik már a nyugotiak runkájával egyező farkas kaszát (farakas caza), mely a szokott s igen hosszu egyenes lándsahegyen kivül még alján félhold alaku kettős hegygyel is el volt látva
(1900 Nagy Géza)
Farkaskasza hosszú nyélre erősített háromélű penge, amely a spontonnál nagyobb, a magdeburgi csatakaszánál kisebb
(1997 Temesváry Ferenc)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; ÚMTsz.

Beállítások