cenzúráz ige 4a

1. ts (tárgy n. is) ’〈publikálásra szánt szöveget, bemutatandó művet, műalkotást, ill. publikálást, bemutatást stb. engedélyezési eljárásban〉 cenzúrának alávet, cenzorként elbírál, es. ennek eredményeként módosít(tat)’ ❖ magok a’ versek már cenzurázva voltak (1811 Kazinczy Ferenc C2561, 276) | Fenyő Miksa: A politika mögül[.] A monarchia háborús céljai[.] Az egész cikk cenzúrázva (1917 Nyugat CD10) | A rendkívüli állapot parancsnokságának rendeletére valamennyi Ankarából kiinduló távirati és postai közlést cenzúráznak (1960 Népszabadság máj. 24. C4812, 5) | 1835-ben a cenzor a Rémképek egyik részét [ti. Táncsics művét], a Pazardit törölte, más részét kiadhatatlanná cenzúrázta (1984 Bényei József 1016009, 103) | Nagyrészt maga az irodalom is áldozatul esett a politika erőszakosságának. Nem úgy, mint régen, hogy cenzúrázza és fojtogatja, hanem úgy, hogy elveszi tőle a teret, elszívja előle a levegőt (1991 Csoóri Sándor 9090056, 243) | Mi nem kérjük azt, hogy egyes műsorokat ne mutassanak be. Nem cenzúrázni akarunk (1997 Természet Világa ford. CD50) | egyre több kormány kísérli cenzúrázni az internetet (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈személyt, kül. írót〉 cenzorként ellenőriz(, és ennek eredményeképpen tevékenységében korlátoz v. meggátol)’ ❖ Csodálatos a poézis hatalma! Tejet inni s bordalt írni tőle; lenni osztrák-magyar cenzúrázott poéta s írni a világszabadságról, magyar nemzeti nagyságról (1872 Jókai Mór CD18) | [Fekete János] olvasó közönsége kevés korholni valót talált bennük [ti. a fordításokban], mivel régi klasszikusoktól és nem czenzurázott írótól eredő munkák (1903 Morvay Győző CD55) | rossz az is ha magunk cenzurázzuk magunkat (1937 Babits Mihály CD10) | [Széchenyi és Kossuth vitája] csupán viszonylag zajlott szabadon: a felek ugyan kifejthették álláspontjukat, ám mind Széchenyit, mind Kossuthot cenzúrázták (1998 Gergely András CD17).

1b. (Pszich is) ’〈képzet, gondolat létrejöttét, megvalósulását, kinyilvánítását vki(nek a tudata)〉 gátolja, elfojtja’ ❖ a gyermek érzelemátitatott, szimbólumos csapongó képzettársítását a férfinél az absztrakt határozott cenzúrázott gondolkodás váltja fel (1916 Sisa Miklós CD10) | [Ferenczy Károly] festeni valóit értelme cenzúrázza és szigorúan programja vágányán kormányozza tehetségét (1924 Réti István CD10) | [a pszichológus a páciensétől] elfogadja az ösztön-ént és az ént anélkül, hogy megnyilvánulásaikat a felettes én megszűrte volna, cenzúrázta volna (1986 F. Várkonyi Zsuzsa 1044008, 131) | [a vállalkozók] ne cenzúrázzák már gondolatban az ötleteiket, hanem hagyják, hadd pörögjön az agyuk szabadon (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. tn (rég, Isk) ’〈egyetemi v. ügyvédi vizsgán, szigorlaton〉 vizsgázik’ ❖ Carlosz, a tavasszal censurázni fog a’ Jusokból (1815 Döbrentei Gábor C2566, 316) | Nagyságos úr! kimondom azt, Mert ön énnekem nem árthat; Cenzurázni nem akarok, És így nem rejiciálhat [= nem utasíthat el] (1845 Petőfi Sándor CD01) | már cenzuráztam, már megyei tisztviselő vagyok, csak nem kivánhatod, hogy a jurátusok kávéházába, a Pilwaxba járjak újságot olvasni? (1894 Pálffy Albert 8349003, 27) | [Rovács Albin] 1869-ben ügyvédi oklevelet nyert, mint egyike azon utolsóknak, a kik még a régi királyi tábla vizsgáló-bizottsága előtt czenzuráztak (1906 Magyar írók élete CD27).

2a. ts (tárgy n. is) (rég, Isk is) ’ilyen vizsgán vizsgáztat vkit’ ❖ Kúti.: Hát ösméritek-é Ovidiust? […] Sós Mih.: A vén Diós, hogyne ismernétek, hiszen a tő szomszédunkba lakik. Kuti.: Nem az öreg, nem, hanem Publius Ovidius Naso? Sós Mih.: Papiros sövin rázó? De már ezt bizony magam sem ösmerem. No tsak nem kell figurázni a fiaimat, jó kell tzenzurázni (1796 k. Nagy István³ 7467002, 274) | A’ minap Censurazánk. Örömömre nagyon meg valának vele elégedve hallgatójink (1812 Döbrentei Gábor C2563, 135) | Helybenhagyatott végre a’ községi jegyzők’ sorsának biztositásáról szóló törvényjavallat; nem fogadtatván el B–r’ inditványa, hogy a’ jegyzők megyeileg censuráztassanak (1844 Pesti Hírlap CD61).

Ö: ki~, meg~.

Sz: cenzúrázatlan.

Vö. ÉrtSz.; TESz. cenzúra; ÉKsz.; SzT. cenzúráz, cenzúráztat, cenzúráztatik; ÚMTsz.; IdSz.

cenzúráz ige 4a
1. tárgyas (tárgy n. is)
〈publikálásra szánt szöveget, bemutatandó művet, műalkotást, ill. publikálást, bemutatást stb. engedélyezési eljárásban〉 cenzúrának alávet, cenzorként elbírál, es. ennek eredményeként módosít(tat)
magok a’ versek már cenzurázva voltak
(1811 Kazinczy Ferenc)
Fenyő Miksa: A politika mögül[.] A monarchia háborús céljai[.] Az egész cikk cenzúrázva
(1917 Nyugat)
A rendkívüli állapot parancsnokságának rendeletére valamennyi Ankarából kiinduló távirati és postai közlést cenzúráznak
(1960 Népszabadság máj. 24.)
1835-ben a cenzor a Rémképek egyik részét [ti. Táncsics művét], a Pazardit törölte, más részét kiadhatatlanná cenzúrázta
(1984 Bényei József)
Nagyrészt maga az irodalom is áldozatul esett a politika erőszakosságának. Nem úgy, mint régen, hogy cenzúrázza és fojtogatja, hanem úgy, hogy elveszi tőle a teret, elszívja előle a levegőt
(1991 Csoóri Sándor)
Mi nem kérjük azt, hogy egyes műsorokat ne mutassanak be. Nem cenzúrázni akarunk
(1997 Természet Világa ford.)
egyre több kormány kísérli cenzúrázni az internetet
(2000 Magyar Hírlap)
1a.
〈személyt, kül. írót〉 cenzorként ellenőriz(, és ennek eredményeképpen tevékenységében korlátoz v. meggátol)
Csodálatos a poézis hatalma! Tejet inni s bordalt írni tőle; lenni osztrák-magyar cenzúrázott poéta s írni a világszabadságról, magyar nemzeti nagyságról
(1872 Jókai Mór)
[Fekete János] olvasó közönsége kevés korholni valót talált bennük [ti. a fordításokban], mivel régi klasszikusoktól és nem czenzurázott írótól eredő munkák
(1903 Morvay Győző)
rossz az is ha magunk cenzurázzuk magunkat
(1937 Babits Mihály)
[Széchenyi és Kossuth vitája] csupán viszonylag zajlott szabadon: a felek ugyan kifejthették álláspontjukat, ám mind Széchenyit, mind Kossuthot cenzúrázták
(1998 Gergely András)
1b. (Pszich is)
〈képzet, gondolat létrejöttét, megvalósulását, kinyilvánítását vki(nek a tudata) gátolja, elfojtja
a gyermek érzelemátitatott, szimbólumos csapongó képzettársítását a férfinél az absztrakt határozott cenzúrázott gondolkodás váltja fel
(1916 Sisa Miklós)
[Ferenczy Károly] festeni valóit értelme cenzúrázza és szigorúan programja vágányán kormányozza tehetségét
(1924 Réti István)
[a pszichológus a páciensétől] elfogadja az ösztön-ént és az ént anélkül, hogy megnyilvánulásaikat a felettes én megszűrte volna, cenzúrázta volna
(1986 F. Várkonyi Zsuzsa)
[a vállalkozók] ne cenzúrázzák már gondolatban az ötleteiket, hanem hagyják, hadd pörögjön az agyuk szabadon
(1997 Magyar Hírlap)
2. tárgyatlan (rég, Isk)
〈egyetemi v. ügyvédi vizsgán, szigorlaton〉 vizsgázik
Carlosz, a tavasszal censurázni fog a’ Jusokból
(1815 Döbrentei Gábor)
Nagyságos úr! kimondom azt, Mert ön énnekem nem árthat; Cenzurázni nem akarok, És így nem rejiciálhat [= nem utasíthat el]
(1845 Petőfi Sándor)
már cenzuráztam, már megyei tisztviselő vagyok, csak nem kivánhatod, hogy a jurátusok kávéházába, a Pilwaxba járjak újságot olvasni?
(1894 Pálffy Albert)
[Rovács Albin] 1869-ben ügyvédi oklevelet nyert, mint egyike azon utolsóknak, a kik még a régi királyi tábla vizsgáló-bizottsága előtt czenzuráztak
(1906 Magyar írók élete)
2a. tárgyas (tárgy n. is) (rég, Isk is)
ilyen vizsgán vizsgáztat vkit
Kúti.: Hát ösméritek-é Ovidiust? […] Sós Mih.: A vén Diós, hogyne ismernétek, hiszen a tő szomszédunkba lakik. Kuti.: Nem az öreg, nem, hanem Publius Ovidius Naso? Sós Mih.: Papiros sövin rázó? De már ezt bizony magam sem ösmerem. No tsak nem kell figurázni a fiaimat, jó kell tzenzurázni
(1796 k. Nagy István³)
A’ minap Censurazánk. Örömömre nagyon meg valának vele elégedve hallgatójink
(1812 Döbrentei Gábor)
Helybenhagyatott végre a’ községi jegyzők’ sorsának biztositásáról szóló törvényjavallat; nem fogadtatván el B–r’ inditványa, hogy a’ jegyzők megyeileg censuráztassanak
(1844 Pesti Hírlap)
Sz: cenzúrázatlan
Vö. ÉrtSz.; TESz. cenzúra; ÉKsz.; SzT. cenzúráz, cenzúráztat, cenzúráztatik; ÚMTsz.; IdSz.

Beállítások