bűnfeledés fn 4B (rég)

(politikai) bűnelkövető(k összességé)vel szemben alkalmazott (köz)kegyelem’ ❖ Amnestia […] bűnfeledés, bocsánat, közbocsánat (1833 Fogarasi János C5307, 3) | [Lajos Fülöp fiának] keresztelése ünnepén a’ kormány bünfeledést szándékoznék a’ politicai foglyokra nézve hirdetni (1841 Pesti Hírlap CD61) | Azok, kik Ferdinánd megválasztásában részt vettek, de később János király pártjához csatlakoztak, […] kegyelemben és bűnfeledésben részesültek (1899 Fraknói Vilmos CD55).

Vö. CzF.

bűnfeledés főnév 4B (rég)
(politikai) bűnelkövető(k összességé)vel szemben alkalmazott (köz)kegyelem
Amnestia […] bűnfeledés, bocsánat, közbocsánat
(1833 Fogarasi János)
[Lajos Fülöp fiának] keresztelése ünnepén a’ kormány bünfeledést szándékoznék a’ politicai foglyokra nézve hirdetni
(1841 Pesti Hírlap)
Azok, kik Ferdinánd megválasztásában részt vettek, de később János király pártjához csatlakoztak, […] kegyelemben és bűnfeledésben részesültek
(1899 Fraknói Vilmos)
Vö. CzF.

Beállítások