🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.

fegyvernem fn 3B

1. (Kat) ’a haderőnek fegyverzetet, vezetési rendet és rendeltetést tekintve a többitől elkülönülő része, egysége’ ❖ [a lovasság] más szolgálatot ne tegyen, mint sem az  fegyver nemek kíván (1812 Hazai és Külföldi Tudósítások C0198, 377) | Mindazok a csapatok, amelyek ugyanazon hadi szolgálat teljesítésére hivatva vannak: egy-egy fegyvernemet képeznek. Hadseregünk fegyvernemei: 1. a gyalogság és a vadászcsapatok; 2. a lovasság; 3. a tüzérség és 4. a műszaki csapatok (1894 PallasLex. CD02) | [A görögöknél] a peloponnesusi háború kezdetén már rendes könnyű katonaságot találunk, nemcsak gyalogságot, hanem lovasságot is; nevezetesen a különböző fegyvernemek szerint véve voltak a dárdások, íjjászok és parittyások (1902 ÓkoriLex. CD28) | A harctéren a fegyvernemek közt volt valami osztálykülönbség-féle, s a gyalogos helyzete kétségtelenül olyan volt a hadseregben, mint a proletáré a polgári társadalomban (1931 Komlós Aladár CD10) | A háború még nem tartott egy hónapja sem, amikor Marshall benyújtotta szervezeti modelljét. Az egyes hadszíntereken egységes főparancsnokságot kell létesíteni a különböző fegyvernemek és nemzeti egységek fölött (1972 Vásárhelyi Miklós 9763001, 125) | A háború utáni két-három ínséges évet követően kialakuló hidegháború fegyverkezési versennyel társult, a katonai potenciál fokozásával, új fegyvertípusok, fegyvernemek (atom-, illetve hidrogénbomba, interkontinentális rakéta, szuperszonikus bombázó) gyorsuló ütemű fejlesztésével (2009 Huszár Tibor 3159001, 14).

2. (átv is) ’fegyvertípus, fegyverfajta’ ❖ lassanként sok fegyvernemeket és más hasznos szerszámokat kezdettek készíteni, mellyek segitségével a vad állatot nemcsak magától elűzni, hanem meg is ölni volt képes az ember (1854 Vasárnapi Újság CD56) | az asszonyi szemek is a fegyvernemek közé számíttatnak (1886 Jókai Mór C2334, 392) | [az elcsatolt országrészekbe került kisebbségeknél] a szociális, népi magyar szemlélet nem mai keletű és nem a totalitás politikai jelszava, hanem természetes kisebbségi élmény. Az önvédelem legerősebb fegyverneme (1940 Vass László² CD10) | A játékfegyverek között a fegyvernemek legkülönbözőbb ötletes változatait találjuk (1979 NéprajziLex. CD47) | A megfelelő fegyvernem megválasztása; az ágyú és a veréb esete (2000 Természet Világa CD50).

2a. ’〈párbajban:〉 az összecsapáshoz kiválasztott fegyverfajta’ ❖ Anday csakhamar átlátta, milly járatlan a választott fegyvernemben ellenfele (1846 Kelmenfy László C2041, 63) | Miután Tanussy Emmánuel az adott becsületszavát megszegte, felszólíttatik lovagias elégtételadásra, rábízatván, hogy válasszon időt és helyet és fegyvernemet: ellenkező esetben hitvány, gyáva, himpellér legyen a neve! (1885 Jókai Mór CD18) | – Kérem, adja tudtul az ellenfélnek, segédei útján, hogy ne komédiázzon... majd odakinn... mert én célozni fogok... [...] – Hiszen még a fegyvernem sincs megállapítva! – Bár hiszen kétségtelen, hogy a pisztoly lesz legalkalmasabb (1918 Füst Milán CD10) | [Ónody Géza] felajánlotta Seyffert Ede királyi főügyész-helyettesnek a legteljesebb elégtételt az általa vagy szekundánsai által választott fegyvernemmel és feltételekkel. Karddal vagy pisztollyal mindig rendelkezésére áll Ónody Géza Seyffert Ede úrnak, amennyiben az sértve erezné magát (1931 Krúdy Gyula CD54) | [Az eredetileg 1890-ben megjelent] kötet harmadik része a különböző fegyvernemekre (kard, pisztoly) vonatkozó párbaj-szabályokat ismerteti (1996 Új Könyvek CD29).

2b. (Sp) ’〈vívósportra vonatkoztatva:〉 a használt vívófegyver fajtája, neme, ill. a küzdés módja által meghatározott szakág’ ❖ A sok ezer frankot az a mester kapja meg, kinek a három fegyvernemmel vivott assautjá-ban az összes adott tussok egymáshoz arányitva többet tesznek ki, mint ahányat Greco mester adand (1905 Nemzeti Sport júl. 9. C7140, 4) | A franciák tőrben nem vesznek részt és egész erejüket az épée [= párbajtőr] versenyekre forditják. Az olaszok viszont teljes számban minden fegyvernemben képviselve lesznek (1912 Nemzeti Sport júl. 14. C7041, 7) | azok a vívók, akik valamely fegyvernem csapatversenyének döntőjében vívtak, ugyannak a fegyvernek az egyéni versenyében az előmérkőzés első fordulója alól felmentést kapnak (1936 Nemzeti Sport márc. 5. C7075, 7) | a férfi kardcsapat maradjon a műsorban – mégiscsak ez a leglátványosabb fegyvernem –, a női kardozók csak egyéniben versenyeznek Athénban, és hagyják ki a női tőrcsapatot (2002 Magyar Hírlap CD09).

Sz: fegyvernembeli.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.
fegyvernem főnév 3B
1. (Kat)
a haderőnek fegyverzetet, vezetési rendet és rendeltetést tekintve a többitől elkülönülő része, egysége
[a lovasság] más szolgálatot ne tegyen, mint sem az  fegyver nemek kíván
(1812 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Mindazok a csapatok, amelyek ugyanazon hadi szolgálat teljesítésére hivatva vannak: egy-egy fegyvernemet képeznek. Hadseregünk fegyvernemei: 1. a gyalogság és a vadászcsapatok; 2. a lovasság; 3. a tüzérség és 4. a műszaki csapatok
(1894 PallasLex.)
[A görögöknél] a peloponnesusi háború kezdetén már rendes könnyű katonaságot találunk, nemcsak gyalogságot, hanem lovasságot is; nevezetesen a különböző fegyvernemek szerint véve voltak a dárdások, íjjászok és parittyások
(1902 ÓkoriLex.)
A harctéren a fegyvernemek közt volt valami osztálykülönbség-féle, s a gyalogos helyzete kétségtelenül olyan volt a hadseregben, mint a proletáré a polgári társadalomban
(1931 Komlós Aladár)
A háború még nem tartott egy hónapja sem, amikor Marshall benyújtotta szervezeti modelljét. Az egyes hadszíntereken egységes főparancsnokságot kell létesíteni a különböző fegyvernemek és nemzeti egységek fölött
(1972 Vásárhelyi Miklós)
A háború utáni két-három ínséges évet követően kialakuló hidegháború fegyverkezési versennyel társult, a katonai potenciál fokozásával, új fegyvertípusok, fegyvernemek (atom-, illetve hidrogénbomba, interkontinentális rakéta, szuperszonikus bombázó) gyorsuló ütemű fejlesztésével
(2009 Huszár Tibor)
2. (átv is)
fegyvertípus, fegyverfajta
lassanként sok fegyvernemeket és más hasznos szerszámokat kezdettek készíteni, mellyek segitségével a vad állatot nemcsak magától elűzni, hanem meg is ölni volt képes az ember
(1854 Vasárnapi Újság)
az asszonyi szemek is a fegyvernemek közé számíttatnak
(1886 Jókai Mór)
[az elcsatolt országrészekbe került kisebbségeknél] a szociális, népi magyar szemlélet nem mai keletű és nem a totalitás politikai jelszava, hanem természetes kisebbségi élmény. Az önvédelem legerősebb fegyverneme
(1940 Vass László²)
A játékfegyverek között a fegyvernemek legkülönbözőbb ötletes változatait találjuk
(1979 NéprajziLex.)
A megfelelő fegyvernem megválasztása; az ágyú és a veréb esete
(2000 Természet Világa)
2a.
〈párbajban:〉 az összecsapáshoz kiválasztott fegyverfajta
Anday csakhamar átlátta, milly járatlan a választott fegyvernemben ellenfele
(1846 Kelmenfy László)
Miután Tanussy Emmánuel az adott becsületszavát megszegte, felszólíttatik lovagias elégtételadásra, rábízatván, hogy válasszon időt és helyet és fegyvernemet: ellenkező esetben hitvány, gyáva, himpellér legyen a neve!
(1885 Jókai Mór)
– Kérem, adja tudtul az ellenfélnek, segédei útján, hogy ne komédiázzon... majd odakinn... mert én célozni fogok... [...] – Hiszen még a fegyvernem sincs megállapítva! – Bár hiszen kétségtelen, hogy a pisztoly lesz legalkalmasabb
(1918 Füst Milán)
[Ónody Géza] felajánlotta Seyffert Ede királyi főügyész-helyettesnek a legteljesebb elégtételt az általa vagy szekundánsai által választott fegyvernemmel és feltételekkel. Karddal vagy pisztollyal mindig rendelkezésére áll Ónody Géza Seyffert Ede úrnak, amennyiben az sértve erezné magát
(1931 Krúdy Gyula)
[Az eredetileg 1890-ben megjelent] kötet harmadik része a különböző fegyvernemekre (kard, pisztoly) vonatkozó párbaj-szabályokat ismerteti
(1996 Új Könyvek)
2b. (Sp)
〈vívósportra vonatkoztatva:〉 a használt vívófegyver fajtája, neme, ill. a küzdés módja által meghatározott szakág
A sok ezer frankot az a mester kapja meg, kinek a három fegyvernemmel vivott assautjá-ban az összes adott tussok egymáshoz arányitva többet tesznek ki, mint ahányat Greco mester adand
(1905 Nemzeti Sport júl. 9.)
A franciák tőrben nem vesznek részt és egész erejüket az épée [= párbajtőr] versenyekre forditják. Az olaszok viszont teljes számban minden fegyvernemben képviselve lesznek
(1912 Nemzeti Sport júl. 14.)
azok a vívók, akik valamely fegyvernem csapatversenyének döntőjében vívtak, ugyannak a fegyvernek az egyéni versenyében az előmérkőzés első fordulója alól felmentést kapnak
(1936 Nemzeti Sport márc. 5.)
a férfi kardcsapat maradjon a műsorban – mégiscsak ez a leglátványosabb fegyvernem –, a női kardozók csak egyéniben versenyeznek Athénban, és hagyják ki a női tőrcsapatot
(2002 Magyar Hírlap)
Sz: fegyvernembeli
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások