bűntény fn 4B8

1. ’súlyos büntetéssel szankcionált szándékos bűncselekmény’ ❖ a’ városokban létező minden udvarok, épületek ’s helyek minden különbség nélkül rendőri ’s büntető biráskodási tekintetben is, kivéve a’ megyeház körében elkövetett bűntényeket, városi hatóság alá vettettek (1843 Pesti Hírlap CD61) | a büntényt [ti. a rablógyilkosságot] a tettes egy kalapáccsal követte el (1928 Keleti Újság 2128001, 3) | [a francia rendőrség] bűnténynek minősítette a robbanást, s nyomozást indított a tettesek felkutatására (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. (túlzó is) ’a (vallás)erkölcsbe ütköző cselekedet v. magatartás, ill. vmely (vallás)erkölcsi szabály vétkes megsértése’ ❖ Embert, nemest, ama’ fenpolczról, mellyre őt a’ teremtő mesterkeze olly magasra emelé, a’ nemtelen állatok sorába taszitni […] olly büntény, mellyért isten széke előtt csak ugy számolhatunk, ha elaljasult teremtését ama’ salakból, mellyben általunk fetreng, ismét kiemeljük (1841 Pesti Hírlap CD61) | Aki ma tékozol, az büntényt követ el (1939 Független Újság ford. 2126001, 10) | a bős–nagymarosi vízlépcső, mint természetelleni bűntény (1995 Magyar Hírlap CD09).

Sz: bűntényi.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

bűntény főnév 4B8
1.
súlyos büntetéssel szankcionált szándékos bűncselekmény
a’ városokban létező minden udvarok, épületek ’s helyek minden különbség nélkül rendőri ’s büntető biráskodási tekintetben is, kivéve a’ megyeház körében elkövetett bűntényeket, városi hatóság alá vettettek
(1843 Pesti Hírlap)
a büntényt [ti. a rablógyilkosságot] a tettes egy kalapáccsal követte el
(1928 Keleti Újság)
[a francia rendőrség] bűnténynek minősítette a robbanást, s nyomozást indított a tettesek felkutatására
(1995 Magyar Hírlap)
2. (túlzó is)
a (vallás)erkölcsbe ütköző cselekedet v. magatartás, ill. vmely (vallás)erkölcsi szabály vétkes megsértése
Embert, nemest, ama’ fenpolczról, mellyre őt a’ teremtő mesterkeze olly magasra emelé, a’ nemtelen állatok sorába taszitni […] olly büntény, mellyért isten széke előtt csak ugy számolhatunk, ha elaljasult teremtését ama’ salakból, mellyben általunk fetreng, ismét kiemeljük
(1841 Pesti Hírlap)
Aki ma tékozol, az büntényt követ el
(1939 Független Újság ford.)
a bős–nagymarosi vízlépcső, mint természetelleni bűntény
(1995 Magyar Hírlap)
Sz: bűntényi
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások