búsul ige 1a1búsol (nyj)

1. tn (tárgyragos határozóval is) ’bánkódik, szomorkodik (vmi miatt)’ ❖ Hagyj mindeneket a’ kénſzerithetlen végezésekre. […] Ne búsúlj rajta. Ne bánkodjál (1776 Klein Efraim 7182001, 256) | A’ tölt kulacs mellett Beczkó nem búsul (1819 Kisfaludy Károly 8242027, 152) | Szép szeretőm sose búsolj! (1865 Palóc népköltemények 8356041, 57) | Sokat búsultam (1908 Lesznai Anna CD10) | Én fázom s busulok (1935 József Attila 9282124, 263) | Pavka egész nap búsult a puska miatt (1949 Radó György ford.–Osztrovszkij 9544004, 36) | azért búsul szegény, mert nem ír neki a menyasszonya Moszkvából (1963 Rónay György 9573001, 238).

1a. tn búsul vki után ’〈távol levő v. elvesztett, számára kedves személy után〉 szomorúan, fájdalommal vágyakozik vki’ ❖ [Ilona] Elek utánn búsúlt (1805 Verseghy Ferenc 7373021, 25) | Ő sem örült haza menni, mi is búsulunk utána (1852 Szemere Bertalan 8437003, 166) | Valami komédiásnéval éli világát, amíg ti busultok utána (1913 Krúdy Gyula 9365007, 11) | úgylátszik nem nagyon búsul felesége után (1932 Gereblyés László 9184017, 25).

1b. ts búsulja magát (túlzó is) ’bánkódása, szomorkodása következtében vmely állapotba kerül, jut’ ❖ nője halálán korán halálra busulta magát (1841 Kőváry László C2807, 84) | Alszik. Álomba sírta, álomba búsulta magát (1926 Gellért Hugó ford.–Gorkij CD10) | betegre búsulja magát a szerelmes fiú (1939 Schöpflin Aladár CD10).

2. ts (/nyj) ’vkinek, vminek a hiánya v. elvesztése, ill. vminek az elszomorító volta miatt bánkódik, szomorkodik, sirat vkit v. vmit’ ❖ Hát mindég Életét Léta így búsúllya (1800 Perecsényi Nagy László C3472, 143) | Ha meglátná valaki rajta a búbánatot, azt hinné, hogy gazdáját búsulja (1858 Vas Gereben C4379, 440) | [a király] nem búsúta se országát, se sëmmit, úgy, mint a kicsi fiától hogy mëg këll vájjon (1949 Kakasdi népmesék C6192, 25) | Nyélba [!] ütődött végre a dolog, már ami a lánya házasságát illeti, de búsulta fele királyságát, ami a hozományba ment (1991 Koncz István 2038030, 95).

3. tn (ált. tagadó formában) ’〈biztatásként, vigasztalásként, ill. fenyegetésként:〉 gondban van, aggódik, fél (vmi miatt)’ ❖ Attól nem kell félni: azon ne búsúljon Kegyelmed, hogy éhen fel-kelek a’ Kegyelmed’ aſztalától (1776 Klein Efraim 7182001, 272) | találok én olly Elljárokat, ne búsúlly, kik mind a’ húſz körmödet le-vonattyák (1792 Simai Kristóf ford.–Molière 7088002, 210) | Hanem annyit mondok: ne busuljon kelmed; Vesse ki szivéből azt a nagy félelmet (1846 Arany János 8014001, 123) | Tudod hogy érted történnek mindenek – mit busulsz? A csillagok örök forgása néked forog és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog a te bünös lelkedért (1918 Babits Mihály 9014076, 46) | Engem megnyúznak, amiért ilyen későn megyek haza! – Ne búsulj, holnap kezdődik a tavaszi szünet, nem kell iskolába menni! (1973 Csukás István 9095021, 62).

4. tn ’használatlanul v. magában áll, van, árválkodik vhol vmi’ ❖ csupán az árkok mentiben búsult egy sor bozontos üstökű fűzfa (1854 Jókai Mór C2244, 103) | Pista dolmánya, pántlikás kalapja ott búsult az ágy tornyán (1864 Petheő Dénes C3498, 23) | A székesegyház közelében egy kőoroszlán busul a mellső lábára dőlve (1937 Cs. Szabó László 9093016, 170) | [a cukrászda] asztalán már csak néhány rózsaszínű és fehér kúpocska búsúlt az üres papírtálcák között (1947 Déry Tibor 2005098, 13).

5. tn (rég) ’haragos vkire, vmire, fenekedik’ ❖ az ég búsúlva néz … ellenem (1792 Csokonai Vitéz Mihály C1328, 172) | Televér búsúlva rohant (1819–1825 Vörösmarty Mihály C4685, 102) | Éltét megtartá, csak azért, hogy epessze gyalázat Késő napjait; és búsúlva voná ki utólszor Harcz edzette vasát, mellyel bosszúlja az Osmant (1832 Baksay Dániel 8359019, 108).

Ö: agyonbúsulja magát, el~, neki~.

ÖU: ki~, meg~.

Vö. CzF. búsúl · búsul · busúl · busul; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. bú¹; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

búsul ige 1a1
búsol 1a1 (nyj)
1. tárgyatlan (tárgyragos határozóval is)
bánkódik, szomorkodik (vmi miatt)
Hagyj mindeneket a’ kénſzerithetlen végezésekre. […] Ne búsúlj rajta. Ne bánkodjál
(1776 Klein Efraim)
A’ tölt kulacs mellett Beczkó nem búsul
(1819 Kisfaludy Károly)
Szép szeretőm sose búsolj!
(1865 Palóc népköltemények)
Sokat búsultam
(1908 Lesznai Anna)
Én fázom s busulok
(1935 József Attila)
Pavka egész nap búsult a puska miatt
(1949 Radó György ford.Osztrovszkij)
azért búsul szegény, mert nem ír neki a menyasszonya Moszkvából
(1963 Rónay György)
1a. tárgyatlan búsul vki után
〈távol levő v. elvesztett, számára kedves személy után〉 szomorúan, fájdalommal vágyakozik vki
[Ilona] Elek utánn búsúlt
(1805 Verseghy Ferenc)
Ő sem örült haza menni, mi is búsulunk utána
(1852 Szemere Bertalan)
Valami komédiásnéval éli világát, amíg ti busultok utána
(1913 Krúdy Gyula)
úgylátszik nem nagyon búsul felesége után
(1932 Gereblyés László)
1b. tárgyas búsulja magát (túlzó is)
bánkódása, szomorkodása következtében vmely állapotba kerül, jut
nője halálán korán halálra busulta magát
(1841 Kőváry László)
Alszik. Álomba sírta, álomba búsulta magát
(1926 Gellért Hugó ford.Gorkij)
betegre búsulja magát a szerelmes fiú
(1939 Schöpflin Aladár)
2. tárgyas (/nyj)
vkinek, vminek a hiánya v. elvesztése, ill. vminek az elszomorító volta miatt bánkódik, szomorkodik, sirat vkit v. vmit
Hát mindég Életét Léta így búsúllya
(1800 Perecsényi Nagy László)
Ha meglátná valaki rajta a búbánatot, azt hinné, hogy gazdáját búsulja
(1858 Vas Gereben)
[a király] nem búsúta se országát, se sëmmit, úgy, mint a kicsi fiától hogy mëg këll vájjon
(1949 Kakasdi népmesék)
Nyélba [!] ütődött végre a dolog, már ami a lánya házasságát illeti, de búsulta fele királyságát, ami a hozományba ment
(1991 Koncz István)
3. tárgyatlan (ált. tagadó formában)
〈biztatásként, vigasztalásként, ill. fenyegetésként:〉 gondban van, aggódik, fél (vmi miatt)
Attól nem kell félni: azon ne búsúljon Kegyelmed, hogy éhen fel-kelek a’ Kegyelmed’ aſztalától
(1776 Klein Efraim)
találok én olly Elljárokat, ne búsúlly, kik mind a’ húſz körmödet le-vonattyák
(1792 Simai Kristóf ford.Molière)
Hanem annyit mondok: ne busuljon kelmed; Vesse ki szivéből azt a nagy félelmet
(1846 Arany János)
Tudod hogy érted történnek mindenek – mit busulsz? A csillagok örök forgása néked forog és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog a te bünös lelkedért
(1918 Babits Mihály)
Engem megnyúznak, amiért ilyen későn megyek haza! – Ne búsulj, holnap kezdődik a tavaszi szünet, nem kell iskolába menni!
(1973 Csukás István)
4. tárgyatlan
használatlanul v. magában áll, van, árválkodik vhol vmi
csupán az árkok mentiben búsult egy sor bozontos üstökű fűzfa
(1854 Jókai Mór)
Pista dolmánya, pántlikás kalapja ott búsult az ágy tornyán
(1864 Petheő Dénes)
A székesegyház közelében egy kőoroszlán busul a mellső lábára dőlve
(1937 Cs. Szabó László)
[a cukrászda] asztalán már csak néhány rózsaszínű és fehér kúpocska búsúlt az üres papírtálcák között
(1947 Déry Tibor)
5. tárgyatlan (rég)
haragos vkire, vmire, fenekedik
az ég búsúlva néz … ellenem
(1792 Csokonai Vitéz Mihály)
Televér búsúlva rohant
(1819–1825 Vörösmarty Mihály)
Éltét megtartá, csak azért, hogy epessze gyalázat Késő napjait; és búsúlva voná ki utólszor Harcz edzette vasát, mellyel bosszúlja az Osmant
(1832 Baksay Dániel)
ÖU: kibúsul, megbúsul
Vö. CzF. búsúl · búsul · busúl · busul; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. ¹; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások