bűvöl ige 1c

1. tn (rég v. Népr) ’természetfeletti erők megidézésével, bűbájossággal varázslatot végez, ill. ezt a tevékenységet gyakorolja’ ❖ Bájolni, bbájolni, kuruslani, bvölni, varáslani (1792 Kisded szótár C0816, 15) | a magyar vajakol, mit a régibb szótár-írók az incantare igével fordítanak és miben szintén a török bajkala, kötözgetni, bűvölni, ismerhető fel (1882 Vámbéry Ármin 8507008, 331) | A mint [Alderán] bűvöl, korhol, fenyeget és dühöng, kiváltságos adományának és sötét akaratának erejével, a gúnynak és elbizakodásnak féktelen indulatával, – maga és hada csupa élet, csupa mozgalmasság, csupa rémség, csupa vész (1898 Széchy Károly CD55) | [A sámándob] a múlt századi lappoknál és szamojédeknél széltére el volt terjedve, a keresztény osztjákok és vogulok samánjai pedig még ma is úgy bűvölnek vele, mint az Altáj körül lakó tatárok, a Bajkál-tó vidékén élő burjátok, vagy a Kelet-Szibériában barangoló tungúzok és jakutok (1972 Diószegi Vilmos CD30).

1a. ts ’bűbájossággal, varázslással vmivé, vmilyenné változtat v. vhova, vmely állapotba juttat vmit, vkit’ ❖ Bvölöm: Incanto (1810 Végtagokra szedett szótár C3748, 150) | Talán tehát bűvőlve volt a’ jegygyürű Ördöngösöktől? (1824 Kisfaludy Sándor 8243049, 379) | ha a nagyéghez van büvölve fenn Letépem azt a csillagok közől (1832 Vörösmarty Mihály C4535, 422) | csillogó aranynyá bűvöli […] A föld sovány rögét (1867 Arany János ford.–Shakespeare CD11) | Arany markolatu kardját Égre villámmá büvölé (1909 Vikár Béla ford.–Lönnrot 8521002, 17) | életre bűvölt szobor (1914 Oláh Gábor 9487063, 160) | Hiszi kígyó […] a világ megrontására készül, de Vejnemöjnen, a varázsló, anyjától tanult „ó szavakkal” tehetetlenné bűvöli (1972 Várkonyi Nándor 9758005, 527) | ha hisz [valaki] a bioenergiában, hát bűvölhetik is, […] mindent lehet, csak emellett vegye igénybe a hivatalos orvosi lehetőségeket (1998 Természet Világa CD50).

1b. ts ’így létrehoz vmit’ ❖ Fúdd meg e bájsípot: Hábor, védangyalod, ott lesz […], ki veszélyedben villámot bűvöle s azzal Szerteüzé a sötét tábort, mely veszted akarta (1845 Arany János CD01) | a rosz tündér […] elterítve köpönyét setétséget bűvöl (1853 Ipolyi Arnold C2172, 68) | – Segíts rajtunk, Tarom öreg! Adj egy hantot, egy szigetkét, […] Nyugtot lelkünk hadd találjon. – Kívánságuk teljesedett, Bűvölt Tarom láp-szigetet (1906–1909 Zempléni Árpád 8535002, 10) | Mi sem könnyebb feladat egy igazi nagymamának, mint hogy a fazékból vitorlást, a gombócokból pedig legénységet bűvöljön (1996 Új Könyvek CD29).

2. ts (tárgy n. is) (vál) ’varázslatos volta v. (varázs)ereje révén hatása alá von vmi vkit, vmit’ ❖ Büvöl, vakít tündéri fény Ott a müvészet templomában (1855 Ney Ferenc 8335032, 270) | Nézik a víz tükrén úszó hattyút szeretetlen, Míg a fülmiledal vonz, büvöl és melegít (1882 Tóth Lőrinc C4299, 47) | Buja róna a [Duna] melléke, Szivet bűvöl a szépsége (1892 Versényi György 8519012, 27) | a pergő ábrák bűvölnek, mint a hipnotizőr végnélkül ismétlődő egy-szava vagy mozdulata (1928 Fülep Lajos CD10) | A 19. század irodalmának meghatározója a romantika, a „regényesség” volt. A magasban Victor Hugo tündökölt, alatta Dumas és Sue bűvölte az olvasókat (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

2a. (biz) ’vkiben maga iránt vonzalmat keltve szédít, csábít vkit’ ❖ Hát igen – gondolta –, ez megint szép kislány. […] Bűvölöd-e már Miklóskám? (1941 Ottlik Géza 9496002, 161) | meg akar hódítani egy vonakodó nőt, s azzal bűvöli, amit éppen a leghatásosabbnak vél (1962 Illés Endre 2027006, 35) | [Pápai Erika színésznő] szerepének megfelelően bűvöl egy férfit, de aztán kissé zavarodottan, tán saját maga nevében is belepirulva kér elnézést az úr partnerétől (1998 Magyar Hírlap CD09) | Az ezüstös ősrovar hímje több mint 300 millió éve bűvöli párját romantikus szerelmi táncával (1999 Természet Világa CD50).

3. ts ’〈állat, rendsz. kígyó a kiszemelt áldozatot〉 tekintetével megfélemlítve mozdulatlanná teszi, megbénítja’ ❖ A sárkány, mely bennünket porba fú, Ezerfejü és millió karu. […] Áldott, akit nem bódit e fene Baziliszkusznak büvölő szeme (1927 Juhász Gyula¹ 9284635, 34) | Bűvöli, mint a nyulat a kígyó (1940 Lukács László 9407025, 161) | az óriáskígyó áldozatát bűvöli (1943 Tersánszky Józsi Jenő C4122, 48) | Mintha kobra bűvölné, oly mozdulatlanul állt a szélesarcú, majd lassan elengedte a fiút és hátra lépett (1967 Gábor Áron 9813002, 153).

3a. ’merőn, bámulva néz vkit v. vmit, hogy a hatása alá vonja’ ❖ Igazgató iratokat böngész, közben Aurórára mered, aki a presszógépet bűvöli (1969 e. Lengyel József 9395016, 160) | Nelu Constantinescu valósággal társalog a vodkás pohárral, bűvöli (1984 Bodor Pál 1019052, 50) | én újra figyelmeztetem magamat Gyöngyi főzési elveire: nem az a fontos, nem is érdekes, hogy mi van benne, lényeg az, hogy bűvöljed az ételt, nézni kell, nem szabad elmozdulni mellőle (1994 Szántó Piroska 1166004, 276).

4. ts (átv is) ’〈állatot〉 ügyességi mutatványra tanít, idomít’ ❖ Gyer, lusta szívemet, – e vad restül hever! – Tüzes virgáccsal kergesd – dobogóra, Gyer, bűvöld, idomítsd! (1912 Gallovich Károly CD10) | Úgy lépdelsz, lágy ütemre ingva, Lomhán, szabadon, Minthogyha bűvölt kígyó ringna A varázsboton (1918 Tóth Árpád ford.–Baudelaire CD01) | Donnert Károly – szintén messzi múltba visszavezethető artista dinasztia tagja – tizenegy tigrist bűvöl, és – lovak szabadidomítása mellett – bemutatja világhíres számát, a lovagló tigrist (1995 Magyar Hírlap CD09).

5. ts (vál) ’rendkívüli eredménnyel, csodálatos következménnyel létrehoz v. vmivé, vmilyenné változtat, ill. vmely állapotba juttat vkit, vmit’ ❖ mellynek hangjával […] a’ gyávába merést ’s bátorságot bűvölhetni (1835 Vajda Péter C4659, 5) | [az angyalszobrok a] gyönyörü cararai márványból az oltárt rendkivüli, mondhatni bámulatos széppé büvölik (1856 Vasárnapi Újság CD56) | A bámuló elragadtatás sok ideig szótlanná bűvölt mindenkit (1872–1874 Jókai Mór CD18) | [a Nap] rőt ajka csókolt smaragd réteket, arannyá bűvölt sápadt tavakat (1921 Szabó Lőrinc ford.–Shakespeare 9629217, 37) | Bozót helyén csodás palotákat büvölt (1964 Jékely Zoltán ford.–Corneille 9278107, 306) | Fehér csipkés nyakad álomba bűvölt engem (1974 Kormos István ford.–Begović 9353074, 243) | az ókort életre bűvölni igyekvő itáliai humanizmussal (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

6. ts ’〈vmely eszközt〉 ámulatba ejtő ügyességgel kezel’ ❖ a nézők egy meccsen láthatják az összes nagyágyút – sok tízmillió dolláros „játékosanyag” bűvöli a labdát –, a megelőző nap zsákoló- és hárompontosdobó versenyt is rendeztek (1995 Magyar Hírlap CD09) | szorgos hangyaként házikomputerét bűvölő pénzügyminiszter (1996 Magyar Hírlap CD09) | [a zsonglőr] sajátos koreográfia szerint, golyókat, karikákat bűvöl (2000 Magyar Hírlap CD09).

Ö: el~, meg~.

ÖU: át~, bele~, le~, oda~, vissza~.

ÖE: ~-bájol.

Sz: bűvölés.

Vö. CzF. bűvöl · büvöl, bűvölő · büvölő¹; ÉrtSz.; TESz. bűvös; ÉKsz.; SzT.

bűvöl ige 1c
1. tárgyatlan (rég v. Népr)
természetfeletti erők megidézésével, bűbájossággal varázslatot végez, ill. ezt a tevékenységet gyakorolja
Bájolni, bbájolni, kuruslani, bvölni, varáslani
(1792 Kisded szótár)
a magyar vajakol, mit a régibb szótár-írók az incantare igével fordítanak és miben szintén a török bajkala, kötözgetni, bűvölni, ismerhető fel
(1882 Vámbéry Ármin)
A mint [Alderán] bűvöl, korhol, fenyeget és dühöng, kiváltságos adományának és sötét akaratának erejével, a gúnynak és elbizakodásnak féktelen indulatával, – maga és hada csupa élet, csupa mozgalmasság, csupa rémség, csupa vész
(1898 Széchy Károly)
[A sámándob] a múlt századi lappoknál és szamojédeknél széltére el volt terjedve, a keresztény osztjákok és vogulok samánjai pedig még ma is úgy bűvölnek vele, mint az Altáj körül lakó tatárok, a Bajkál-tó vidékén élő burjátok, vagy a Kelet-Szibériában barangoló tungúzok és jakutok
(1972 Diószegi Vilmos)
1a. tárgyas
bűbájossággal, varázslással vmivé, vmilyenné változtat v. vhova, vmely állapotba juttat vmit, vkit
Bvölöm: Incanto
(1810 Végtagokra szedett szótár)
Talán tehát bűvőlve volt a’ jegygyürű Ördöngösöktől?
(1824 Kisfaludy Sándor)
ha a nagyéghez van büvölve fenn Letépem azt a csillagok közől
(1832 Vörösmarty Mihály)
csillogó aranynyá bűvöli […] A föld sovány rögét
(1867 Arany János ford.Shakespeare)
Arany markolatu kardját Égre villámmá büvölé
(1909 Vikár Béla ford.Lönnrot)
életre bűvölt szobor
(1914 Oláh Gábor)
Hiszi kígyó […] a világ megrontására készül, de Vejnemöjnen, a varázsló, anyjától tanult „ó szavakkal” tehetetlenné bűvöli
(1972 Várkonyi Nándor)
ha hisz [valaki] a bioenergiában, hát bűvölhetik is, […] mindent lehet, csak emellett vegye igénybe a hivatalos orvosi lehetőségeket
(1998 Természet Világa)
1b. tárgyas
így létrehoz vmit
Fúdd meg e bájsípot: Hábor, védangyalod, ott lesz […], ki veszélyedben villámot bűvöle s azzal Szerteüzé a sötét tábort, mely veszted akarta
(1845 Arany János)
a rosz tündér […] elterítve köpönyét setétséget bűvöl
(1853 Ipolyi Arnold)
– Segíts rajtunk, Tarom öreg! Adj egy hantot, egy szigetkét, […] Nyugtot lelkünk hadd találjon. – Kívánságuk teljesedett, Bűvölt Tarom láp-szigetet
(1906–1909 Zempléni Árpád)
Mi sem könnyebb feladat egy igazi nagymamának, mint hogy a fazékból vitorlást, a gombócokból pedig legénységet bűvöljön
(1996 Új Könyvek)
2. tárgyas (tárgy n. is) (vál)
varázslatos volta v. (varázs)ereje révén hatása alá von vmi vkit, vmit
Büvöl, vakít tündéri fény Ott a müvészet templomában
(1855 Ney Ferenc)
Nézik a víz tükrén úszó hattyút szeretetlen, Míg a fülmiledal vonz, büvöl és melegít
(1882 Tóth Lőrinc)
Buja róna a [Duna] melléke, Szivet bűvöl a szépsége
(1892 Versényi György)
a pergő ábrák bűvölnek, mint a hipnotizőr végnélkül ismétlődő egy-szava vagy mozdulata
(1928 Fülep Lajos)
A 19. század irodalmának meghatározója a romantika, a „regényesség” volt. A magasban Victor Hugo tündökölt, alatta Dumas és Sue bűvölte az olvasókat
(1993 A magyarság kézikönyve)
2a. (biz)
vkiben maga iránt vonzalmat keltve szédít, csábít vkit
Hát igen – gondolta –, ez megint szép kislány. […] Bűvölöd-e már Miklóskám?
(1941 Ottlik Géza)
meg akar hódítani egy vonakodó nőt, s azzal bűvöli, amit éppen a leghatásosabbnak vél
(1962 Illés Endre)
[Pápai Erika színésznő] szerepének megfelelően bűvöl egy férfit, de aztán kissé zavarodottan, tán saját maga nevében is belepirulva kér elnézést az úr partnerétől
(1998 Magyar Hírlap)
Az ezüstös ősrovar hímje több mint 300 millió éve bűvöli párját romantikus szerelmi táncával
(1999 Természet Világa)
3. tárgyas
〈állat, rendsz. kígyó a kiszemelt áldozatot〉 tekintetével megfélemlítve mozdulatlanná teszi, megbénítja
A sárkány, mely bennünket porba fú, Ezerfejü és millió karu. […] Áldott, akit nem bódit e fene Baziliszkusznak büvölő szeme
(1927 Juhász Gyula¹)
Bűvöli, mint a nyulat a kígyó
(1940 Lukács László)
az óriáskígyó áldozatát bűvöli
(1943 Tersánszky Józsi Jenő)
Mintha kobra bűvölné, oly mozdulatlanul állt a szélesarcú, majd lassan elengedte a fiút és hátra lépett
(1967 Gábor Áron)
3a.
merőn, bámulva néz vkit v. vmit, hogy a hatása alá vonja
Igazgató iratokat böngész, közben Aurórára mered, aki a presszógépet bűvöli
(1969 e. Lengyel József)
Nelu Constantinescu valósággal társalog a vodkás pohárral, bűvöli
(1984 Bodor Pál)
én újra figyelmeztetem magamat Gyöngyi főzési elveire: nem az a fontos, nem is érdekes, hogy mi van benne, lényeg az, hogy bűvöljed az ételt, nézni kell, nem szabad elmozdulni mellőle
(1994 Szántó Piroska)
4. tárgyas (átv is)
〈állatot〉 ügyességi mutatványra tanít, idomít
Gyer, lusta szívemet, – e vad restül hever! – Tüzes virgáccsal kergesd – dobogóra, Gyer, bűvöld, idomítsd!
(1912 Gallovich Károly)
Úgy lépdelsz, lágy ütemre ingva, Lomhán, szabadon, Minthogyha bűvölt kígyó ringna A varázsboton
(1918 Tóth Árpád ford.Baudelaire)
Donnert Károly – szintén messzi múltba visszavezethető artista dinasztia tagja – tizenegy tigrist bűvöl, és – lovak szabadidomítása mellett – bemutatja világhíres számát, a lovagló tigrist
(1995 Magyar Hírlap)
5. tárgyas (vál)
rendkívüli eredménnyel, csodálatos következménnyel létrehoz v. vmivé, vmilyenné változtat, ill. vmely állapotba juttat vkit, vmit
mellynek hangjával […] a’ gyávába merést ’s bátorságot bűvölhetni
(1835 Vajda Péter)
[az angyalszobrok a] gyönyörü cararai márványból az oltárt rendkivüli, mondhatni bámulatos széppé büvölik
(1856 Vasárnapi Újság)
A bámuló elragadtatás sok ideig szótlanná bűvölt mindenkit
(1872–1874 Jókai Mór)
[a Nap] rőt ajka csókolt smaragd réteket, arannyá bűvölt sápadt tavakat
(1921 Szabó Lőrinc ford.Shakespeare)
Bozót helyén csodás palotákat büvölt
(1964 Jékely Zoltán ford.Corneille)
Fehér csipkés nyakad álomba bűvölt engem
(1974 Kormos István ford.Begović)
az ókort életre bűvölni igyekvő itáliai humanizmussal
(1993 A magyarság kézikönyve)
6. tárgyas
〈vmely eszközt〉 ámulatba ejtő ügyességgel kezel
a nézők egy meccsen láthatják az összes nagyágyút – sok tízmillió dolláros „játékosanyag” bűvöli a labdát –, a megelőző nap zsákoló- és hárompontosdobó versenyt is rendeztek
(1995 Magyar Hírlap)
szorgos hangyaként házikomputerét bűvölő pénzügyminiszter
(1996 Magyar Hírlap)
[a zsonglőr] sajátos koreográfia szerint, golyókat, karikákat bűvöl
(2000 Magyar Hírlap)
ÖU: átbűvöl, belebűvöl, lebűvöl, odabűvöl, visszabűvöl
ÖE: bűvöl-bájol
Sz: bűvölés
Vö. CzF. bűvöl · büvöl, bűvölő · büvölő¹; ÉrtSz.; TESz. bűvös; ÉKsz.; SzT.

Beállítások