akképpen mut hsz 0 (rendsz. hasonlító v. következményes jelentéstartalmú mellékmondat utalószavaként) (kissé vál)aképen (rég) , aképpen

1. ’a mellékmondatban közelebbről meghatározott, ill. az előzményekből ismert módon v. ahhoz hasonlóan, (ugyan)úgy’ ❖ mikeppen a’ póktól kötött hálóban tsak az apró ſzunyogok, és legyetskék akadnak-meg, a’ daráſok pedig ſzillel ſzaggattyák azt; akképpen az Igazság, és annak ſzolgai [!] meg-áriſtállyák [= börtönbe zárják] ugyan a’ ſzegény, és erötlen vétkeſeket, de az hatalmaſok, és gazdagok […] ki-mentik magokat az Igazság ſzolgáinak kezekböl (1773 Vajda Sámuel 7365002, 113) | Debretzenbenn Kis-Karátson napjánn a tiſzt-viſeléseknek meg-újúlása a’-képpen ment végbe, hogy F-Bírónak Fáji János Ur. Polgár-Meſternek pedig Domokos Lajos Ur. tétettetett (1780 Magyar Hírmondó 7444001, 30) | viſzſza jövén sárosón, lutskoson artzulatomat bé vérezve, azt hazudám hogy a’ tolvajok bántak vólna velem akképen (1793 Kibédi Sámuel ford.–Molière 7176001, 32) | A’ tengerilónak [= rozmárnak] fogait is egy vagy más dolognak készítésére akképen használják, mint az elefánt tsontot (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² 8315021, 385) | Az isten adja, hogy minél előbb Akképen álljon szinmüvészetünk, Amint valóban kéne állnia (1844 Petőfi Sándor 8366116, 163) | A postamester úr mindent akképpen végzett el, ahogy megígérte (1879 Jókai Mór CD18) | valamiképpen Jézushoz még Golgothára vezető útján is hivek maradtak a női szivek, aképpen szentegyházunkban is mindenkor voltak hűséges női szivek (1895 Fiatalság Barátja 8622001, 76) | az akadémia évenként a pályázó szinművek tárgykörét aképen jelöli ki, hogy e körök kisebb korszakokban az ősmondákon kezdve, az egész magyar történelmet felöleljék 1848-ig (1899 Magyar írók élete CD27) | a magyar [katonai] védrendszert a magyar országgyülés akképpen állapitja meg, ahogyan akarja (1911 Újság 2112001, 1) | integrálni kell az Internetet a meglévő üzenetmegoldásokba akképpen, hogy mindkét megoldás előnyeit maximalizáljuk (1998 Byte Magazin CD38).

2. (ritk) ’a mellékmondatban közelebbről meghatározott állapottal, helyzettel egyezően v. ahhoz hasonlóan, (ugyan)úgy’ ❖ Vágd ki a [tök] tetejét; vájd-ki a bélét; azt törd-meg polyka hájjal [= pulykahájjal], s tedd akképpen ismét belé a tökbe (1780 Magyar Hírmondó 7444007, 516) | Pest tudja jól, hogy nyomoruságos dolog volt ezen szép ország fővárosának lenni akképen, hogy a magyarországi mit sem tudott vásárolni saját hitelének segítségével (1848 Kossuth Lajos CD32) | [az ablak] nyáron, ősszel az betéve nem volt soha, hát nem csuktam be most sem! Legyen minden akképpen, ahogyan máskor is s más őszben is volt (1964 Sánta Ferenc 9585001, 57).

3. (ritk) ’a mellékmondatban közelebbről meghatározott mértékkel, fokkal egyezően, éppen annyira, éppúgy’ ❖ [A kolokán] fürész-nyelve [ti. fűrészelt szélű levele] pedig Akképen élesül, a mikép vénhedik (1853 Tompa Mihály 8484092, 313).

J: akként, akképp.

