bűnetlen (I. 14B II. 3B6 III. 0) l. bűntelen

bűntelen mn, fn és hsz  bűnetlen (rég)

I. mn 14B

1. (Jog is/) ’olyan 〈személy〉, aki (jogerős ítélet szerint) nem követett el (vmely) bűncselekményt, ill. ilyen személyre jellemző, rá vonatk. 〈állapot, (jogi) megítélés〉’ ❖ [a bíró] ſzomorú ſorsát látván az Öregnek, így ſzólla a’ Néphez igaz ſzivbl eredett érzékenységgel „bünös-é, vagy büntelen? […]” (1793 Gubernáth Antal ford. 7124002, 245) | [a bíróság] tekintve vádlott büntelen előéletét büntetését 6 hóra leszállitotta (1880 Törvényszéki Csarnok 8668002, 356) | a vádlottakat bűnteleneknek tartom, és indítványozom, hogy a vád és következményei alól felmentessenek (1931 Krúdy Gyula CD54) | az ötvenes években férjét bűntelenül internálták (1990 N. Pál József CD53).

2. ’〈kül. (vallás)erkölcsi szempontból:〉(vmiben) nem bűnös, vétlen’ ❖ A’ bv lelkiesméret tséltsap, midn valaki gyakran magát büntelennek tartja, holott nem az (1796 Márton István C3040, 243) | S te bűntelen vagy? hűséges maradtál? (1840 Vörösmarty Mihály C4536, 425) | [Lodovico] támogatta a szegény és büntelenül tönkrejutott kereskedőket (1901 Kretschmayr Henrik CD55) | Célját a mozgalom nem érte el, s hogy nem érhette el, abban önmaga sem bűntelen (1961 Horváth Zoltán 9263001, 117).

3. ’〈(vallás)erkölcsi szempontból:〉 romlatlan, tiszta, bűn nélkül való 〈személy〉’ ❖ Soha bizony Nóénak réſzegsége, Kámot bntelenné nem téſzi (1775 Kovács Ferenc¹ ford. 7193001, 44) | egy bűntelen embert Rettegtethet-e a halál? (1804 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | [A kereszténység tanítása szerint] Isten igazságossága és kegyelme a bűntelen Istenfia halálát az egész emberiség bűneiért elfogadta helyettes áldozatul (1928 TolnaiÚjLex. C5728, 282) | Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek! (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

3a. ’ilyen személyre jellemző 〈megnyilvánulás, állapot stb.〉’ ❖ Szerelmem tiszta lesz s gyönyörteli, S oly bűntelen, mint angyalé lehet (1833 Vörösmarty Mihály C4536, 92) | [Suryakanta királynak az ő] bűntelen tisztasága emberfeletti erőt adott (1918 Balázs Béla 9019002, 12) | az ember eredeti bűntelen állapotában mentes volt a rendetlen kívánságoktól (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202).

4. ’a hatályos törvények szerint nem büntetendő v. (vallás)erkölcsi szempontból nem kifogásolható 〈cselekedet, tevékenység〉’ ❖ nagy díszekkel bírjon szeretőd, ha bűntelennek akarja választásodat tenni, mely által a világ ítélete szerint az illendőség megbántódik (1786 Verseghy Ferenc ford.–Dusch 7373009, 248) | a büntető törvénybe ütköző izgatás nem válik büntelenné az által, hogy azt papi személy szószékről v. hivatása gyakorlatában követi el (1895 PallasLex. CD02) | nyilt és büntelen tudásvágy (1917 Kaffka Margit 9290048, 36) | A találka olyannyira bűntelen, hogy Mari még a férjét is magával hozza (1978 Bereményi Géza 9048001, 157).

II. fn 3B6

’vmely bűncselekmény v. (vallás)erkölcsi vétek elkövetésében ártatlan személy’ ❖ a’ bntelent is […] meg bntette a’ törvény ellen (1778 Faludi Ferenc ford. C1666, 43) | Büntetlen ne maradjon a’ bűnös, ártatlanul ne bünhődjék a’ bünetlen – ez a’ feladása a’ biróságoknak (1844 Pesti Hírlap CD61) | [a Szabad Demokraták Szövetségének] elképzelése esetleg a bűnösöknek is ugyanolyan juttatást adna, mint a bűnteleneknek, az áldozatoknak (1991 Országgyűlési Napló CD62).

III. hsz 0 (kissé rég, ritk)

1. ’vétlenül, ill. bűn nélkül’ ❖ ne hagyd el az ártatlant, hogy büntelen ne szenvedjen  szüléi’ helytelenségéért (1830 Kiss Károly¹ C0423, 195) | Bűnhödni látlak íme bűntelen (1881 Beöthy Zsolt C1019, 18) | Ó, költő tisztán élj te most, mint a széljárta havasok lakói és oly bűntelen, mint jámbor, régi képeken pöttömnyi gyermek Jézusok (1936 Radnóti Miklós 9543099, 45).

2. ’büntetés nélkül, büntetlenül’ ❖ Bntelen kárt téſzen gyengébb Szomſzédjának, Függét mutat Peres Törvény Bírájának (1772 Orczy Lőrinc 7249007, 37) | Törvények alatt élünk; azért lehetetlen, hogy ily gyalázatos rablás büntelen, és kárpótlás nélkül maradhasson (1837 Kölcsey Ferenc 8253075, 789) | Ó jaj, mit láttam! Ó ti vén szemeim apadjatok ki! […] nem láthat ilyet ember sarja büntelen (1911 Babits Mihály C0695, 139).

