bűnrovás fn 4A (rendsz. birtokszóként) (rég)

’vki(k) köztudomású(vá lett) bűn(cselekmény)einek v. helytelen, hibás tetteinek összessége, ill. ezeknek felsorolása, jegyzéke’ ❖ Szegény Magyar te! bnrovásod nagy lehet (1826 Kisfaludy Sándor C2684, 107) | hosszu és terhes bűnrovást készitünk […] az angol arisztokrácia ellen (1845 Irinyi József C2178, 168) | [itt van] nálunk mind ezen gazembereknek bünrovása és itélete (1873 Győry Vilmos ford.–Cervantes Saavedra C1975, 341) | Bizonyára bűnrovásának mértéke szerint száműzetést róva reá, szálltál pörbe véle, Isten! (1939 Hertz-Biblia ford. CD1204).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

bűnrovás főnév 4A (rendsz. birtokszóként) (rég)
vki(k) köztudomású(vá lett) bűn(cselekmény)einek v. helytelen, hibás tetteinek összessége, ill. ezeknek felsorolása, jegyzéke
Szegény Magyar te! bnrovásod nagy lehet
(1826 Kisfaludy Sándor)
hosszu és terhes bűnrovást készitünk […] az angol arisztokrácia ellen
(1845 Irinyi József)
[itt van] nálunk mind ezen gazembereknek bünrovása és itélete
(1873 Győry Vilmos ford.Cervantes Saavedra)
Bizonyára bűnrovásának mértéke szerint száműzetést róva reá, szálltál pörbe véle, Isten!
(1939 Hertz-Biblia ford.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások