büntetőjogi mn 18A (Jog)

1. ’az egyes bűncselekmények törvényi tényállását, a büntethetőség feltételeit, a kiszabható büntetéseket és intézkedéseket, ill. a bűnösség megállapításának rendjét meghatározó 〈jogszabály(rendszer)〉’ ❖ József császár büntetőjogi rendeletei (1841 Pesti Hírlap CD61) | Az 1549. Ibrahim Halebi seikh által összeállított ilyen döntvénytár a Török Birodalom polgári és büntetőjogi törvénykönyve (1897 PallasLex. CD02) | Az 1843. évi (nevezhető így is: Deák-féle) javaslat már minden ízében megfelelt a korszerű, sőt legtöbb vonatkozásában akár a mai dogmatikai és a büntetőjogi kódextől általánosan elvárható feltételeknek (1998 Balogh Elemér CD51).

1a. ’a büntetőjoggal mint jogszabályrendszerrel, ill. annak gyakorlatával kapcs., arra vonatkozó, azzal foglalkozó’ ❖ a’ büntető jogi theoriák nem üres szemlélődések (1840 Budapesti Szemle C0059, 2) | Bécsben voltam, a büntetőjogi kongresszuson (1929 Füst Milán CD10) | büntetőjogi tankönyvben (1957 Marton Géza 1106001, 48) | Mintegy húszezren vonultak fel tiltakozásul Michael Howard belügyminiszter büntetőjogi reformjai ellen (1994 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’a büntetőjoggal, ill. annak oktatásával (hivatásszerűen) foglalkozó 〈személy, csoport, testület v. intézmény〉’ ❖ Olvastatik a’ nádor ő fenségéhez intézett üzenet a’ büntetőjogi választmány munkálatának minélelőbbi előterjesztése ’s a’ nagyobb közönség számára is sajtó alá adatása iránt (1843 Pesti Hírlap CD61) | Az olasz büntetőjogi iskola teremtette meg a született gonosztevő fogalmát (1898 Csapodi István ford.–Tissié C1253, 253) | a magánjogi és büntetőjogi tudóst kecsegtette az a remény, hogy megvalósíthatja fiatalkori ideáljainak egy részét (1913 Halász Imre CD10) | az ELTE büntetőjogi tanszékének vezetője (1994 Magyar Hírlap CD09).

2. ’a büntetőjog körébe tartozó 〈eset, tényállás stb.〉’ ❖ a’ rövid uton itéltetni szokott büntetőjogi esetekben a’ vádlottak szintugy, mint perekben szokás, ügyvédek által védelmeztessenek (1841 Pesti Hírlap CD61) | A papok büntetőjogi állásáról (1874 Magyar írók élete CD27) | a bűnösség a magánjogi delictumnak [= jogsértésnek] ép ugy eleme, mint a büntetőjoginak (1907 Vámbéry Rusztem 9752001, 114) | büntetőjogi felelősség (1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor 1050001, 17).

2a. ’a büntetőjog szankcióit felhasználva, annak keretében lefolytatott 〈eljárás〉, ill. ezen szankciók alapján elrendelt, hozott 〈ítélet, intézkedés stb.〉’ ❖ a’ jog ’s igazság szent nevétől követelt orvoslás csak az egész büntetőjogi eljárásnak gyökeres átalakitásával eszközölhető (1841 Pesti Hírlap CD61) | a büntetőjogi felelősségrevonással azonos szempont alá esik a polgári jogi felelősségrevonás is ott, ahol ez elvileg a vétkesség alapján van elismerve (1957 Marton Géza 1106001, 47) | A magyar államnak nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettsége, hogy a fajgyűlölet minden formáját tiltsa, megnyilvánulásait büntetőjogilag üldözze (1994 Magyar Hírlap CD09).

büntetőjogi melléknév 18A (Jog)
1.
az egyes bűncselekmények törvényi tényállását, a büntethetőség feltételeit, a kiszabható büntetéseket és intézkedéseket, ill. a bűnösség megállapításának rendjét meghatározó 〈jogszabály(rendszer)
József császár büntetőjogi rendeletei
(1841 Pesti Hírlap)
Az 1549. Ibrahim Halebi seikh által összeállított ilyen döntvénytár a Török Birodalom polgári és büntetőjogi törvénykönyve
(1897 PallasLex.)
Az 1843. évi (nevezhető így is: Deák-féle) javaslat már minden ízében megfelelt a korszerű, sőt legtöbb vonatkozásában akár a mai dogmatikai és a büntetőjogi kódextől általánosan elvárható feltételeknek
(1998 Balogh Elemér)
1a.
a büntetőjoggal mint jogszabályrendszerrel, ill. annak gyakorlatával kapcs., arra vonatkozó, azzal foglalkozó
a’ büntető jogi theoriák nem üres szemlélődések
(1840 Budapesti Szemle)
Bécsben voltam, a büntetőjogi kongresszuson
(1929 Füst Milán)
büntetőjogi tankönyvben
(1957 Marton Géza)
Mintegy húszezren vonultak fel tiltakozásul Michael Howard belügyminiszter büntetőjogi reformjai ellen
(1994 Magyar Hírlap)
1b.
a büntetőjoggal, ill. annak oktatásával (hivatásszerűen) foglalkozó 〈személy, csoport, testület v. intézmény〉
Olvastatik a’ nádor ő fenségéhez intézett üzenet a’ büntetőjogi választmány munkálatának minélelőbbi előterjesztése ’s a’ nagyobb közönség számára is sajtó alá adatása iránt
(1843 Pesti Hírlap)
Az olasz büntetőjogi iskola teremtette meg a született gonosztevő fogalmát
(1898 Csapodi István ford.Tissié)
a magánjogi és büntetőjogi tudóst kecsegtette az a remény, hogy megvalósíthatja fiatalkori ideáljainak egy részét
(1913 Halász Imre)
az ELTEEötvös Loránd Tudományegyetem büntetőjogi tanszékének vezetője
(1994 Magyar Hírlap)
2.
a büntetőjog körébe tartozó 〈eset, tényállás stb.〉
a’ rövid uton itéltetni szokott büntetőjogi esetekben a’ vádlottak szintugy, mint perekben szokás, ügyvédek által védelmeztessenek
(1841 Pesti Hírlap)
A papok büntetőjogi állásáról
(1874 Magyar írók élete)
a bűnösség a magánjogi delictumnak [= jogsértésnek] ép ugy eleme, mint a büntetőjoginak
(1907 Vámbéry Rusztem)
büntetőjogi felelősség
(1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor)
2a.
a büntetőjog szankcióit felhasználva, annak keretében lefolytatott 〈eljárás〉, ill. ezen szankciók alapján elrendelt, hozott 〈ítélet, intézkedés stb.〉
a’ jog ’s igazság szent nevétől követelt orvoslás csak az egész büntetőjogi eljárásnak gyökeres átalakitásával eszközölhető
(1841 Pesti Hírlap)
a büntetőjogi felelősségrevonással azonos szempont alá esik a polgári jogi felelősségrevonás is ott, ahol ez elvileg a vétkesség alapján van elismerve
(1957 Marton Géza)
A magyar államnak nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettsége, hogy a fajgyűlölet minden formáját tiltsa, megnyilvánulásait büntetőjogilag üldözze
(1994 Magyar Hírlap)

Beállítások