buzgódik tn ige 12a (rég)

’nagy igyekezettel, odaadással, lelkesedéssel tevékenykedik, serénykedik; buzgólkodik’ ❖ ? [a német nép] is azóta nemesb felségbenn fényleni látja Nyelvét, hogy maga is többre emelte betsit. Nálatok is ám de ezért bátor jó férfiak ég, Szívvel buzgódtak ſzép diadalmak eltt (1777 Révai Miklós 7283006, 19) | ne terheltettek vólna sok helytelenl buzgódó kitsinyektl (1783 Magyar Hírmondó C0271, 787) | Miként buzgódgyon az ember eggy illyen Tyrannusnak szolgálni …? (1790 Verseghy Ferenc ford.–Millot C4445, 137).

a. ’〈értékes, nemes (v. helyes) dolog, ill. személy mellett v. javára,〉 annak lelkes híveként v. pártfogójaként megnyilvánul, tevékenykedik’ ❖ a’ Hazája-mellett buzgódó hazafiságos Vitéz Rendet lehetne fel-állítani (1790 Lambach Elek ford.–Barits C2881, 59) | a’ Nyelv tiſztaságáért kiváltképen búzgódó, Jámbor Tanítónk (1806 Horvát István 8186001, 53) | Ez előtt tsak ugy buzgódtam a’ Tekintetes Úr mellett, mint isméretlen tisztelője (1814 Ungvárnémeti Tóth László C2564, 258) | most csak a’ helyes igehajtogatás mellett buzgódunk (1826 Tudományos Gyűjtemény C5596, 13) | a’ nemzeti nyelv ügye előmozdításában buzgódók (1832 Jelenkor C0224, 522).

b. buzgódik vmi ellen ’〈helytelennek tartott dolog ellen〉 heves indulattal érvelve küzd’ ❖ te is úgy tartád: a’ ſzerzetes élet, És köz jó ſzeretés, hogy gyönyören egyez. És melyly helytelenl buzgódtak az ellen is egyszer, ’S kezdték Révainak már le gyalázni nevét (1784 Révai Miklós C3622, 102) | Luter elsöben tsak a’ Bútsúkkal-való viszsza-élés ellen kezdett buzgódni, feddödni (1789 Szaitz Leó C3793, 59) | olly szörny hibák, mellyek ellen részint a’ Nagy Révay, részint a’ csínos Kazinczy több helyeken buzgódnak (1816 Ungvárnémeti Tóth László C4477, 193).

Sz: buzgódás, buzgódozik.

buzgódik tárgyatlan ige 12a (rég)
nagy igyekezettel, odaadással, lelkesedéssel tevékenykedik, serénykedik; buzgólkodik
?
[a német nép] is azóta nemesb felségbenn fényleni látja Nyelvét, hogy maga is többre emelte betsit. Nálatok is ám de ezért bátor jó férfiak ég, Szívvel buzgódtak ſzép diadalmak eltt
(1777 Révai Miklós)
ne terheltettek vólna sok helytelenl buzgódó kitsinyektl
(1783 Magyar Hírmondó)
Miként buzgódgyon az ember eggy illyen Tyrannusnak szolgálni …?
(1790 Verseghy Ferenc ford.Millot)
a.
〈értékes, nemes (v. helyes) dolog, ill. személy mellett v. javára,〉 annak lelkes híveként v. pártfogójaként megnyilvánul, tevékenykedik
a’ Hazája-mellett buzgódó hazafiságos Vitéz Rendet lehetne fel-állítani
(1790 Lambach Elek ford.Barits)
a’ Nyelv tiſztaságáért kiváltképen búzgódó, Jámbor Tanítónk
(1806 Horvát István)
Ez előtt tsak ugy buzgódtam a’ Tekintetes Úr mellett, mint isméretlen tisztelője
(1814 Ungvárnémeti Tóth László)
most csak a’ helyes igehajtogatás mellett buzgódunk
(1826 Tudományos Gyűjtemény)
a’ nemzeti nyelv ügye előmozdításában buzgódók
(1832 Jelenkor)
b. buzgódik vmi ellen
〈helytelennek tartott dolog ellen〉 heves indulattal érvelve küzd
te is úgy tartád: a’ ſzerzetes élet, És köz jó ſzeretés, hogy gyönyören egyez. És melyly helytelenl buzgódtak az ellen is egyszer, ’S kezdték Révainak már le gyalázni nevét
(1784 Révai Miklós)
Luter elsöben tsak a’ Bútsúkkal-való viszsza-élés ellen kezdett buzgódni, feddödni
(1789 Szaitz Leó)
olly szörny hibák, mellyek ellen részint a’ Nagy Révay, részint a’ csínos Kazinczy több helyeken buzgódnak
(1816 Ungvárnémeti Tóth László)
Sz: buzgódás, buzgódozik

Beállítások