akképp mut hsz 0 (rendsz. hasonlító v. következményes jelentéstartalmú mellékmondat utalószavaként) (vál)akép (rég) , aképp

1. ’a mellékmondatban közelebbről meghatározott, ill. az előzményekből ismert módon v. ahhoz hasonlóan, (ugyan)úgy’ ❖ A népek szinte [= szintén] akkép’ mint az emberek nagyobb részént tsak egyedül ifiúságokban képesek a’ jónak felvételére, öregségekben pedig már megjobbíthatatlanok (1794 Szentmarjay Ferenc ford.–Rousseau 7033009, 990) | mint a’ vad rengetegben Áll a’ gyermek egyedűl, Akkép állok elhagyatva Szép szemednek fényitűl (1825 Vörösmarty Mihály 8524160, 288) | És amint gondolta, akkép cselekedett (1844 Petőfi Sándor C3506, 219) | az országos honvédelmi bizottmány akkép intézkedett, miszerint 8 napok alatt Ó Becse felé 4 zászlóalj honvéd ujoncz küldessék Vetter parancsnok rendelkezésére (1848 Kossuth Lajos CD32) | a vámjövedelmet nálunk akkép is lehetne megosztani, hogy mindegyik fél saját vámvonalán szedje a jövedelmeket saját pénzügye számára (1870 Lónyay Menyhért 8276001, 58) | Össze is boronálják ugy a fiatalságot szóbeszédben, hogy ha minden akkép történnék, hát 100 házasságból – 101 válóper is kerekednék (1891 Debrecen–Nagyváradi Értesítő 8611001, 2) | Valamint a természetnek megvan a maga rendje, melynek értelmében minden ami történik, bizonyos rend, bizonyos törvények szerint megy végbe, akkép az erkölcsi életben is erkölcsi rend uralkodik (1894 PallasLex. CD02) | [a napilapokban] a riportimperializmus az írói munkát, a tárca-novellát és verset […] negyedrendű és akkép is fizetett laptöltelékké degradálta (1931 Halmi Bódog CD10) | [a farkas] oly gyorsan falt, akkép habzsolt, hogy majd megfúlt az étken (1943 Radnóti Miklós ford.–La Fontaine 9543240, 51) | Az oktatási törvény a tanítás nyelvéről aképp intézkedett, hogy a népiskolákban a tanítás mindenütt a gyerekek anyanyelvén folyik (1996 Környei Attila CD52) | mindenkinek joga van úgy élni, abban hinni és akképp viselkedni, ahogy kedve van (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. (ritk) ’a mellékmondatban közelebbről meghatározott állapottal, helyzettel egyezően v. ahhoz hasonlóan, (ugyan)úgy’ ❖ mindent akkép talál, A mint álmában látá (1846 Garay János 8154024, 370).

3. (ritk) ’a mellékmondatban közelebbről meghatározott mértékkel, fokkal egyezően, éppen annyira, éppúgy’ ❖ amiképen fogy a jó erkölcs Pálnál: Akkép fogy a vagyon (1854 Tompa Mihály CD01) | Minél nagyobb magasba ér a gép, s minél többet látnak lentről a lencsék, feltartóztathatatlanul akép gyarapszik bennem a reménytelenség (1936 Jékely Zoltán CD10).

J: akképpen.

Vö. CzF. akkép, akképen; ÉKsz. akképpen; ÉKsz.².

akképp mutató névmási határozószó 0 (rendsz. hasonlító v. következményes jelentéstartalmú mellékmondat utalószavaként) (vál)
akép 0 (rég)
aképp 0
1.
a mellékmondatban közelebbről meghatározott, ill. az előzményekből ismert módon v. ahhoz hasonlóan, (ugyan)úgy
A népek szinte [= szintén] akkép’ mint az emberek nagyobb részént tsak egyedül ifiúságokban képesek a’ jónak felvételére, öregségekben pedig már megjobbíthatatlanok
(1794 Szentmarjay Ferenc ford.Rousseau)
mint a’ vad rengetegben Áll a’ gyermek egyedűl, Akkép állok elhagyatva Szép szemednek fényitűl
(1825 Vörösmarty Mihály)
És amint gondolta, akkép cselekedett
(1844 Petőfi Sándor)
az országos honvédelmi bizottmány akkép intézkedett, miszerint 8 napok alatt Ó Becse felé 4 zászlóalj honvéd ujoncz küldessék Vetter parancsnok rendelkezésére
(1848 Kossuth Lajos)
a vámjövedelmet nálunk akkép is lehetne megosztani, hogy mindegyik fél saját vámvonalán szedje a jövedelmeket saját pénzügye számára
(1870 Lónyay Menyhért)
Össze is boronálják ugy a fiatalságot szóbeszédben, hogy ha minden akkép történnék, hát 100 házasságból – 101 válóper is kerekednék
(1891 Debrecen–Nagyváradi Értesítő)
Valamint a természetnek megvan a maga rendje, melynek értelmében minden ami történik, bizonyos rend, bizonyos törvények szerint megy végbe, akkép az erkölcsi életben is erkölcsi rend uralkodik
(1894 PallasLex.)
[a napilapokban] a riportimperializmus az írói munkát, a tárca-novellát és verset […] negyedrendű és akkép is fizetett laptöltelékké degradálta
(1931 Halmi Bódog)
[a farkas] oly gyorsan falt, akkép habzsolt, hogy majd megfúlt az étken
(1943 Radnóti Miklós ford.La Fontaine)
Az oktatási törvény a tanítás nyelvéről aképp intézkedett, hogy a népiskolákban a tanítás mindenütt a gyerekek anyanyelvén folyik
(1996 Környei Attila)
mindenkinek joga van úgy élni, abban hinni és akképp viselkedni, ahogy kedve van
(2000 Magyar Hírlap)
2. (ritk)
a mellékmondatban közelebbről meghatározott állapottal, helyzettel egyezően v. ahhoz hasonlóan, (ugyan)úgy
mindent akkép talál, A mint álmában látá
(1846 Garay János)
3. (ritk)
a mellékmondatban közelebbről meghatározott mértékkel, fokkal egyezően, éppen annyira, éppúgy
amiképen fogy a jó erkölcs Pálnál: Akkép fogy a vagyon
(1854 Tompa Mihály)
Minél nagyobb magasba ér a gép, s minél többet látnak lentről a lencsék, feltartóztathatatlanul akép gyarapszik bennem a reménytelenség
(1936 Jékely Zoltán)
Vö. CzF. akkép, akképen; ÉKsz. akképpen; ÉKsz.²

Beállítások