cezarizmus fn 4A (Pol v. Tört)

1. (korlátlan császári) egyeduralomra épülő monarchikus berendezkedés, ill. az ezt megalapozó eszmerendszer’ ❖ [Franciaországban] a caesarismus és jogtalan demokratia, melyek által az ó-világ civilisatiója elveszett, már többször váltották fel egymást a nagy forradalom óta (1857 Eötvös József C1598, 159) | az autocrat caesarismus igáját vonszoló orosz népnek van egy önkormányzati intézménye, a Mir (1891 Kossuth Lajos CD32) | az a két császár, a ki e név [ti. Antoninus és Augustus] alatt uralkodott, mocsoktalan jellemével feledtette a caesarismus jogosulatlan uralmát (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | [Eötvös] kétségbeesve látta a kor uralkodó eszméinek, szabadságnak, egyenlőségnek és nemzetiségnek egymással ellentétes voltát, s hogy ebből csak végtelen zavarok, háborúk, szociális forradalmak, végül is az állam teljes abszolutizmusa, az európai népek szabad kultúrájára lomhán rátelepedő cezarizmus következhetik (1933 Szekfű Gyula CD42) | Napoleon a francia forradalom örökségének végrehajtója volt, míg Nietzsche szemében a cezarizmus, az akkori – bonapartista – diktatúra képviselője (1947 Lukács György² 2005112, 52).

1a. (kissé rég, ritk) ’ilyen államformájú birodalom (fennállásának időszaka)’ ❖ ahogy a rengeteg római impériumban a különféle nemzetek egy malomkő alá jutottak, de eggyé nem olvadtak, csak keveredtek, a különféle vallások a caesarismusban szintén csak keveredtek, de eggyé nem olvadtak s egyik sem tudott diadalmaskodni a többin (1922 Fényes Samu 9144002, 37) | Ott tartunk ma, mint Róma közvetlenül a cézárizmus kora előtt és a mi kultúránk leáldozását is modern cézárok uralma fogja megelőzni (1933 Csécsy Imre 9087001, 4).

2. ’az uralkodói világi hatalomnak az egyház életébe való beavatkozása’ ❖ IdSz.

3. (pejor) ’zsarnoki uralom, zsarnokság’ ❖ Macaulay még 1859-ben azt jósolta, hogy a[z amerikai] polgárháborúnak természetes következése a caesarismus, a dictatura lesz (1905 Nagy képes világtörténet CD03) | Az Én megóvása egy kedvezőtlen, cezarizmustól és méltatlan tömeguralomtól, a démosz uralmától egyképpen fenyegetett korban (1978 Baránszky-Jób László 9027001, 196) | hevesen bírálta Usztrjalovot Zinovjev is. Ő nem elsősorban a „cezarizmus”, hanem egy kapitalista restauráció ideológusát látta Usztrjalovban (1999 Krausz Tamás CD58).

Vö. IdSz.

cezarizmus főnév 4A (Pol v. Tört)
1.
(korlátlan császári) egyeduralomra épülő monarchikus berendezkedés, ill. az ezt megalapozó eszmerendszer
[Franciaországban] a caesarismus és jogtalan demokratia, melyek által az ó-világ civilisatiója elveszett, már többször váltották fel egymást a nagy forradalom óta
(1857 Eötvös József)
az autocrat caesarismus igáját vonszoló orosz népnek van egy önkormányzati intézménye, a Mir
(1891 Kossuth Lajos)
az a két császár, a ki e név [ti. Antoninus és Augustus] alatt uralkodott, mocsoktalan jellemével feledtette a caesarismus jogosulatlan uralmát
(1899 Nagy képes világtörténet)
[Eötvös] kétségbeesve látta a kor uralkodó eszméinek, szabadságnak, egyenlőségnek és nemzetiségnek egymással ellentétes voltát, s hogy ebből csak végtelen zavarok, háborúk, szociális forradalmak, végül is az állam teljes abszolutizmusa, az európai népek szabad kultúrájára lomhán rátelepedő cezarizmus következhetik
(1933 Szekfű Gyula)
Napoleon a francia forradalom örökségének végrehajtója volt, míg Nietzsche szemében a cezarizmus, az akkori – bonapartista – diktatúra képviselője
(1947 Lukács György²)
1a. (kissé rég, ritk)
ilyen államformájú birodalom (fennállásának időszaka)
ahogy a rengeteg római impériumban a különféle nemzetek egy malomkő alá jutottak, de eggyé nem olvadtak, csak keveredtek, a különféle vallások a caesarismusban szintén csak keveredtek, de eggyé nem olvadtak s egyik sem tudott diadalmaskodni a többin
(1922 Fényes Samu)
Ott tartunk ma, mint Róma közvetlenül a cézárizmus kora előtt és a mi kultúránk leáldozását is modern cézárok uralma fogja megelőzni
(1933 Csécsy Imre)
2.
az uralkodói világi hatalomnak az egyház életébe való beavatkozása
IdSz.
3. (pejor)
zsarnoki uralom, zsarnokság
Macaulay még 1859-ben azt jósolta, hogy a[z amerikai] polgárháborúnak természetes következése a caesarismus, a dictatura lesz
(1905 Nagy képes világtörténet)
Az Én megóvása egy kedvezőtlen, cezarizmustól és méltatlan tömeguralomtól, a démosz uralmától egyképpen fenyegetett korban
(1978 Baránszky-Jób László)
hevesen bírálta Usztrjalovot Zinovjev is. Ő nem elsősorban a „cezarizmus”, hanem egy kapitalista restauráció ideológusát látta Usztrjalovban
(1999 Krausz Tamás)
Vö. IdSz.

Beállítások