cenzúrál ige 1a

1. ts (/ritk) ’〈publikálásra szánt szöveget, bemutatandó művet, műalkotást, ill. publikálást, bemutatást stb.〉 cenzúráz’ ❖ semmi se menjen bé a’ munkába, a’ mit minden Tag nem lát, nem censurál (1789 Főldi János C2554, 443) | [Berlinben a] jövőben husz íven túl nem terjedő iratok nem fognak censuráltatni, de kibocsáttatásuk előtt 24 órával a’ helybeli rendőrhatóságnál le kell tétetniök, hogy az szükség esetében a’ kibocsáttatást fölfüggeszthesse (1842 Pesti Hírlap CD61) | a vidéki censorokhoz azon utasitó parancs küldetett, hogy naptárt nem szabad nekik censurálniok hanem minden naptárt a budai collegiumhoz kell censurálás végett fölterjeszteni (1876 Táncsics Mihály 8463016, 141) | cenzurálták a középkorban a Talmudot, még pedig nem-zsidó részről (1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford. CD1205) | [Szerbiában] a képernyőről, rádióból, a szigorúan cenzurált sajtóból áradó hadipropaganda egységbe kovácsolta a nemzetet (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. tn (rég, Isk) ’〈egyetemi v. ügyvédi vizsgán, szigorlaton〉 vizsgázik’ ❖ ujdonuj cenzurált fiatal ember (1847 Vas Gereben C4363, 185) | minden jogásznak, mielőtt cenzurálna, elébb doktornak kell lennie (1858 Szokoly Viktor C4048, 89) | [Kapy József] Bécsben a külföldi jogot tanulta s Eperjesen a hazait, 1786. mind a kettőből censurált (1897 Magyar írók élete CD27) | Károly bátyám, mint fiatal ügyvéd, akkor jött meg Pestről, kitünően czenzurálva (1900 Jókai Mór C5311, CVIII).

2a. ts (rég, Isk is) ’ilyen vizsgán vizsgáztat vkit’ ❖ Ki engem censurált, Nagyon megránczigált (1848 Népdalok és mondák C2983, 105) | diákul censurálták a fiatal embert (1878 Jogászhumor C2226, 27).

Sz: cenzúrálatlan.

Vö. TESz. cenzúra

cenzúrál ige 1a
1. tárgyas (/ritk)
〈publikálásra szánt szöveget, bemutatandó művet, műalkotást, ill. publikálást, bemutatást stb.〉 cenzúráz
semmi se menjen bé a’ munkába, a’ mit minden Tag nem lát, nem censurál
(1789 Főldi János)
[Berlinben a] jövőben husz íven túl nem terjedő iratok nem fognak censuráltatni, de kibocsáttatásuk előtt 24 órával a’ helybeli rendőrhatóságnál le kell tétetniök, hogy az szükség esetében a’ kibocsáttatást fölfüggeszthesse
(1842 Pesti Hírlap)
a vidéki censorokhoz azon utasitó parancs küldetett, hogy naptárt nem szabad nekik censurálniok hanem minden naptárt a budai collegiumhoz kell censurálás végett fölterjeszteni
(1876 Táncsics Mihály)
cenzurálták a középkorban a Talmudot, még pedig nem-zsidó részről
(1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford.)
[Szerbiában] a képernyőről, rádióból, a szigorúan cenzurált sajtóból áradó hadipropaganda egységbe kovácsolta a nemzetet
(1999 Magyar Hírlap)
2. tárgyatlan (rég, Isk)
〈egyetemi v. ügyvédi vizsgán, szigorlaton〉 vizsgázik
ujdonuj cenzurált fiatal ember
(1847 Vas Gereben)
minden jogásznak, mielőtt cenzurálna, elébb doktornak kell lennie
(1858 Szokoly Viktor)
[Kapy József] Bécsben a külföldi jogot tanulta s Eperjesen a hazait, 1786. mind a kettőből censurált
(1897 Magyar írók élete)
Károly bátyám, mint fiatal ügyvéd, akkor jött meg Pestről, kitünően czenzurálva
(1900 Jókai Mór)
2a. tárgyas (rég, Isk is)
ilyen vizsgán vizsgáztat vkit
Ki engem censurált, Nagyon megránczigált
(1848 Népdalok és mondák)
diákul censurálták a fiatal embert
(1878 Jogászhumor)
Sz: cenzúrálatlan
Vö. TESz. cenzúra

Beállítások