cézár fn 4A9

1. (Tört is) ’a Római Birodalom (vmely utódállamának egyed)uralkodója, ill. annak hivatalos elnevezése mint cím, méltóság’ ❖ Te, Lívia, az els Czézár örökössére nézve ötven eſztendkig még sokkal több valál, mint-sem Aspázia az Athéna-béli Nép-vezérre nézve (1792 Magyar Múzeum ford. 7448020, 328) | épen azoktól, kiket most büszkén őseiteknek vallotok, tudniillik a római czézároktól nagy mennyiségü oláhság szorittatott ki dunamenti hazájából (1860 Vasárnapi Újság CD56) | Itt jön főméltóságu Notarasz Lukács, a fővezérlő cézár. Spiridion: Notarasz nem cézár már, tegnap lemondott méltóságáról (1904 Herczeg Ferenc 9241001, 73) | a zsinat jegyzője, a capuai diakónus karosszéke előtt állva, ünnepélyes hangsúllyal elsőnek a legkegyelmesebb s örök életű Gratianus cézárnak Itália császári helytartójához intézett leiratát olvasta fel, mellyel Őfelsége összehívta az ökumenikus, azaz általános és teljes zsinatot (1965 Déry Tibor 9107006, 161) | [Hérakleiosz] császár római cézárok pompázatos diadalmenetét utánozva fantasztikus kosztümben érkezett Jeruzsálem kapuja elé, melyet zárva talált (1985 Szentkuthy Miklós 2007001, 292).

1a. (Tört is) ’vmely más állam egyeduralkodója, ill. annak elnevezése mint cím, méltóság’ ❖ A germánok büszke Cezárja Szabad sziveknek tőrt szegez (1919 e. Ady Endre CD0802) | a francia forradalom és a napoleoni háborúk „demokratikus” hagyománya hamarosan megszűnik s a jövő cézárjai aránylag kicsiny, válogatott hadseregekkel fognak egymásra rontani (1933 Csécsy Imre 9087001, 6) | A XI. század vége felé tűnnek fel elsőízben azok a táblázatok, amelyek a császárokat a régi római időktől kezdve egészen az uralkodó német caesar-ig folytatólagosan közlik (1936 Váczy Péter CD42) | Ausztria császára kegynek tartja, hogy ez az ember [ti. I. Napóleon] ágyába fogadja a cézárok lányát (1954 Makai Imre ford.–Tolsztoj² 9418008, 720) | Cézár szent személye[.] A spanyol királyok személye annyira szent volt, hogy még azt is megszentelte, akivel vagy amivel testileg érintkezésbe került (1957 Ráth-Végh István 9556001, 89).

2. (biz) ’vmely közösségben, szakmában stb. jelentős hatással v. befolyással bíró személy’ ❖ A közönség, ez a mi ezerfejű cézárunk, türelmetlen (1967 Mándy Iván 9420016, 212) | [Bill Gates,] a digitális cézár a Föld egyik leggazdagabb embere, néha mégis úgy érezzük, talán éppen ő a legszegényebb (1999 Magyar Hírlap CD09).

2a. (pejor) ’parancsolgató, önkényesen hatalmaskodó, ill. kiskirályként, kényúrként viselkedő személy’ ❖ a mi caesarunk, korlátlan hatalommal uralkodó tanárunk (1879 e. Vahot Imre 8502001, 107) | mindenki udvarol a bárónak [ti. Hatvany Lajosnak]: a Naplónál már láttam előszobázni nála Krúdyt, meg Révész Bélát s ő direkt várakoztatta őket: cézár ez az ember (1918 Tóth Árpád CD10) | [Gordon Miklós] évekig a magyar színházi élet cézárja volt és néhány magyar zenés darabnak világsikert szerzett. A cézárkodást is tehetséggel és derekas embertelenséggel űzte (1981 Dénes Tibor 9812003, 187) | [Alekszandr Grigorjevics Lukasenko] szovhozelnökként mentette át magát a kis, népességileg Magyarország méretű ország [ti. Fehéroroszország] élére, és megmaradt földhözragadt falusi cézárnak (1996 Magyar Hírlap CD09).

