buzgalmi mn 1A3 (rég, Irodt)

’buzgó vallásosságból fakadó, ill. a hitélet ébrentartását segítő 〈(írás)mű〉’ ❖ [a 16. századi bibliai énekeknek] nem volt céljok érdekes események költői előadása által gyönyörködtetni, hanem inkább épületes elmélkedések, vallásos és erkölcsi oktatások s buzgalmi ömledezések által a hitéletre és köz erkölcsiségre hatni (1864 Toldy Ferenc 8481003, 42) | régibb vallásos költőknél, bibliafordítóknál, sőt egyes buzgalmi, és inkább erkölcs mint vallástani iratoknál egyre érezzük annak szükségét, hogy azok megoldásához theologiai szakképzettséggel bíró […] férfiak hozzá járuljanak (1871 Századok CD57) | Irt czikkeket és pár buzgalmi költeményt a Jézus Szent Szive Hirnökébe (1891 Magyar írók élete CD27).

buzgalmi melléknév 1A3 (rég, Irodt)
buzgó vallásosságból fakadó, ill. a hitélet ébrentartását segítő (írás)mű〉
[a 16. századi bibliai énekeknek] nem volt céljok érdekes események költői előadása által gyönyörködtetni, hanem inkább épületes elmélkedések, vallásos és erkölcsi oktatások s buzgalmi ömledezések által a hitéletre és köz erkölcsiségre hatni
(1864 Toldy Ferenc)
régibb vallásos költőknél, bibliafordítóknál, sőt egyes buzgalmi, és inkább erkölcs mint vallástani iratoknál egyre érezzük annak szükségét, hogy azok megoldásához theologiai szakképzettséggel bíró […] férfiak hozzá járuljanak
(1871 Századok)
Irt czikkeket és pár buzgalmi költeményt a Jézus Szent Szive Hirnökébe
(1891 Magyar írók élete)

Beállítások