Vö. CzF. akkép, akképen; ÉrtSz.; TESz. az; ÉKsz.; SzT.; ÉKsz.² akképp.

akképpen mutató névmási határozószó 0 (rendsz. hasonlító v. következményes jelentéstartalmú mellékmondat utalószavaként) (kissé vál)
aképen 0 (rég)
aképpen 0
1.
a mellékmondatban közelebbről meghatározott, ill. az előzményekből ismert módon v. ahhoz hasonlóan, (ugyan)úgy
mikeppen a’ póktól kötött hálóban tsak az apró ſzunyogok, és legyetskék akadnak-meg, a’ daráſok pedig ſzillel ſzaggattyák azt; akképpen az Igazság, és annak ſzolgai [!] meg-áriſtállyák [= börtönbe zárják] ugyan a’ ſzegény, és erötlen vétkeſeket, de az hatalmaſok, és gazdagok […] ki-mentik magokat az Igazság ſzolgáinak kezekböl
(1773 Vajda Sámuel)
Debretzenbenn Kis-Karátson napjánn a tiſzt-viſeléseknek meg-újúlása a’-képpen ment végbe, hogy F-Bírónak Fáji János Ur. Polgár-Meſternek pedig Domokos Lajos Ur. tétettetett
(1780 Magyar Hírmondó)
viſzſza jövén sárosón, lutskoson artzulatomat bé vérezve, azt hazudám hogy a’ tolvajok bántak vólna velem akképen
(1793 Kibédi Sámuel ford.Molière)
A’ tengerilónak [= rozmárnak] fogait is egy vagy más dolognak készítésére akképen használják, mint az elefánt tsontot
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
Az isten adja, hogy minél előbb Akképen álljon szinmüvészetünk, Amint valóban kéne állnia
(1844 Petőfi Sándor)
A postamester úr mindent akképpen végzett el, ahogy megígérte
(1879 Jókai Mór)
valamiképpen Jézushoz még Golgothára vezető útján is hivek maradtak a női szivek, aképpen szentegyházunkban is mindenkor voltak hűséges női szivek
(1895 Fiatalság Barátja)
az akadémia évenként a pályázó szinművek tárgykörét aképen jelöli ki, hogy e körök kisebb korszakokban az ősmondákon kezdve, az egész magyar történelmet felöleljék 1848-ig
(1899 Magyar írók élete)
a magyar [katonai] védrendszert a magyar országgyülés akképpen állapitja meg, ahogyan akarja
(1911 Újság)
integrálni kell az Internetet a meglévő üzenetmegoldásokba akképpen, hogy mindkét megoldás előnyeit maximalizáljuk
(1998 Byte Magazin)
2. (ritk)
a mellékmondatban közelebbről meghatározott állapottal, helyzettel egyezően v. ahhoz hasonlóan, (ugyan)úgy
Vágd ki a [tök] tetejét; vájd-ki a bélét; azt törd-meg polyka hájjal [= pulykahájjal], s tedd akképpen ismét belé a tökbe
(1780 Magyar Hírmondó)
Pest tudja jól, hogy nyomoruságos dolog volt ezen szép ország fővárosának lenni akképen, hogy a magyarországi mit sem tudott vásárolni saját hitelének segítségével
(1848 Kossuth Lajos)
[az ablak] nyáron, ősszel az betéve nem volt soha, hát nem csuktam be most sem! Legyen minden akképpen, ahogyan máskor is s más őszben is volt
(1964 Sánta Ferenc)
3. (ritk)
a mellékmondatban közelebbről meghatározott mértékkel, fokkal egyezően, éppen annyira, éppúgy
[A kolokán] fürész-nyelve [ti. fűrészelt szélű levele] pedig Akképen élesül, a mikép vénhedik
(1853 Tompa Mihály)
Vö. CzF. akkép, akképen; ÉrtSz.; TESz. az; ÉKsz.; SzT.; ÉKsz.² akképp

Beállítások