bűnfenyítő mn 11C3 (rég, Jog)

1. ’büntetőügyekben eljáró 〈bíróság〉, ill. ilyen bíró(ságo)t illető 〈ítélkezési jog〉’ ❖ választatnak elébb a’ polgári, aztán a’ bünfenyitő törvényszékeken biráskodandó hat-hat tbirák (1842 Pesti Hírlap CD61) | Az 1781-ki általános jobbágy-pátens megadta a parasztnak a szabad költözést és korlátozta a földesúr bűnfenyítő hatalmát (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [Wlád Alajos] a krassómegyei törvényszék első elnöke és a bűnfenyítő tanács rendes elnöke volt (1913 e. Magyar írók élete CD27).

1a. ’ilyen bíróság által, a büntetőjog szankcióit felhasználva (le)folytatott 〈eljárás(mód)〉’ ❖ folyamatban levő polgári, bünfenyitő stb. perek (1841 Pesti Hírlap CD61) | [Pekáry rendőrtanácsos] feliratta a bujtogatók neveit s ezek ellen meg fogják inditani a bünfenyitő eljárást (1882 A magyar munkásmozgalom története C4917, 445) | a kárvallott féltől függött, hogy bárminemű lopást polgári vagy bűnfenyítő úton toroltasson-e meg (1902 ÓkoriLex. CD28).

1b. ’ilyen bíróság hatáskörébe tartozó 〈ügy〉, ill. hozzá benyújtott 〈kereset〉’ ❖ büntette illy körülmények közt [ti. elmebetegsége miatt] bünfenyitőkeresetet nem vonhat maga után (1842 Pesti Hírlap CD61) | Bűnfenyítő ügyekben a vizsgálatok mindennemű tárgyalásokkal együtt a vádlott nyelvén folynak (1868 Deák Ferenc beszédei C1364, 99) | a méltóságos anyagrófné bűnfenyítő feljelentést tétetett a két tisztviselő ellen (1894 Kóbor Tamás C2713, 42).

2. ’a társadalomra veszélyes magatartások büntetési tételeit, ill. a felelősségre vonás rendjét meghatározó 〈jogszabály(ok összessége)〉’ ❖ [Könyves Kálmán] a bünfenyitő törvényeket szeliditette, igy pl. a halálbüntetést csaknem egészen eltörlötte (1857 Vasárnapi Újság CD56) | [Karl Lueder] 1874 óta a bűnfenyítő jog és eljárás tanára az erlangeni egyetemen (1895 PallasLex. CD02).

Vö. CzF.

bűnfenyítő melléknév 11C3 (rég, Jog)
1.
büntetőügyekben eljáró 〈bíróság〉, ill. ilyen bíró(ságo)t illető 〈ítélkezési jog〉
választatnak elébb a’ polgári, aztán a’ bünfenyitő törvényszékeken biráskodandó hat-hat tbiráktáblabírák
(1842 Pesti Hírlap)
Az 1781-ki általános jobbágy-pátens megadta a parasztnak a szabad költözést és korlátozta a földesúr bűnfenyítő hatalmát
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[Wlád Alajos] a krassómegyei törvényszék első elnöke és a bűnfenyítő tanács rendes elnöke volt
(1913 e. Magyar írók élete)
1a.
ilyen bíróság által, a büntetőjog szankcióit felhasználva (le)folytatott 〈eljárás(mód)
folyamatban levő polgári, bünfenyitő stb.s a többi perek
(1841 Pesti Hírlap)
[Pekáry rendőrtanácsos] feliratta a bujtogatók neveit s ezek ellen meg fogják inditani a bünfenyitő eljárást
(1882 A magyar munkásmozgalom története)
a kárvallott féltől függött, hogy bárminemű lopást polgári vagy bűnfenyítő úton toroltasson-e meg
(1902 ÓkoriLex.)
1b.
ilyen bíróság hatáskörébe tartozó 〈ügy〉, ill. hozzá benyújtott 〈kereset〉
büntette illy körülmények közt [ti. elmebetegsége miatt] bünfenyitőkeresetet nem vonhat maga után
(1842 Pesti Hírlap)
Bűnfenyítő ügyekben a vizsgálatok mindennemű tárgyalásokkal együtt a vádlott nyelvén folynak
(1868 Deák Ferenc beszédei)
a méltóságos anyagrófné bűnfenyítő feljelentést tétetett a két tisztviselő ellen
(1894 Kóbor Tamás)
2.
a társadalomra veszélyes magatartások büntetési tételeit, ill. a felelősségre vonás rendjét meghatározó 〈jogszabály(ok összessége)
[Könyves Kálmán] a bünfenyitő törvényeket szeliditette, igy pl.például a halálbüntetést csaknem egészen eltörlötte
(1857 Vasárnapi Újság)
[Karl Lueder] 1874 óta a bűnfenyítő jog és eljárás tanára az erlangeni egyetemen
(1895 PallasLex.)
Vö. CzF.

Beállítások