akasztó- (előtagként)

1. ’az, aminél fogva v. amire vmilyen tárgy akasztható, rögzíthető’ ❖ akasztófül fn 2C | [a római lelet] akasztófülekkel ellátott […] nagy arany tallérokból, vagy inkább kitüntetési medailonokból áll (1884 Szathmáry Károly 8428004, 21) | [az edények] falra akasztva a lakásokat is díszítették, tanúsítják a szintén ekkor megjelenő akasztófülekkel is ellátott tányérok (1979 NéprajziLex. CD47)  akasztógomb fn 3A1 | A szép redőkbe akasztott függönyök lehullottak az akasztó gombokról (1863 Kazár Emil C2510, 71) | A ruha alján fehér akasztógombok tartják az alsó szürkésfehér prémet (1928 Szekfű Gyula CD42)  akasztóhorog fn 7A15 | A huzóvas és a […] cső között van az […] akasztóhoroggal ellátott tüsök [= tüske] (1893 PallasLex. CD02) | hátsó lapjából nagy akasztóhorog áll ki (1979 NéprajziLex. CD47)  akasztószalag fn 3A4 | [a köpeny legfelső gallérjára] egy rózsa van kivarrva, melynek közepéből nyulik ki az akasztó szalag (1857 Abonyi Lajos C0503, 187)  akasztószíj fn 2A | Levette a tarisznyát, kivette a két, s a széles akasztószíj aljáról lefejtett egy bőrfoltot, s kivett onnan egy átzsírosodott papirost (1879–1886 Herman Ottó C1566, 411) | A tarisznyára széles akasztószíjjak kellenek, mert akkor van meg a pásztoros formája (1911 Malonyay Dezső CD07)  akasztóvas fn 2A | Ama […] redöny akasztó-vasával lelökött egy kis virágcserepet (1893 Gabányi Árpád C1799, 538)  akasztózsineg fn 3B2 | kabátjuk akasztózsinege […] az ég felé bámul (1867 Báttaszéki Lajos C0887, 41) | a szalámivégek lezárási módja nem egyezik a gyári megoldásokkal és az akasztózsineg minősége is különbözik (1997 Magyar Hírlap CD09)  akasztózsinór fn 4A1 | az egész kabátból csak az akasztózsinórja volt már ott – magát a kabátot elemelte valaki (1891 Mikszáth Kálmán CD04) | a harisnya beszövését, az egyszerű trikóbeszövést és akasztózsinórok felvarrását (1914 Népnevelő 2110001, 126).

2. ’kötél általi kivégzéshez haszn.’ ❖ akasztócölöp fn 3C9 | Ott hevertek a raktárban [ti. a Gyűjtőfogházéban] az akasztócölöpök, ott volt a siralomház […], a hálóhely a hóhérnak és segédjének (1979 Illyés Gyula 9274061, 471)  akasztókötél fn 5B | kit elöbb láttunk akasztó kötélen a’ piatzon álloni (1783 Győrffy József¹ ford.–Holberg C1967, 55) | Minden esztendőben el kell egy családnak pusztulnia borotvakés, vagy akasztókötél által, vagy a piszkos halálmódok másvalamelyikével (1912 Nyugat CD10)  akasztóoszlop fn 3A2 | még ott álltak sorban az akasztóoszlopok, melyeken nemrég Mihályi Gábor kormánybiztos végeztetett ki öt oláhot (1885 Vadnay Károly C3609, 46).

3. ’olyan 〈kivégzőhely〉, ahol akasztást végeznek’ ❖ akasztódomb fn 3A1 | amint az úgynevezett „akasztódomb” mellett haladt végig a lovascsapat, a sötétből egyszerre egész sereg lidérc rohant ki rájuk, s körüllibegte őket, mint valami tüzes lepkék csapatja (1877 Jókai Mór CD18) | gyerekkoromban még minden magyar város előtt megvolt az akasztódomb (1901 Pesti Hírlap okt. 19. C5649, 7) | Milfajt Ferkót 1836 decemberében fogták el, s a karácsonyt már a veszprémi Akasztódombon töltötte (1990 Hudi József CD17)  akasztóhegy fn 2B | a’ Manheim eltt lév akasztó hegyen éplt fldi ersségeknek el vételét könnyítette (1795 Magyar Kurír C0328, 607) | Kétszer gyújtották föl a parasztok az ilumi kastélyt s kétszer vonszolták föl az uraságot az Akasztóhegyre, ahol az egykor tenger vért csapoltatott (1927 Hajdu Henrik ford. CD10)  akasztóhely fn 2B | Ha akasztóhelyül Temesvárt e’ szép erdőségnél jobban szereted, ám legyen, nem kell senkinek megrontani örömét, ’s csak magadnak tulajdonithatod, ha fáradtan jösz a’ más világra (1847 Eötvös József C1608, 116) | ez a domb itt akasztóhely volt valamikor Az a gyilkos azért talált itt gödröt, mert az akasztófák alá gödröt szoktak ásni, hogy a tetem beleessen (1906 Gárdonyi Géza C1844, 165).

akasztó- (előtagként)
1.
az, aminél fogva v. amire vmilyen tárgy akasztható, rögzíthető
akasztófül főnév 2C
[a római lelet] akasztófülekkel ellátott […] nagy arany tallérokból, vagy inkább kitüntetési medailonokból áll
(1884 Szathmáry Károly)
[az edények] falra akasztva a lakásokat is díszítették, tanúsítják a szintén ekkor megjelenő akasztófülekkel is ellátott tányérok
(1979 NéprajziLex.)
akasztógomb főnév 3A1
A szép redőkbe akasztott függönyök lehullottak az akasztó gombokról
(1863 Kazár Emil)
A ruha alján fehér akasztógombok tartják az alsó szürkésfehér prémet
(1928 Szekfű Gyula)
akasztóhorog főnév 7A15
A huzóvas és a […] cső között van az […] akasztóhoroggal ellátott tüsök [= tüske]
(1893 PallasLex.)
hátsó lapjából nagy akasztóhorog áll ki
(1979 NéprajziLex.)
akasztószalag főnév 3A4
[a köpeny legfelső gallérjára] egy rózsa van kivarrva, melynek közepéből nyulik ki az akasztó szalag
(1857 Abonyi Lajos)
akasztószíj főnév 2A
Levette a tarisznyát, kivette a két, s a széles akasztószíj aljáról lefejtett egy bőrfoltot, s kivett onnan egy átzsírosodott papirost
(1879–1886 Herman Ottó)
A tarisznyára széles akasztószíjjak kellenek, mert akkor van meg a pásztoros formája
(1911 Malonyay Dezső)
akasztóvas főnév 2A
Ama […] redöny akasztó-vasával lelökött egy kis virágcserepet
(1893 Gabányi Árpád)
akasztózsineg főnév 3B2
kabátjuk akasztózsinege […] az ég felé bámul
(1867 Báttaszéki Lajos)
a szalámivégek lezárási módja nem egyezik a gyári megoldásokkal és az akasztózsineg minősége is különbözik
(1997 Magyar Hírlap)
akasztózsinór főnév 4A1
az egész kabátból csak az akasztózsinórja volt már ott – magát a kabátot elemelte valaki
(1891 Mikszáth Kálmán)
a harisnya beszövését, az egyszerű trikóbeszövést és akasztózsinórok felvarrását
(1914 Népnevelő)
2.
kötél általi kivégzéshez haszn.
akasztócölöp főnév 3C9
Ott hevertek a raktárban [ti. a Gyűjtőfogházéban] az akasztócölöpök, ott volt a siralomház […], a hálóhely a hóhérnak és segédjének
(1979 Illyés Gyula)
akasztókötél főnév 5B
kit elöbb láttunk akasztó kötélen a’ piatzon álloni
(1783 Győrffy József¹ ford.Holberg)
Minden esztendőben el kell egy családnak pusztulnia borotvakés, vagy akasztókötél által, vagy a piszkos halálmódok másvalamelyikével
(1912 Nyugat)
akasztóoszlop főnév 3A2
még ott álltak sorban az akasztóoszlopok, melyeken nemrég Mihályi Gábor kormánybiztos végeztetett ki öt oláhot
(1885 Vadnay Károly)
3.
olyan 〈kivégzőhely〉, ahol akasztást végeznek
akasztódomb főnév 3A1
amint az úgynevezett „akasztódomb” mellett haladt végig a lovascsapat, a sötétből egyszerre egész sereg lidérc rohant ki rájuk, s körüllibegte őket, mint valami tüzes lepkék csapatja
(1877 Jókai Mór)
gyerekkoromban még minden magyar város előtt megvolt az akasztódomb
(1901 Pesti Hírlap okt. 19.)
Milfajt Ferkót 1836 decemberében fogták el, s a karácsonyt már a veszprémi Akasztódombon töltötte
(1990 Hudi József)
akasztóhegy főnév 2B
a’ Manheim eltt lév akasztó hegyen éplt fldi ersségeknek el vételét könnyítette
(1795 Magyar Kurír)
Kétszer gyújtották föl a parasztok az ilumi kastélyt s kétszer vonszolták föl az uraságot az Akasztóhegyre, ahol az egykor tenger vért csapoltatott
(1927 Hajdu Henrik ford.)
akasztóhely főnév 2B
Ha akasztóhelyül Temesvárt e’ szép erdőségnél jobban szereted, ám legyen, nem kell senkinek megrontani örömét, ’s csak magadnak tulajdonithatod, ha fáradtan jösz a’ más világra
(1847 Eötvös József)
ez a domb itt akasztóhely volt valamikor Az a gyilkos azért talált itt gödröt, mert az akasztófák alá gödröt szoktak ásni, hogy a tetem beleessen
(1906 Gárdonyi Géza)

Beállítások