büntetőjog fn 3A

(Jog) ’az egyes bűncselekmények törvényi tényállását, a büntethetőség feltételeit, a kiszabható büntetéseket és intézkedéseket tartalmazó anyagi jogi, ill. a bűnösség megállapításának rendjét meghatározó eljárásjogi szabályok összessége (mint a jogrendszer egyik ága)’ ❖ Polgárosodási haladásunknak […] egyik legérzettebb szüksége a’ büntető jognak javitása (1840 Budapesti Szemle C0059, 1) | Régebbi büntetőjogok elsősorban az egyén vagyonát és tulajdonát helyezték büntetőjogi védelem alá (1935 RévaiNagyLex. C5717, 527) | [a társadalmat] veszélyeztetné, ha a bíróságok az államellenes bűncselekmények körét kiterjesztve olyan területeken is alkalmaznák a Büntető Törvénykönyv eszközrendszerét, amelyekre a büntetőjog hatálya nem terjed ki (1973–1974 Betlen János 9814006, 158) | az ügyvédek iránti igény nő, legfeljebb a klasszikus jogágak helyett, mint például a polgári jog vagy a büntetőjog, más jogágak lépnek előtérbe (1991 Országgyűlési Napló CD62).

a. (Isk) ’ez mint egyetemi tantárgy, ill. ezzel foglalkozó tankönyv’ ❖ minden nap kétszer alszom el a büntetőjog mellett, s most, mikor száraz dolgokat kell olvasgatnom, folytonosan novellaírásra van kedvem (1872 Mikszáth Kálmán CD04) | büntetőjogot tanítok az egyetemen (1995 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

büntetőjog főnév 3A
(Jog)
az egyes bűncselekmények törvényi tényállását, a büntethetőség feltételeit, a kiszabható büntetéseket és intézkedéseket tartalmazó anyagi jogi, ill. a bűnösség megállapításának rendjét meghatározó eljárásjogi szabályok összessége (mint a jogrendszer egyik ága)
Polgárosodási haladásunknak […] egyik legérzettebb szüksége a’ büntető jognak javitása
(1840 Budapesti Szemle)
Régebbi büntetőjogok elsősorban az egyén vagyonát és tulajdonát helyezték büntetőjogi védelem alá
(1935 RévaiNagyLex.)
[a társadalmat] veszélyeztetné, ha a bíróságok az államellenes bűncselekmények körét kiterjesztve olyan területeken is alkalmaznák a Büntető Törvénykönyv eszközrendszerét, amelyekre a büntetőjog hatálya nem terjed ki
(1973–1974 Betlen János)
az ügyvédek iránti igény nő, legfeljebb a klasszikus jogágak helyett, mint például a polgári jog vagy a büntetőjog, más jogágak lépnek előtérbe
(1991 Országgyűlési Napló)
a. (Isk)
ez mint egyetemi tantárgy, ill. ezzel foglalkozó tankönyv
minden nap kétszer alszom el a büntetőjog mellett, s most, mikor száraz dolgokat kell olvasgatnom, folytonosan novellaírásra van kedvem
(1872 Mikszáth Kálmán)
büntetőjogot tanítok az egyetemen
(1995 Országgyűlési Napló)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások