bűzöl ige 6c (rég)

1. tn ’erős, bántó büdösséget áraszt, bántóan büdös szaga van; bűzölög’ ❖ a’ sok dög már Béts körül türhetetlenül büzült (1783 Molnár János C0293, 378) | [a beteg] szemeit kéklő pöffedt gyürü vagy táska környezi; […] látereje elgyengül. Szája büzölni kezd (1847 Malatides Dániel 8291001, 14) | azzal a büdös innivalóval [kínáltak], amit magukba dűtenek és táncolnak, énekelnek, kurjongatnak, meg persze, bűzölnek tőle (1938 Tersánszky Józsi Jenő 9706013, 55).

1a. ts (átv is) ’〈vmilyen szagot〉 terjeszt, áraszt’ ❖ a’ hólt test halottas szagot bözül [!] (1786 Tolnay Sándor ford.–Schosulan C4224, 2) | Húst vitt valahova az a legény, és hússzagot bűzölt maga körül (1914 Gárdonyi Géza C1828, 48) | Aki megszólít, szájából a tudatlanság mérgét bűzli rám (1946 Illyés Gyula 9274058, 312).

1b. tn ’szellent’ ❖ Vízi és Ló-mentha […]: ha a’ Széna közt a’ Tehen meg-eszi, […] gyakran bzöl (1791 Nagyváthy János C3296, 274).

1c. tn ’〈gyertya, szivar stb.〉 büdösen füstöl(ve izzik, ég)’ ❖ A lap-kihordó szivarja még folyvást büzölt (1851 Kuthy Lajos C2863, 114) | elfujta a gyertyáját, büzölni hagyva az izzó fagygyús kanóczot (1872 Jókai Mór C2284, 240) | A ráfot [= abroncsot] éppen akkor huzták rá nagy vasfogókkal a kerékre. Füstölt. Bűzölt (1909 Gárdonyi Géza C1849, 96).

2. ts (/nyj) ’többször megszagol, ill. vminek a szagát érzi, szimatol vmit’ ❖ az Ebek mikor idegen Ebeket találnak elsbben-is azoknak hátúljokat bzölik (1776 Esopus meséi ford. C1642, 140) | Hát egy bika csak meg jelen, ’S ágaskodik olly helytelen, Mintha tehént büzölne (1833 Áltöltöztetett Aeneis ford. C4641, 28) | Büzel: szagol. (régi.) (1844 Somogyi Antal C3754, 26) | [A ló] dagadó cimpával a viharat bűzli (1863 Arany János CD01) | Ne bölcsködj, hanem gyere, mert ma vért akarok bűzölni! (1933 Tamási Áron 9701006, 42).

2a. ’〈vmilyen szagot〉 érez’ ❖ Ha Aristyllos csókolna meg… Jajgatna bizony s ordítna… Te meg bűzölnéd menta-szagát majd (1871–1874 Arany János ford.–Arisztophanész C0660, 131).

3. ts ’sejt, gyanít vmit’ ❖ a’ Barátok ſorſa nem kevés változást fog ſzenvedni; büzölik is ezt már némely Barátok (1784 Magyar Hírmondó C0272, 326) | vadat kullogni lát ugyan, de miféle legyen az? nem bűzeli (1836 Petrichevich Horváth Lázár C3516, 79).

ÖU: be~.

Sz: bűzölget.

Vö. CzF. bűzel · büzel, bűzöl · büzöl; TESz. bűz; SzT.; ÚMTsz.

bűzöl ige 6c (rég)
1. tárgyatlan
erős, bántó büdösséget áraszt, bántóan büdös szaga van; bűzölög
a’ sok dög már Béts körül türhetetlenül büzült
(1783 Molnár János)
[a beteg] szemeit kéklő pöffedt gyürü vagy táska környezi; […] látereje elgyengül. Szája büzölni kezd
(1847 Malatides Dániel)
azzal a büdös innivalóval [kínáltak], amit magukba dűtenek és táncolnak, énekelnek, kurjongatnak, meg persze, bűzölnek tőle
(1938 Tersánszky Józsi Jenő)
1a. tárgyas (átv is)
〈vmilyen szagot〉 terjeszt, áraszt
a’ hólt test halottas szagot bözül [!]
(1786 Tolnay Sándor ford.Schosulan)
Húst vitt valahova az a legény, és hússzagot bűzölt maga körül
(1914 Gárdonyi Géza)
Aki megszólít, szájából a tudatlanság mérgét bűzli rám
(1946 Illyés Gyula)
1b. tárgyatlan
Vízi és Ló-mentha […]: ha a’ Széna közt a’ Tehen meg-eszi, […] gyakran bzöl
(1791 Nagyváthy János)
1c. tárgyatlan
〈gyertya, szivar stb.〉 büdösen füstöl(ve izzik, ég)
A lap-kihordó szivarja még folyvást büzölt
(1851 Kuthy Lajos)
elfujta a gyertyáját, büzölni hagyva az izzó fagygyús kanóczot
(1872 Jókai Mór)
A ráfot [= abroncsot] éppen akkor huzták rá nagy vasfogókkal a kerékre. Füstölt. Bűzölt
(1909 Gárdonyi Géza)
2. tárgyas (/nyj)
többször megszagol, ill. vminek a szagát érzi, szimatol vmit
az Ebek mikor idegen Ebeket találnak elsbben-is azoknak hátúljokat bzölik
(1776 Esopus meséi ford.)
Hát egy bika csak meg jelen, ’S ágaskodik olly helytelen, Mintha tehént büzölne
(1833 Áltöltöztetett Aeneis ford.)
Büzel: szagol. (régi.)
(1844 Somogyi Antal)
[A ló] dagadó cimpával a viharat bűzli
(1863 Arany János)
Ne bölcsködj, hanem gyere, mert ma vért akarok bűzölni!
(1933 Tamási Áron)
2a.
〈vmilyen szagot〉 érez
Ha Aristyllos csókolna meg… Jajgatna bizony s ordítna… Te meg bűzölnéd menta-szagát majd
(1871–1874 Arany János ford.Arisztophanész)
3. tárgyas
sejt, gyanít vmit
a’ Barátok ſorſa nem kevés változást fog ſzenvedni; büzölik is ezt már némely Barátok
(1784 Magyar Hírmondó)
vadat kullogni lát ugyan, de miféle legyen az? nem bűzeli
(1836 Petrichevich Horváth Lázár)
ÖU: bebűzöl
Sz: bűzölget
Vö. CzF. bűzel · büzel, bűzöl · büzöl; TESz. bűz; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások