celebritás fn 4A (vál)

1. (kissé rég) ’az a tulajdonság, hogy vki, es. vmi közismert, híres, ünnepelt, ill. vkinek v. vminek ilyen volta’ ❖ [Batsányi János] nem kereste a celebritást? sőt senki sem inkább! (1802 u. Kazinczy Ferenc C4940, 431) | Eszünkben sincs egy igénytelen meleg viz fürdőnek valami különös celebritását költeni (1859 Vasárnapi Újság CD56) | úgy tűnt, mintha [a doktor a fiatal hölgy] regényes jelentőségéről, egész szomorú női celebritásáról sohasem hallott volna (1916 Szomory Dezső CD10).

2. ’híres, közismert személy, híresség, ill. vmely rendezvény kiválósága(inak), mértékadó személyisége(inek csoportja)’ ❖ Bajza, b. Eötvös, Fáy, Gaál, Jósika, Kuthy, Vörösmarty: illy jeles és jónevű irói celebritások igen sokat használhatnának egy ifju vállalatnak, minő a’ „Nemzeti Almanach” (1841 Pesti Hírlap CD61) | Ott voltak a meeting [= összejövetel] celebritásai, a vezérszónokok, a központi választmány elnöke (1875 Keresztény Magvető 8642001, 327) | a fiatal írói talentumnak, aki […] eddig csak a vaskalaposok táborát (az Akadémia és a Kisfaludy-társaság nagy moguljait) találta szemben, amint a közönség szeme elől igyekeznek őt eltakarni, most még egy újabb falanx állná útját a Hírnév kapui előtt; a főúri szalonok celebritása (1890 Mikszáth Kálmán CD04) | [egyesek] a hírességek mindent átható fontosságára utalnak, arra, hogy ezek a celebritások hagyják jóvá és befolyásolják a divattendenciákat (1982 Wessely Anna ford.–King 1080004, 225).

2a. (rég, ritk) ’széles körben ismert, híres dolog’ ❖ [A Váci úton] „Europa” czimü pompás vendéglőt szándékozik egy gazdag ember épiteni, miután Budapest maholnap csakugyan europai celebritás lesz (1847 Pesti Divatlap C5840, 54).

3. (kissé rég) ’ünnepélyesség, pompa’ ❖ [Henrik pappá szentelése] nagy celebritással végbe is ment (1876 Jókai Mór CD18) | Különösen a karácsony ünnepe tartozik kegyelt gyermekkori emlékeim közé, és pedig azért is, mert azóta sem láttam oly fenséges celebritással megülve (1887 e. Podmaniczky Frigyes 8370001, 79) | [az orvosi] kar 1871-ben tudományos komolysággal és celebritással ülte meg százéves jubileumát (1942 Magyar művelődéstörténet CD43).

Vö. IdSz.

celebritás főnév 4A (vál)
1. (kissé rég)
az a tulajdonság, hogy vki, es. vmi közismert, híres, ünnepelt, ill. vkinek v. vminek ilyen volta
[Batsányi János] nem kereste a celebritást? sőt senki sem inkább!
(1802 u. Kazinczy Ferenc)
Eszünkben sincs egy igénytelen meleg viz fürdőnek valami különös celebritását költeni
(1859 Vasárnapi Újság)
úgy tűnt, mintha [a doktor a fiatal hölgy] regényes jelentőségéről, egész szomorú női celebritásáról sohasem hallott volna
(1916 Szomory Dezső)
2.
híres, közismert személy, híresség, ill. vmely rendezvény kiválósága(inak), mértékadó személyisége(inek csoportja)
Bajza, b.báró Eötvös, Fáy, Gaál, Jósika, Kuthy, Vörösmarty: illy jeles és jónevű irói celebritások igen sokat használhatnának egy ifju vállalatnak, minő a’ „Nemzeti Almanach”
(1841 Pesti Hírlap)
Ott voltak a meeting [= összejövetel] celebritásai, a vezérszónokok, a központi választmány elnöke
(1875 Keresztény Magvető)
a fiatal írói talentumnak, aki […] eddig csak a vaskalaposok táborát (az Akadémia és a Kisfaludy-társaság nagy moguljait) találta szemben, amint a közönség szeme elől igyekeznek őt eltakarni, most még egy újabb falanx állná útját a Hírnév kapui előtt; a főúri szalonok celebritása
(1890 Mikszáth Kálmán)
[egyesek] a hírességek mindent átható fontosságára utalnak, arra, hogy ezek a celebritások hagyják jóvá és befolyásolják a divattendenciákat
(1982 Wessely Anna ford.King)
2a. (rég, ritk)
széles körben ismert, híres dolog
[A Váci úton] „Europa” czimü pompás vendéglőt szándékozik egy gazdag ember épiteni, miután Budapest maholnap csakugyan europai celebritás lesz
(1847 Pesti Divatlap)
3. (kissé rég)
ünnepélyesség, pompa
[Henrik pappá szentelése] nagy celebritással végbe is ment
(1876 Jókai Mór)
Különösen a karácsony ünnepe tartozik kegyelt gyermekkori emlékeim közé, és pedig azért is, mert azóta sem láttam oly fenséges celebritással megülve
(1887 e. Podmaniczky Frigyes)
[az orvosi] kar 1871-ben tudományos komolysággal és celebritással ülte meg százéves jubileumát
(1942 Magyar művelődéstörténet)
Vö. IdSz.

Beállítások