buzgóság fn 3A8

1. ’tettekre, áldozatokra kész igyekezet, indulat, lelkesedés, ill. (vminek a végzésében v. vmely területen tanúsított) odaadó, lelkes, fáradhatatlan igyekezet, szorgalom’ ❖ Ha moſt-is üdvözitönk ekképpen gyógyitaná-meg a’ betegeket, kétség kivül nagyobb búzgósággal keresnék, és követnék ötet az emberek (1772 Vajda Sámuel 7365001, 147) | a’ kevés Tanitók között is ismét, találtatnak alkalmatlanok, buzgóság-nélkül-valók, reſtek, hüségtelenek (1790 Takács Ádám 7340003, 148) | [a tanuló] kedve ’s buzgósága a’ tanúláshoz […] megcsökkenik (1825 Szilasy János 8450006, 184) | az ütközet’ megnyeréséhez a’ csupa buzgóság nem elég (1841 Vörösmarty Mihály 8524430, 41) | égett a láztól és buzgóságtól (1895 Zempléni P. Gyula ford.–Zola 8536005, 262) | Szemere Pált a színjáték körüli buzgóságáért Pest vármegye táblabírájává választotta (1904 Váczy János C2567, 523) | Szakirodalmi téren páratlan buzgóságot fejtett ki [Fabricius Endre] (1968 Csatkai Endre CD52) | a Kormány buzgósága a törvényjavaslat elfogadásával véget ért, s a végrehajtásra már nem maradt elegendő erő (1993 Országgyűlési Napló CD62).

1a. (jelzővel, ált. birtokszóként) ’〈vkinek vmely tevékenységében, ill. szerepében, minőségében〉 elkötelezett, odaadó, áldozatkész volta’ ❖ nem tsak hazafiúi buzgóságom, hanem tisztbéli kötelességem szentsége is nagyon bátorított készűletimmel való kikelésemre (1806 Révai Miklós C2557, 346) | [Lakos Ádám] hivatalbeli buzgósága ’s általában lelke’ jósága által hamar nagy tiszteletem tárgyává lett (1845 Kis János¹ 8240004, 191) | [Mária Terézia] vallásos buzgósága (1920 Domanovszky Sándor 9111001, 19) | Tóth Árpád […] tanítványi buzgósággal másolta, utánozta [Babitsot] (1958 Kocztur Gizella 2025121, 748) | [Tóth Sándort] már Antonescu bírái börtönbe csukták: egyszerre magyar és baloldali buzgóságáért (1995 Magyar Hírlap CD09).

1b. (/ritk)(rajongó) lelkesedés vmiért v. vkiért, odaadó tisztelet vmi v. vki iránt, áldozatkész vonzódás vmihez v. vkihez’ ❖ láſsad […] Lászlónak a’ Szentekhez valo buzgóságát (1773 Horányi Elek ford.–Nádasdy 7141003, 93) | [férjem] a’ jó dolog mellett való buzgóságomnak leg-alább az eſzközök válaſztásában, határokat téſzen, a’ mellyeket én által-hágni nem bátorkodhatom (1792 Magyar Múzeum ford. 7448020, 327) | Vegye szives köszönetünket az ügyiránti buzgóságáért (1857 Kerti Gazdaság 8643001, 39) | Tanúságot teszek mellettük, hogy van bennük buzgóság Istenért, de hiányzik a kellő megértés (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

2. (rég, Vall is) ’egyéni v. közösségben végzett imádság, vallásgyakorlat; ájtatosság’ ❖ Törekedj minden ſzempillantásban igazſág s’ ártatlanſág ſzerint élni, felebarátaidat ſzeretni, s’ úgy oſztán Iſtenedhez foháſzkodni, mikor annak kegyelme néked buzgóságot enged (1777 Bessenyei György¹ ford.–Halifax 7044020, 11) | hogy Ifjúságának Bneiért eleget tégyen, Vénségét egéſſzen a’ Buzgóságnak, és Testsanyargatásnak, ſzentelte fel (1794 Kármán József² ford.–Tschink 7165017, 1) | Emir Haich-nak neveztetik a’ Caravanénak, az az, a’ Mekkába és Medinába buzgóság és kereskedés végett eſztendönként együtt utazni ſzokott Mahometanusoknak a’ vezérjek (1803 Decsy Sámuel 7078022, 318) | Halljátok meg azon igéket melyeket mai buzgóságunk alapjául választék (1860 Székács József 8431001, 3).

2a. ’vallásos elkötelezettség’ ❖ A keresztény világ a hit és az erkölcs összes fogalmait a keresztben látja jelképezve; a mohamedán buzgósága a próféta sírjánál nyer újabb éltető erőt (1891 Akadémiai Értesítő 8601001, 333) | Az egyház csak felszentelte, megáldotta az egyéni buzgóságból állított kereszteket (1990 Magyar néprajz CD47).

J: buzgalom.

ÖU: vak~.

Sz: buzgóságos, buzgóságtalan, buzgóságú.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. buzog; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

buzgóság főnév 3A8
1.
tettekre, áldozatokra kész igyekezet, indulat, lelkesedés, ill. (vminek a végzésében v. vmely területen tanúsított) odaadó, lelkes, fáradhatatlan igyekezet, szorgalom
Ha moſt-is üdvözitönk ekképpen gyógyitaná-meg a’ betegeket, kétség kivül nagyobb búzgósággal keresnék, és követnék ötet az emberek
(1772 Vajda Sámuel)
a’ kevés Tanitók között is ismét, találtatnak alkalmatlanok, buzgóság-nélkül-valók, reſtek, hüségtelenek
(1790 Takács Ádám)
[a tanuló] kedve ’s buzgósága a’ tanúláshoz […] megcsökkenik
(1825 Szilasy János)
az ütközet’ megnyeréséhez a’ csupa buzgóság nem elég
(1841 Vörösmarty Mihály)
égett a láztól és buzgóságtól
(1895 Zempléni P. Gyula ford.Zola)
Szemere Pált a színjáték körüli buzgóságáért Pest vármegye táblabírájává választotta
(1904 Váczy János)
Szakirodalmi téren páratlan buzgóságot fejtett ki [Fabricius Endre]
(1968 Csatkai Endre)
a Kormány buzgósága a törvényjavaslat elfogadásával véget ért, s a végrehajtásra már nem maradt elegendő erő
(1993 Országgyűlési Napló)
1a. (jelzővel, ált. birtokszóként)
〈vkinek vmely tevékenységében, ill. szerepében, minőségében〉 elkötelezett, odaadó, áldozatkész volta
nem tsak hazafiúi buzgóságom, hanem tisztbéli kötelességem szentsége is nagyon bátorított készűletimmel való kikelésemre
(1806 Révai Miklós)
[Lakos Ádám] hivatalbeli buzgósága ’s általában lelke’ jósága által hamar nagy tiszteletem tárgyává lett
(1845 Kis János¹)
[Mária Terézia] vallásos buzgósága
(1920 Domanovszky Sándor)
Tóth Árpád […] tanítványi buzgósággal másolta, utánozta [Babitsot]
(1958 Kocztur Gizella)
[Tóth Sándort] már Antonescu bírái börtönbe csukták: egyszerre magyar és baloldali buzgóságáért
(1995 Magyar Hírlap)
1b. (/ritk)
(rajongó) lelkesedés vmiért v. vkiért, odaadó tisztelet vmi v. vki iránt, áldozatkész vonzódás vmihez v. vkihez
láſsad […] Lászlónak a’ Szentekhez valo buzgóságát
(1773 Horányi Elek ford.Nádasdy)
[férjem] a’ jó dolog mellett való buzgóságomnak leg-alább az eſzközök válaſztásában, határokat téſzen, a’ mellyeket én által-hágni nem bátorkodhatom
(1792 Magyar Múzeum ford.)
Vegye szives köszönetünket az ügyiránti buzgóságáért
(1857 Kerti Gazdaság)
Tanúságot teszek mellettük, hogy van bennük buzgóság Istenért, de hiányzik a kellő megértés
(1996 Katolikus Biblia ford.)
2. (rég, Vall is)
egyéni v. közösségben végzett imádság, vallásgyakorlat; ájtatosság
Törekedj minden ſzempillantásban igazſág s’ ártatlanſág ſzerint élni, felebarátaidat ſzeretni, s’ úgy oſztán Iſtenedhez foháſzkodni, mikor annak kegyelme néked buzgóságot enged
(1777 Bessenyei György¹ ford.Halifax)
hogy Ifjúságának Bneiért eleget tégyen, Vénségét egéſſzen a’ Buzgóságnak, és Testsanyargatásnak, ſzentelte fel
(1794 Kármán József² ford.Tschink)
Emir Haich-nak neveztetik a’ Caravanénak, az az, a’ Mekkába és Medinába buzgóság és kereskedés végett eſztendönként együtt utazni ſzokott Mahometanusoknak a’ vezérjek
(1803 Decsy Sámuel)
Halljátok meg azon igéket melyeket mai buzgóságunk alapjául választék
(1860 Székács József)
2a.
vallásos elkötelezettség
A keresztény világ a hit és az erkölcs összes fogalmait a keresztben látja jelképezve; a mohamedán buzgósága a próféta sírjánál nyer újabb éltető erőt
(1891 Akadémiai Értesítő)
Az egyház csak felszentelte, megáldotta az egyéni buzgóságból állított kereszteket
(1990 Magyar néprajz)
ÖU: vakbuzgóság
Sz: buzgóságos, buzgóságtalan, buzgóságú
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. buzog; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások