cikkelyezett mn-i ign és mn 

I. mn-i ign → cikkelyez.

II. mn 0 (jelzőként) (rég, Nyelvt)

’〈a tagolatlan, artikulálatlan, ill. az állati hanggal szemben:〉 jelentésmegkülönböztetésre képes artikulált 〈hang〉’ ❖ Tudván a’ Psychologiából és Aestheticából a’ tökélletes Poéta, hogy a’ tzikkelyezött hangokba, avvagy a’ beſzédbe öltöztetött képeknek, mellyekkel tárgyát festi, a Hallgató’ lelkébe a’ hallásnak ſzerſzámain kell behatni (1793 Verseghy Ferenc C4433, 10) | a’ Magyarnak harmincznégy czikkelyezett, ’s egymástúl érezhetképen és értelmesen külömböz hangja van (1817 Verseghy Ferenc 7373031, 4) | [A betűk] hang jelek, érzések, és czikkelezett hangok leírására találtattak fel (1835 A magyar nyelvtudomány 8564001, 3).

cikkelyezett melléknévi igenév és melléknév
I. melléknévi igenévcikkelyez.
II. melléknév 0 (jelzőként) (rég, Nyelvt)
〈a tagolatlan, artikulálatlan, ill. az állati hanggal szemben:〉 jelentésmegkülönböztetésre képes artikulált 〈hang〉
Tudván a’ Psychologiából és Aestheticából a’ tökélletes Poéta, hogy a’ tzikkelyezött hangokba, avvagy a’ beſzédbe öltöztetött képeknek, mellyekkel tárgyát festi, a Hallgató’ lelkébe a’ hallásnak ſzerſzámain kell behatni
(1793 Verseghy Ferenc)
a’ Magyarnak harmincznégy czikkelyezett, ’s egymástúl érezhetképen és értelmesen külömböz hangja van
(1817 Verseghy Ferenc)
[A betűk] hang jelek, érzések, és czikkelezett hangok leírására találtattak fel
(1835 A magyar nyelvtudomány)

Beállítások