büntetőeljárás fn 4A (Jog)

’a nyomozóhatóság által a bűncselekmények felderítésére, ill. a büntetőbíróság által az elkövetéssel vádolt személy(ek) bűnösségének megállapítására és a büntetés kiszabására lefolytatott eljárás’ ❖ esküdtszékeket állítsunk-e fel a bűntető eljárásra, vagy fizetett törvényszékeket? (1841 Deák Ferenc CD51) | [a királyi ügyészség] hivatva van hivatalból üldözendő bűncselekmények esetében a büntető eljárás megindítását eszközölni (1895 PallasLex. CD02) | A büntetőeljárásban nincs olyan kiemelkedő jelentősége az okirati bizonyításnak, mint a polgári perben (1972 Kertész Imre¹ 1079001, 105) | [Az 1956-os sortüzek esetében] a rendelkezések szerint a büntetőeljárásokat a nyomozási szakasztól kell megismételni (1996 Magyar Hírlap CD09).

a. ’az ennek rendjét meghatározó jogszabály’ ❖ A büntetőeljárást más alválasztmány dolgozza most (1842 Deák Ferenc C1367, 92) | az egyes eljárási szabályokhoz miért szükséges kétharmados törvény, amikor mind a polgári perrendtartás, mind a büntetőeljárás – amelyek jogrendünk alapvető eljárási törvényei – egyszerű szótöbbséggel fogadandó el? (1990 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. ÉKsz.

büntetőeljárás főnév 4A (Jog)
a nyomozóhatóság által a bűncselekmények felderítésére, ill. a büntetőbíróság által az elkövetéssel vádolt személy(ek) bűnösségének megállapítására és a büntetés kiszabására lefolytatott eljárás
esküdtszékeket állítsunk-e fel a bűntető eljárásra, vagy fizetett törvényszékeket?
(1841 Deák Ferenc)
[a királyi ügyészség] hivatva van hivatalból üldözendő bűncselekmények esetében a büntető eljárás megindítását eszközölni
(1895 PallasLex.)
A büntetőeljárásban nincs olyan kiemelkedő jelentősége az okirati bizonyításnak, mint a polgári perben
(1972 Kertész Imre¹)
[Az 1956-os sortüzek esetében] a rendelkezések szerint a büntetőeljárásokat a nyomozási szakasztól kell megismételni
(1996 Magyar Hírlap)
a.
az ennek rendjét meghatározó jogszabály
A büntetőeljárást más alválasztmány dolgozza most
(1842 Deák Ferenc)
az egyes eljárási szabályokhoz miért szükséges kétharmados törvény, amikor mind a polgári perrendtartás, mind a büntetőeljárás – amelyek jogrendünk alapvető eljárási törvényei – egyszerű szótöbbséggel fogadandó el?
(1990 Országgyűlési Napló)
Vö. ÉKsz.

Beállítások