cikkelyszó fn 8A4 (rég)

1. (Nyelvt) ’főnév, főnévi szerkezetek és főnévként haszn. szavak, kifejezések előtt álló, a határozottság és határozatlanság megkülönböztetésére képes szó, ill. ennek szófaja; névelő’ ❖ [az azonos alakú igéket és főneveket] megkülönbözteti egymástól a’ Czikkelyszó, a’ vagy az, melly a’ Névszóknak eleikbe tétetik, de az id szóknak soha sem (1790 Főldi János C1759, 54) | Czikkely szó (: Articulus) Név szó (: Nomen) (1790 Főldi János C1759, 81) | e’ nevezet: Kriſztus, a’ Haza eggy réſzének a’ Kriſtus, máſ réſzének pedig mindenkor Czikkelyſzó nélkl: Filep pedig prédikálja vala nékiek Kriſtust (1790 Főldi János 7112024, 239).

2. ’〈lexikonban, szótárban:〉 egy-egy szócikk élén álló, a leíráshoz képest kiemelten szedett szó, es. szókapcsolat, amelyről az adott cikk szól; címszó’ ❖ Bernolák nagy tót szótárában (1825.) fölveszi e szót: Rowás: […] Majd két új cikkelyszó következik, ennek kicsinyítői: Rowásček és Rowásek (1892 Kalmár Elek C0359, 514).

cikkelyszó főnév 8A4 (rég)
1. (Nyelvt)
főnév, főnévi szerkezetek és főnévként haszn. szavak, kifejezések előtt álló, a határozottság és határozatlanság megkülönböztetésére képes szó, ill. ennek szófaja; névelő
[az azonos alakú igéket és főneveket] megkülönbözteti egymástól a’ Czikkelyszó, a’ vagy az, melly a’ Névszóknak eleikbe tétetik, de az id szóknak soha sem
(1790 Főldi János)
Czikkely szó (: Articulus) Név szó (: Nomen)
(1790 Főldi János)
e’ nevezet: Kriſztus, a’ Haza eggy réſzének a’ Kriſtus, máſ réſzének pedig mindenkor Czikkelyſzó nélkl: Filep pedig prédikálja vala nékiek Kriſtust
(1790 Főldi János)
2.
〈lexikonban, szótárban:〉 egy-egy szócikk élén álló, a leíráshoz képest kiemelten szedett szó, es. szókapcsolat, amelyről az adott cikk szól; címszó
Bernolák nagy tót szótárában (1825.) fölveszi e szót: Rowás: […] Majd két új cikkelyszó következik, ennek kicsinyítői: Rowásček és Rowásek
(1892 Kalmár Elek)

Beállítások