Sz: bűntelenít, bűntelenség.

Vö. CzF. büntelen, büntelenül; ÉrtSz.; TESz. bűn; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

bűnetlen lásd bűntelen
bűntelen melléknév, főnév és határozószó
bűnetlen I. 14B II. 3B6 III. 0 (rég)
I. melléknév 14B
1. (Jog is/)
olyan 〈személy〉, aki (jogerős ítélet szerint) nem követett el (vmely) bűncselekményt, ill. ilyen személyre jellemző, rá vonatk. 〈állapot, (jogi) megítélés〉
[a bíró] ſzomorú ſorsát látván az Öregnek, így ſzólla a’ Néphez igaz ſzivbl eredett érzékenységgel „bünös-é, vagy büntelen? […]
(1793 Gubernáth Antal ford.)
[a bíróság] tekintve vádlott büntelen előéletét büntetését 6 hóra leszállitotta
(1880 Törvényszéki Csarnok)
a vádlottakat bűnteleneknek tartom, és indítványozom, hogy a vád és következményei alól felmentessenek
(1931 Krúdy Gyula)
az ötvenes években férjét bűntelenül internálták
(1990 N. Pál József)
2.
〈kül. (vallás)erkölcsi szempontból:〉 (vmiben) nem bűnös, vétlen
A’ bv lelkiesméret tséltsap, midn valaki gyakran magát büntelennek tartja, holott nem az
(1796 Márton István)
S te bűntelen vagy? hűséges maradtál?
(1840 Vörösmarty Mihály)
[Lodovico] támogatta a szegény és büntelenül tönkrejutott kereskedőket
(1901 Kretschmayr Henrik)
Célját a mozgalom nem érte el, s hogy nem érhette el, abban önmaga sem bűntelen
(1961 Horváth Zoltán)
3.
(vallás)erkölcsi szempontból:〉 romlatlan, tiszta, bűn nélkül való 〈személy〉
Soha bizony Nóénak réſzegsége, Kámot bntelenné nem téſzi
(1775 Kovács Ferenc¹ ford.)
egy bűntelen embert Rettegtethet-e a halál?
(1804 Csokonai Vitéz Mihály)
[A kereszténység tanítása szerint] Isten igazságossága és kegyelme a bűntelen Istenfia halálát az egész emberiség bűneiért elfogadta helyettes áldozatul
(1928 TolnaiÚjLex.)
Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!
(1996 Katolikus Biblia ford.)
3a.
ilyen személyre jellemző 〈megnyilvánulás, állapot stb.〉
Szerelmem tiszta lesz s gyönyörteli, S oly bűntelen, mint angyalé lehet
(1833 Vörösmarty Mihály)
[Suryakanta királynak az ő] bűntelen tisztasága emberfeletti erőt adott
(1918 Balázs Béla)
az ember eredeti bűntelen állapotában mentes volt a rendetlen kívánságoktól
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
4.
a hatályos törvények szerint nem büntetendő v. (vallás)erkölcsi szempontból nem kifogásolható 〈cselekedet, tevékenység〉
nagy díszekkel bírjon szeretőd, ha bűntelennek akarja választásodat tenni, mely által a világ ítélete szerint az illendőség megbántódik
(1786 Verseghy Ferenc ford.Dusch)
a büntető törvénybe ütköző izgatás nem válik büntelenné az által, hogy azt papi személy szószékről v.vagy hivatása gyakorlatában követi el
(1895 PallasLex.)
nyilt és büntelen tudásvágy
(1917 Kaffka Margit)
A találka olyannyira bűntelen, hogy Mari még a férjét is magával hozza
(1978 Bereményi Géza)
II. főnév 3B6
vmely bűncselekmény v. (vallás)erkölcsi vétek elkövetésében ártatlan személy
a’ bntelent is […] meg bntette a’ törvény ellen
(1778 Faludi Ferenc ford.)
Büntetlen ne maradjon a’ bűnös, ártatlanul ne bünhődjék a’ bünetlen – ez a’ feladása a’ biróságoknak
(1844 Pesti Hírlap)
[a Szabad Demokraták Szövetségének] elképzelése esetleg a bűnösöknek is ugyanolyan juttatást adna, mint a bűnteleneknek, az áldozatoknak
(1991 Országgyűlési Napló)
III. határozószó 0 (kissé rég, ritk)
1.
vétlenül, ill. bűn nélkül
ne hagyd el az ártatlant, hogy büntelen ne szenvedjen  szüléi’ helytelenségéért
(1830 Kiss Károly¹)
Bűnhödni látlak íme bűntelen
(1881 Beöthy Zsolt)
Ó, költő tisztán élj te most, mint a széljárta havasok lakói és oly bűntelen, mint jámbor, régi képeken pöttömnyi gyermek Jézusok
(1936 Radnóti Miklós)
2.
büntetés nélkül, büntetlenül
Bntelen kárt téſzen gyengébb Szomſzédjának, Függét mutat Peres Törvény Bírájának
(1772 Orczy Lőrinc)
Törvények alatt élünk; azért lehetetlen, hogy ily gyalázatos rablás büntelen, és kárpótlás nélkül maradhasson
(1837 Kölcsey Ferenc)
Ó jaj, mit láttam! Ó ti vén szemeim apadjatok ki! […] nem láthat ilyet ember sarja büntelen
(1911 Babits Mihály)
Sz: bűntelenít, bűntelenség
Vö. CzF. büntelen, büntelenül; ÉrtSz.; TESz. bűn; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások