buzgalom fn 7A

1. ’tettekre, áldozatokra kész igyekezet, indulat, lelkesedés, ill. (vminek a végzésében v. vmely területen tanúsított) odaadó, lelkes, fáradhatatlan igyekezet, szorgalom’ ❖ Moeczenászi buzgalommal (1813 Mondolat C3202, 49) | az égnek ajtaját kinyitják, Ha tartós buzgalommal zörgetünk (1834 Vörösmarty Mihály 8524402, 88) | [a színigazgatónak] szabadságában áll lemondani, mihelyt érzi, hogy kedve, ereje és buzgalma csökkenni kezd (1859 Egressy Gábor 8123007, 387) | [az oltási munkában a] Svarcz testvérek dicséretes buzgalmat fejtettek ki azáltal, hogy saját fogataikkal szakadatlanul vizet szállitottak a szerencsétlenség szinhelyére (1889 Pesti Hírlap 8657001, 6) | [1912-ben] az Internacionále kiáltványt bocsátott ki a világ minden államának dolgozóihoz, hogy a béke érdekében sohasem lankadó buzgalommal müködjenek (1927 Weltner Jakab 9787009, 255) | elkap a buzgalom (1978 Kabdebó Tamás 9816001, 7) | Vidáman élt, sok barátja volt, az italt sem vetette meg, így érthető, hogy a feltétlenül szükségesnél több vallási buzgalmat sem mutatott (1990 Poór János CD17).

2. (/vál)(rajongó) lelkesedés vmiért v. vkiért, odaadó tisztelet vmi v. vki iránt’ ❖ A buzgalom, a’ lelkesülés saját nemzetiségünkért (1841 Pesti Hírlap CD61) | A’ spanyolt, nemzetisége melletti buzgalma edzette képessé: a’ hadak oriásának sikerrel állani ellent (1843 Wesselényi Miklós 8528005, 44) | [Wesselényi Ferenc] a közügyek iránti buzgalom, lángoló honszeretet és a szellemi élet iránti érdeklődés tekintetében kiállja a versenyt bárkivel (1885 Acsády Ignác CD55) | Az az ifjúmunkás, akit Berndt kikérdezett, a buzgalomtól szinte remegve vette tudomásul, hogy kivel beszél (1960 Lányi Sarolta ford.–Seghers¹ 9380017, 226).

3. (rég, ritk) ’egyéni v. közösségben végzett imádság, vallásgyakorlat; ájtatosság’ ❖ végcélja volt bevenni Szión dicső falát, s […] Egy új ország alapkövét letenni, A buzgalomnak biztos menhelyül, Hogy a szent sírt kinél imádni szándok, Tehesse búcsuját kegyes zarándok (1858 Arany János ford.–Tasso CD01) | [Gábriel arkangyal] Földre menny parancsit hordta és a mennybe Halandók imáit, buzgalmát emelte (1899 Jánosi Gusztáv ford.–Tasso 8206008, 23).

J: buzgóság.

Ö: ügy~, vak~.

ÖU: hit~, túl~.

Sz: buzgalmú.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. buzog; ÉKsz.

buzgalom főnév 7A
1.
tettekre, áldozatokra kész igyekezet, indulat, lelkesedés, ill. (vminek a végzésében v. vmely területen tanúsított) odaadó, lelkes, fáradhatatlan igyekezet, szorgalom
Moeczenászi buzgalommal
(1813 Mondolat)
az égnek ajtaját kinyitják, Ha tartós buzgalommal zörgetünk
(1834 Vörösmarty Mihály)
[a színigazgatónak] szabadságában áll lemondani, mihelyt érzi, hogy kedve, ereje és buzgalma csökkenni kezd
(1859 Egressy Gábor)
[az oltási munkában a] Svarcz testvérek dicséretes buzgalmat fejtettek ki azáltal, hogy saját fogataikkal szakadatlanul vizet szállitottak a szerencsétlenség szinhelyére
(1889 Pesti Hírlap)
[1912-ben] az Internacionále kiáltványt bocsátott ki a világ minden államának dolgozóihoz, hogy a béke érdekében sohasem lankadó buzgalommal müködjenek
(1927 Weltner Jakab)
elkap a buzgalom
(1978 Kabdebó Tamás)
Vidáman élt, sok barátja volt, az italt sem vetette meg, így érthető, hogy a feltétlenül szükségesnél több vallási buzgalmat sem mutatott
(1990 Poór János)
2. (/vál)
(rajongó) lelkesedés vmiért v. vkiért, odaadó tisztelet vmi v. vki iránt
A buzgalom, a’ lelkesülés saját nemzetiségünkért
(1841 Pesti Hírlap)
A’ spanyolt, nemzetisége melletti buzgalma edzette képessé: a’ hadak oriásának sikerrel állani ellent
(1843 Wesselényi Miklós)
[Wesselényi Ferenc] a közügyek iránti buzgalom, lángoló honszeretet és a szellemi élet iránti érdeklődés tekintetében kiállja a versenyt bárkivel
(1885 Acsády Ignác)
Az az ifjúmunkás, akit Berndt kikérdezett, a buzgalomtól szinte remegve vette tudomásul, hogy kivel beszél
(1960 Lányi Sarolta ford.Seghers¹)
3. (rég, ritk)
egyéni v. közösségben végzett imádság, vallásgyakorlat; ájtatosság
végcélja volt bevenni Szión dicső falát, s […] Egy új ország alapkövét letenni, A buzgalomnak biztos menhelyül, Hogy a szent sírt kinél imádni szándok, Tehesse búcsuját kegyes zarándok
(1858 Arany János ford.Tasso)
[Gábriel arkangyal] Földre menny parancsit hordta és a mennybe Halandók imáit, buzgalmát emelte
(1899 Jánosi Gusztáv ford.Tasso)
ÖU: hitbuzgalom, túlbuzgalom
Sz: buzgalmú
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. buzog; ÉKsz.

Beállítások