katonadal l. alcímszóként az alábbi bokrosított szócikkben

-dal (utótagként)

1. ’〈vmely foglalkozású személyekről szóló, ill. általuk (szívesen) dalolt〉 ének (mint műfaj)’ ❖ bányászdal fn 4A8 | [címként:] Bányászdal (1847 Pájer Antal 8344010, 53) | Kiválóan érdekesek s az Érczhegység hajdan híres bányáira való tekintettel hely- és néprajzi szempontból is nevezetesek a bányászdalok (1894 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A komoly bányászdalok témája maga a bányászélet (1977 NéprajziLex. CD47)  csikósdal fn 4A8 | [a vén csikós] elkezdé halkan, csöndesen fütyörészni a csikósdalt: „lóra csikós, lóra, elszaladt a ménes” (1851 Jókai Mór CD18) | A csikósdalok főszereplője a ló (1977 NéprajziLex. CD47)  halászdal fn 4A8 | [címként:] Halászdalok (1841 Remény C3612, 261) | Viktor mindkét evezőt kezébe kapva, néhány biztos nyomással megelőzte társát, s könnyelmű daccal kezdé énekelni a szélzúgás közepette az ismerős halászdalt[:] Hajlong sajkám Verdesi a hullám Verdesi a hullám! (1857 Jókai Mór CD18) | lapp halászdal (1979 Galsai Pongrác 9171004, 209) | a szerelmi dalok (Átalmennék én a Tiszán; Márványkőből van a Tisza feneke; Mély a Tiszának a széle; Széles a Balaton vize; Széles a Duna… stb.) jelentős része használja fel a vízi és halászélet képeit, egy részüket szintén halászdalnak tartják (1979 NéprajziLex. CD47)  juhászdal fn 4A8 | A dalok közől jó a juhászdal (1838 Vörösmarty Mihály C4539, 175) | [A ruszin nép] szereti a szabad természetet, melyet dalaiban, főleg a juhászdalokban, rajongva dicsőít (1900 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | A juhászdalok több reális foglalkozási részletet tartalmaznak […], különösen a gazdákkal való ellentéteikről (1979 NéprajziLex. CD47)  katonadal fn 4A8 | [címként:] Katona-dal (1827 Toldy Ferenc C4937, 579) | Az újabbkori, különösen az ötvenes és hatvanas években támadt katonadalok csak keserű búskomorságot hangoztatnak, többnyire Olaszország a keletkezési helyük (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | az újabb katonadalok közt akad sok nótaszármazék (1993 A magyarság kézikönyve CD06)  tengerészdal fn 4A8 | – Egy díszlövést! – kiáltották a nekivörösödött tengerészek. – Egy díszlövést Pamburg kapitánynak. Tengerészdalokra zendítettek. Dobogtak a lábukkal (1953 Németh László² ford.–Tolsztoj¹ 9485067, 372)  vadászdal fn 4A8 | [címként:] Vadászdal (1826 Kazinczy Ferenc levelezése C4936, 635) | merészség az egy igen fiatal leánykától, miszerint nagy társaságban vadászdalt énekeljen (1862 Szokoly Viktor 8452006, 27) | Primitív népek költészete. […] A lírai költemények leggyakrabban munkadalok, harci és vadászdalok (1929 TolnaiÚjLex. C5731, 247) | A humor és tréfa nemzetközi napja ez alkalommal a vadászat témájával foglalkozik. Egy szlovák szerzőpáros vadászdalát kell megzenésíteni valamennyi rádiónak (1987 Lévai Béla 1094001, 13).

2. ’〈vmely érzést, érzelmi állapotot tükröző, kifejező〉 ének(típus)’ ❖ gyászdal fn 4A8 | epedő hangonn a sérűlt fülmile gyász-dalt Zengedez (1792 Dayka Gábor CD01) | szent István halála után három éven át országszerte zengették gyászdalaikat a hegedősök (1873 Toldy Ferenc 8481016, 119) | Hagytam, hogy meghalj. Gyászdallá sötétül a nászdal. Tettem, amit tettem. És nincs mentség, se bocsánat (1993 Petri György 9530109, 498)  háladal fn 4A8 | Víg Háladal zeng Hunnia Pinduszán ’S Mindenhatóját milliom szív Ömledező dobogással áldja (1811 Helmeczy Mihály C2562, 553) | [Livius Andronicus] állami megbízásból ünnepi költeményeket is írt, így pl. háladalt patronusa győzelmére (1915 RévaiNagyLex. C5708, 800) | Engedd, hogy áldjalak, Uram és Királyom, hogy magasztaljalak, üdvömnek Istene. Háladalt szeretnék zengeni nevednek (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201)  örömdal fn 4A8 | A’ magyar aszszonyságoknak Öröm dallyok (1790 Molnár János C1505, 303) | A népköltészetet dalok teszik: szerelmi és nász-dalok, arató és szüretelő dalok, öröm- és gyász-dalok, gyermek- és hős-dalok, de mindenkor dalok (1865 Greguss Ágost 8163004, 80) | Szállott a hang, érdes nóta, mint a tavasz örömdala (1945–1955 Keszthelyi Zoltán 9330011, 118)  panaszdal fn 4A8 | Elegie: panaſzdall, gyáſzdall (1803 Magyar–német és német–magyar lexikon C5801, 527. hasáb) | özvegyek és árvák panaszdalai (1899 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [Nehémiás] az Úrhoz viszi népe ügyét és szívének fájdalmát. Imádságát a népi panaszdalok stílusában mondja el (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

katonadal - lásd alcímszóként az alábbi bokrosított szócikkben
-dal (utótagként)
1.
〈vmely foglalkozású személyekről szóló, ill. általuk (szívesen) dalolt〉 ének (mint műfaj)
bányászdal főnév 4A8
[címként:] Bányászdal
(1847 Pájer Antal)
Kiválóan érdekesek s az Érczhegység hajdan híres bányáira való tekintettel hely- és néprajzi szempontból is nevezetesek a bányászdalok
(1894 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A komoly bányászdalok témája maga a bányászélet
(1977 NéprajziLex.)
csikósdal főnév 4A8
[a vén csikós] elkezdé halkan, csöndesen fütyörészni a csikósdalt: „lóra csikós, lóra, elszaladt a ménes”
(1851 Jókai Mór)
A csikósdalok főszereplője a ló
(1977 NéprajziLex.)
halászdal főnév 4A8
[címként:] Halászdalok
(1841 Remény)
Viktor mindkét evezőt kezébe kapva, néhány biztos nyomással megelőzte társát, s könnyelmű daccal kezdé énekelni a szélzúgás közepette az ismerős halászdalt[:] Hajlong sajkám Verdesi a hullám Verdesi a hullám!
(1857 Jókai Mór)
lapp halászdal
(1979 Galsai Pongrác)
a szerelmi dalok (Átalmennék én a Tiszán; Márványkőből van a Tisza feneke; Mély a Tiszának a széle; Széles a Balaton vize; Széles a Duna… stb.) jelentős része használja fel a vízi és halászélet képeit, egy részüket szintén halászdalnak tartják
(1979 NéprajziLex.)
juhászdal főnév 4A8
A dalok közől jó a juhászdal
(1838 Vörösmarty Mihály)
[A ruszin nép] szereti a szabad természetet, melyet dalaiban, főleg a juhászdalokban, rajongva dicsőít
(1900 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
A juhászdalok több reális foglalkozási részletet tartalmaznak […], különösen a gazdákkal való ellentéteikről
(1979 NéprajziLex.)
katonadal főnév 4A8
[címként:] Katona-dal
(1827 Toldy Ferenc)
Az újabbkori, különösen az ötvenes és hatvanas években támadt katonadalok csak keserű búskomorságot hangoztatnak, többnyire Olaszország a keletkezési helyük
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
az újabb katonadalok közt akad sok nótaszármazék
(1993 A magyarság kézikönyve)
tengerészdal főnév 4A8
– Egy díszlövést! – kiáltották a nekivörösödött tengerészek. – Egy díszlövést Pamburg kapitánynak. Tengerészdalokra zendítettek. Dobogtak a lábukkal
(1953 Németh László² ford.Tolsztoj¹)
vadászdal főnév 4A8
[címként:] Vadászdal
(1826 Kazinczy Ferenc levelezése)
merészség az egy igen fiatal leánykától, miszerint nagy társaságban vadászdalt énekeljen
(1862 Szokoly Viktor)
Primitív népek költészete. […] A lírai költemények leggyakrabban munkadalok, harci és vadászdalok
(1929 TolnaiÚjLex.)
A humor és tréfa nemzetközi napja ez alkalommal a vadászat témájával foglalkozik. Egy szlovák szerzőpáros vadászdalát kell megzenésíteni valamennyi rádiónak
(1987 Lévai Béla)
2.
〈vmely érzést, érzelmi állapotot tükröző, kifejező〉 ének(típus)
gyászdal főnév 4A8
epedő hangonn a sérűlt fülmile gyász-dalt Zengedez
(1792 Dayka Gábor)
szent István halála után három éven át országszerte zengették gyászdalaikat a hegedősök
(1873 Toldy Ferenc)
Hagytam, hogy meghalj. Gyászdallá sötétül a nászdal. Tettem, amit tettem. És nincs mentség, se bocsánat
(1993 Petri György)
háladal főnév 4A8
Víg Háladal zeng Hunnia Pinduszán ’S Mindenhatóját milliom szív Ömledező dobogással áldja
(1811 Helmeczy Mihály)
[Livius Andronicus] állami megbízásból ünnepi költeményeket is írt, így pl.például háladalt patronusa győzelmére
(1915 RévaiNagyLex.)
Engedd, hogy áldjalak, Uram és Királyom, hogy magasztaljalak, üdvömnek Istene. Háladalt szeretnék zengeni nevednek
(1996 Katolikus Biblia ford.)
örömdal főnév 4A8
A’ magyar aszszonyságoknak Öröm dallyok
(1790 Molnár János)
A népköltészetet dalok teszik: szerelmi és nász-dalok, arató és szüretelő dalok, öröm- és gyász-dalok, gyermek- és hős-dalok, de mindenkor dalok
(1865 Greguss Ágost)
Szállott a hang, érdes nóta, mint a tavasz örömdala
(1945–1955 Keszthelyi Zoltán)
panaszdal főnév 4A8
Elegie: panaſzdall, gyáſzdall
(1803 Magyar–német és német–magyar lexikon)
özvegyek és árvák panaszdalai
(1899 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[Nehémiás] az Úrhoz viszi népe ügyét és szívének fájdalmát. Imádságát a népi panaszdalok stílusában mondja el
(1995 Jubileumi kommentár)

Beállítások