Sz: cézári.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

cézár főnév 4A9
1. (Tört is)
a Római Birodalom (vmely utódállamának egyed)uralkodója, ill. annak hivatalos elnevezése mint cím, méltóság
Te, Lívia, az els Czézár örökössére nézve ötven eſztendkig még sokkal több valál, mint-sem Aspázia az Athéna-béli Nép-vezérre nézve
(1792 Magyar Múzeum ford.)
épen azoktól, kiket most büszkén őseiteknek vallotok, tudniillik a római czézároktól nagy mennyiségü oláhság szorittatott ki dunamenti hazájából
(1860 Vasárnapi Újság)
Itt jön főméltóságu Notarasz Lukács, a fővezérlő cézár. Spiridion: Notarasz nem cézár már, tegnap lemondott méltóságáról
(1904 Herczeg Ferenc)
a zsinat jegyzője, a capuai diakónus karosszéke előtt állva, ünnepélyes hangsúllyal elsőnek a legkegyelmesebb s örök életű Gratianus cézárnak Itália császári helytartójához intézett leiratát olvasta fel, mellyel Őfelsége összehívta az ökumenikus, azaz általános és teljes zsinatot
(1965 Déry Tibor)
[Hérakleiosz] császár római cézárok pompázatos diadalmenetét utánozva fantasztikus kosztümben érkezett Jeruzsálem kapuja elé, melyet zárva talált
(1985 Szentkuthy Miklós)
1a. (Tört is)
vmely más állam egyeduralkodója, ill. annak elnevezése mint cím, méltóság
A germánok büszke Cezárja Szabad sziveknek tőrt szegez
(1919 e. Ady Endre)
a francia forradalom és a napoleoni háborúk „demokratikus” hagyománya hamarosan megszűnik s a jövő cézárjai aránylag kicsiny, válogatott hadseregekkel fognak egymásra rontani
(1933 Csécsy Imre)
A XI. század vége felé tűnnek fel elsőízben azok a táblázatok, amelyek a császárokat a régi római időktől kezdve egészen az uralkodó német caesar-ig folytatólagosan közlik
(1936 Váczy Péter)
Ausztria császára kegynek tartja, hogy ez az ember [ti. I. Napóleon] ágyába fogadja a cézárok lányát
(1954 Makai Imre ford.Tolsztoj²)
Cézár szent személye[.] A spanyol királyok személye annyira szent volt, hogy még azt is megszentelte, akivel vagy amivel testileg érintkezésbe került
(1957 Ráth-Végh István)
2. (biz)
vmely közösségben, szakmában stb. jelentős hatással v. befolyással bíró személy
A közönség, ez a mi ezerfejű cézárunk, türelmetlen
(1967 Mándy Iván)
[Bill Gates,] a digitális cézár a Föld egyik leggazdagabb embere, néha mégis úgy érezzük, talán éppen ő a legszegényebb
(1999 Magyar Hírlap)
2a. (pejor)
parancsolgató, önkényesen hatalmaskodó, ill. kiskirályként, kényúrként viselkedő személy
a mi caesarunk, korlátlan hatalommal uralkodó tanárunk
(1879 e. Vahot Imre)
mindenki udvarol a bárónak [ti. Hatvany Lajosnak]: a Naplónál már láttam előszobázni nála Krúdyt, meg Révész Bélát s ő direkt várakoztatta őket: cézár ez az ember
(1918 Tóth Árpád)
[Gordon Miklós] évekig a magyar színházi élet cézárja volt és néhány magyar zenés darabnak világsikert szerzett. A cézárkodást is tehetséggel és derekas embertelenséggel űzte
(1981 Dénes Tibor)
[Alekszandr Grigorjevics Lukasenko] szovhozelnökként mentette át magát a kis, népességileg Magyarország méretű ország [ti. Fehéroroszország] élére, és megmaradt földhözragadt falusi cézárnak
(1996 Magyar Hírlap)
Sz: cézári
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások