bűneset fn 3B

1. ’bűntett, bűncselekmény’ ❖ Szászország Érzhegyi vidékeiről számos család készül kivándorolni, még pedig elszegényedés szülte okokból, és még sem hallani bünesetek ’s népmozgalmak szaporadását [!] (1841 Pesti Hírlap CD61) | Arany balladáiban többnyire egy bűneset következményeit látjuk (1887 Riedl Frigyes C3631, 225) | hazaárulásról felelős politikus csak jól bizonyítható bűnesetekben (kémkedés, államellenes összeesküvés) beszél (1991 Beszélő 2003021, 2).

1a. ’ez mint nyomozó(hatóság) által vizsgált, büntetőbíróság által tárgyalt, ill. sajtóban, irodalomban stb. nyilvánosságra került ügy, eset’ ❖ A törvényszék ítéletére váró bűnesetek száma szembetűnőleg kisebb a szokottnál (1837 Kossuth Lajos CD32) | csak az özvegy nő lehet tanú bűneseteknél, férjes nő és leány nem (1877 Jókai Mór CD18) | A feltámadt detektiv. Sherlock Holmes legújabb bűnesetei (1907 Magyar írók élete CD27) | megoldatlan bűneset (1988 Lengyel Péter 9397007, 244) | Az 1920-as évek leghíresebb amerikai bűnesete, a Sacco–Vanzetti-ügyként ismert rablógyilkosság nem volt mentes sem belpolitikai, sem külpolitikai felhangoktól (1998 Századok ford. CD58).

2. (egysz-ban, rendsz. hat ne-vel) (Vall) ’〈a zsidó és keresztény vallási hagyományban:〉 az isteni parancsolatnak az első emberpár általi vétkes megszegése, az ún. ősbűn, amelynek következménye eredendő ártatlanságuk elvesztése, ill. természetüknek (utódaikra átöröklődő) megromlása; bűnbeesés’ ❖ A delnő egész paradicsommal vette körül magát, mint hajdan Éva anyánk a bűneset előtt (1872 Jókai Mór CD18) | [hitvallásunk] különböztet az ember bűneset előtti, bűneset utáni és újjászületés utáni állapota és képességei között (1954 Nagy Barna CD1211) | Isten akarata az volt, hogy közte és az ember között a megismerés vonatkozásában különbség legyen, és a bűneset során az ember ezt a határt szándékozott átlépni (1993 BibliaiLex. CD1207).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

bűneset főnév 3B
1.
bűntett, bűncselekmény
Szászország Érzhegyi vidékeiről számos család készül kivándorolni, még pedig elszegényedés szülte okokból, és még sem hallani bünesetek ’s népmozgalmak szaporadását [!]
(1841 Pesti Hírlap)
Arany balladáiban többnyire egy bűneset következményeit látjuk
(1887 Riedl Frigyes)
hazaárulásról felelős politikus csak jól bizonyítható bűnesetekben (kémkedés, államellenes összeesküvés) beszél
(1991 Beszélő)
1a.
ez mint nyomozó(hatóság) által vizsgált, büntetőbíróság által tárgyalt, ill. sajtóban, irodalomban stb. nyilvánosságra került ügy, eset
A törvényszék ítéletére váró bűnesetek száma szembetűnőleg kisebb a szokottnál
(1837 Kossuth Lajos)
csak az özvegy nő lehet tanú bűneseteknél, férjes nő és leány nem
(1877 Jókai Mór)
A feltámadt detektiv. Sherlock Holmes legújabb bűnesetei
(1907 Magyar írók élete)
megoldatlan bűneset
(1988 Lengyel Péter)
Az 1920-as évek leghíresebb amerikai bűnesete, a Sacco–Vanzetti-ügyként ismert rablógyilkosság nem volt mentes sem belpolitikai, sem külpolitikai felhangoktól
(1998 Századok ford.)
2. (egysz-ban, rendsz. hat ne-vel) (Vall)
〈a zsidó és keresztény vallási hagyományban:〉 az isteni parancsolatnak az első emberpár általi vétkes megszegése, az ún. ősbűn, amelynek következménye eredendő ártatlanságuk elvesztése, ill. természetüknek (utódaikra átöröklődő) megromlása; bűnbeesés
A delnő egész paradicsommal vette körül magát, mint hajdan Éva anyánk a bűneset előtt
(1872 Jókai Mór)
[hitvallásunk] különböztet az ember bűneset előtti, bűneset utáni és újjászületés utáni állapota és képességei között
(1954 Nagy Barna)
Isten akarata az volt, hogy közte és az ember között a megismerés vonatkozásában különbség legyen, és a bűneset során az ember ezt a határt szándékozott átlépni
(1993 BibliaiLex.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások