büntetőbíráskodás fn 4A (Jog)

’büntetőügyekben folytatott ítélkezés, igazságszolgáltatás, ill. ennek (törvényben megállapított) módja, rendszere, gyakorlata’ ❖ az egyházi rend a’ büntető biráskodásban részt nem vehetvén, a’ világi főRR. közül 4-et […] fognak kijelölni, kik a’ birói törvényes hitet letenni köteleztetnek (1843 Pesti Hírlap CD61) | [az állam] a polgári jogsegélyt (ellentétben a büntető biráskodással) nem nyujtja ingyen (1922 RévaiNagyLex. C5711, 339) | az emberi méltóság és becsület védelme olyannyira partvonalra került az elmúlt évtizedek büntető bíráskodásában, hogy a büntetőjogi védelemért a bírósághoz forduló magánvádló szinte üldözöttje lett a magánvádas ügynek (1994 Országgyűlési Napló CD62).

a. (egysz-ban) (ritk) ’a büntetőügyekben eljáró bírói szervek összessége v. bizonyos csoportja’ ❖ Hadi törvényszék, a katonai büntetőbíráskodás egyik szerve (1927 TolnaiÚjLex. C5723, 103) | a büntetőbíráskodás elé kerülő ügyek 98 százaléka nem jelenik meg a médiumokban, s az azokban meghozott ítéletek tanulságai sem válnak ismertté (1998 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz. büntető; ÉKsz.

büntetőbíráskodás főnév 4A (Jog)
büntetőügyekben folytatott ítélkezés, igazságszolgáltatás, ill. ennek (törvényben megállapított) módja, rendszere, gyakorlata
az egyházi rend a’ büntető biráskodásban részt nem vehetvén, a’ világi főRR.főrendek közül 4-et […] fognak kijelölni, kik a’ birói törvényes hitet letenni köteleztetnek
(1843 Pesti Hírlap)
[az állam] a polgári jogsegélyt (ellentétben a büntető biráskodással) nem nyujtja ingyen
(1922 RévaiNagyLex.)
az emberi méltóság és becsület védelme olyannyira partvonalra került az elmúlt évtizedek büntető bíráskodásában, hogy a büntetőjogi védelemért a bírósághoz forduló magánvádló szinte üldözöttje lett a magánvádas ügynek
(1994 Országgyűlési Napló)
a. (egysz-ban) (ritk)
a büntetőügyekben eljáró bírói szervek összessége v. bizonyos csoportja
Hadi törvényszék, a katonai büntetőbíráskodás egyik szerve
(1927 TolnaiÚjLex.)
a büntetőbíráskodás elé kerülő ügyek 98 százaléka nem jelenik meg a médiumokban, s az azokban meghozott ítéletek tanulságai sem válnak ismertté
(1998 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz. büntető; ÉKsz.

Beállítások