buzdít ts ige 4a4

1. (tárgy n. is) ’reménytelenségét, kétségeit eloszlatva lelkessé, elszánttá, bátorrá tesz v. tenni igyekszik vkit v. vmit’ ❖ Ládd hogy szíved magát ok nélkül buzdítja, Mert ellenem Lajos kardját nem fordítja (1784 Péczeli József ford.–Voltaire C3443, 49) | Derekasan tudjuk egymást biztatni, batorítani, buzdítani, jobb következendő reménnyel tudományos állapotunkra nézve táplálni (1805–1809 Horvát István 8186007, 163) | Sándor a legnagyobb nyugalommal osztogatá parancsait, buzdított, bátorított, s kigúnyolá a feje körül fütyülő golyókat (1872 Zichy Géza 8538020, 275) | Sári titokban a szemével buzdítja Vilmos bácsit (1941 Bókay János 9065003, 19) | [a mérkőzés megkezdése előtt az egyik játékos] köszöntötte a szurkolókat, és arra kérte őket, hogy fegyelmezetten, sportszerűen buzdítsák a csapatot (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈vmely cselekvésre, magatartásra, ill. vmely tevékenységben nagyobb teljesítményre〉 késztet, serkent, ösztönöz vkit’ ❖ Sheridan, a’ Korona’ Örököse’ Wallis Hertzeg’ egésségéért való ivásra buzdította a’ Társaságot, egy igen módos Beſzéd utánn (1796 Magyar Hírmondó 7444134, 492) | ha feloszlásunkat kivánná, ő maga jött volna táborunkba, hogy valamint a’ harczhoz buzditott, ugy a’ fegyverek’ letételére intsen (1847 Eötvös József 8126011, 201) | Buzdítson munkásságodban ernyedetlenül a közelismerés, a közméltánylat (1848 Vasvári Pál 8515015, 265) | [a családfő a családnak] kézbesített egy-egy karácsonyi ajándékot, szeretetteljes hangon buzdítá őket további hűségre, jó magaviseletre (1887 e. Podmaniczky Frigyes 8370001, 81) | Én helyeseltem szándékát [ti. hogy cserkész akar lenni] és buzdítottam, hogy tanuljon jobban (1914–1915 Szerb Antal 2057032, 334) | A [giccsirodalom a] serdülő lányt csak arra buzdítja, hogy egy méter nyolcvan centi alatt rá se hederítsen udvarlójára, mert a regényekben minden „nagy Ő” legalább olyan magas (1962 Földes Anna 9154005, 141) | [A szovjet biokémikus] a csernobili baleset okait elsősorban a szovjet szisztémában, a bürokrácia működésében látja, amely vak engedelmességre, látszateredmények produkálására és adathamisításra buzdít (1990 Lakner Judit 2004027, 516).

2a. (irod) ’〈tevékenységet, magatartást, érzelmet〉 lelkesítve támogat, ösztönöz’ ❖ a’ közönséges történeteknek el-hordásaival … a’ kegyességet nem buzdítják (1791 Péczeli József ford.–Maisonnet C3444, 48) | Buzdítsd az harczot énekeddel, azon énekeddel mellytől serken a’ tusa (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Macpherson 7163063, 83) | előnyökkel, sőt adómentességgel buzdítván a vállalkozási kedvet (1862 Budapesti Szemle 8610001, 113) | S benyomult a dandár hadi gyors léptekkel, Buzdítja haragját amaz új énekkel (1863–1879 Arany János CD01) | Emberszeretetét s mérnöki fantáziáját egykép buzdította az új társadalomépítés (1956 Déry Tibor 2051030, 6).

3. ’vkivel szembeni ellenséges, támadó magatartásra ingerel, tüzel vkit’ ❖ [Erisz] a’ jó ſzíveket öſzveháborítja, A’ Férjt, Feleséget egymásra buzdítja (1799 Csokonai Vitéz Mihály 7069016, 34) | [egy torinói lap] azt közli, hogy a mailandi kaszárnyák falaira már kiáltványok lettek volna kiragasztva, a hadsereget buzdítva a hűtelen szardíniaiak ellen (1859 Tanárky Gyula 8460006, 46) | az a gonosz asszony hazugságaival ujra felzaklat s egymás ellen buzdít (1885 Büttner Júlia C1217, 219) | faggatom, miért buzdított [a választási kampányban] az unokaöccse ellen? Haragban vannak? (1994 Magyar Hírlap CD09).

4. (rég) ’〈vért〉 gyorsabb keringésre késztet, pezsdít’ ❖ kerllye az indúlatot, hevít italokat, és mindent, a’ mi a’ vért buzdíthatná (1802 Zsoldos János 8541005, 211).

Ö: fel~.

Sz: buzdítgat.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. buzog; ÉKsz.

buzdít tárgyas ige 4a4
1. (tárgy n. is)
reménytelenségét, kétségeit eloszlatva lelkessé, elszánttá, bátorrá tesz v. tenni igyekszik vkit v. vmit
Ládd hogy szíved magát ok nélkül buzdítja, Mert ellenem Lajos kardját nem fordítja
(1784 Péczeli József ford.Voltaire)
Derekasan tudjuk egymást biztatni, batorítani, buzdítani, jobb következendő reménnyel tudományos állapotunkra nézve táplálni
(1805–1809 Horvát István)
Sándor a legnagyobb nyugalommal osztogatá parancsait, buzdított, bátorított, s kigúnyolá a feje körül fütyülő golyókat
(1872 Zichy Géza)
Sári titokban a szemével buzdítja Vilmos bácsit
(1941 Bókay János)
[a mérkőzés megkezdése előtt az egyik játékos] köszöntötte a szurkolókat, és arra kérte őket, hogy fegyelmezetten, sportszerűen buzdítsák a csapatot
(1995 Magyar Hírlap)
2.
〈vmely cselekvésre, magatartásra, ill. vmely tevékenységben nagyobb teljesítményre〉 késztet, serkent, ösztönöz vkit
Sheridan, a’ Korona’ Örököse’ Wallis Hertzeg’ egésségéért való ivásra buzdította a’ Társaságot, egy igen módos Beſzéd utánn
(1796 Magyar Hírmondó)
ha feloszlásunkat kivánná, ő maga jött volna táborunkba, hogy valamint a’ harczhoz buzditott, ugy a’ fegyverek’ letételére intsen
(1847 Eötvös József)
Buzdítson munkásságodban ernyedetlenül a közelismerés, a közméltánylat
(1848 Vasvári Pál)
[a családfő a családnak] kézbesített egy-egy karácsonyi ajándékot, szeretetteljes hangon buzdítá őket további hűségre, jó magaviseletre
(1887 e. Podmaniczky Frigyes)
Én helyeseltem szándékát [ti. hogy cserkész akar lenni] és buzdítottam, hogy tanuljon jobban
(1914–1915 Szerb Antal)
A [giccsirodalom a] serdülő lányt csak arra buzdítja, hogy egy méter nyolcvan centi alatt rá se hederítsen udvarlójára, mert a regényekben minden „nagy Ő” legalább olyan magas
(1962 Földes Anna)
[A szovjet biokémikus] a csernobili baleset okait elsősorban a szovjet szisztémában, a bürokrácia működésében látja, amely vak engedelmességre, látszateredmények produkálására és adathamisításra buzdít
(1990 Lakner Judit)
2a. (irod)
〈tevékenységet, magatartást, érzelmet〉 lelkesítve támogat, ösztönöz
a’ közönséges történeteknek el-hordásaival … a’ kegyességet nem buzdítják
(1791 Péczeli József ford.Maisonnet)
Buzdítsd az harczot énekeddel, azon énekeddel mellytől serken a’ tusa
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Macpherson)
előnyökkel, sőt adómentességgel buzdítván a vállalkozási kedvet
(1862 Budapesti Szemle)
S benyomult a dandár hadi gyors léptekkel, Buzdítja haragját amaz új énekkel
(1863–1879 Arany János)
Emberszeretetét s mérnöki fantáziáját egykép buzdította az új társadalomépítés
(1956 Déry Tibor)
3.
vkivel szembeni ellenséges, támadó magatartásra ingerel, tüzel vkit
[Erisz] a’ jó ſzíveket öſzveháborítja, A’ Férjt, Feleséget egymásra buzdítja
(1799 Csokonai Vitéz Mihály)
[egy torinói lap] azt közli, hogy a mailandi kaszárnyák falaira már kiáltványok lettek volna kiragasztva, a hadsereget buzdítva a hűtelen szardíniaiak ellen
(1859 Tanárky Gyula)
az a gonosz asszony hazugságaival ujra felzaklat s egymás ellen buzdít
(1885 Büttner Júlia)
faggatom, miért buzdított [a választási kampányban] az unokaöccse ellen? Haragban vannak?
(1994 Magyar Hírlap)
4. (rég)
〈vért〉 gyorsabb keringésre késztet, pezsdít
kerllye az indúlatot, hevít italokat, és mindent, a’ mi a’ vért buzdíthatná
(1802 Zsoldos János)
Sz: buzdítgat
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. buzog; ÉKsz.

Beállítások