címereslevél fn 5B (/Tört)

’birtokadomány nélküli nemesi címet adományozó v. igazoló, címerrel díszített nemeslevél; címerlevél’ ❖ A’ Honnyiak tudni-illik vagy fekv jószágat nyernek a’ Felségtl, vagy czímeres levelet (armales) (1804 Georch Illés C1872, 29) | Nemességet szerezhetni, törvényeink szerint, királyi adómány (donatio regia) czimeres levél (literae armales) és honositás (indigenatus) által [lehet] (1861 Dósa Elek 8110004, 78) | A Vasvármegyében birtokos Dukai és Szentgyörgyvölgyi Széll család címeres levelét II. Ferdinánd királytól nyerte 1639-ben (1915 Halász Imre CD10) | [Nyulásziné Straub Éva könyvében] történeti bevezető szól a címerhasználat kialakulásáról, a címereslevelek oklevéltani fejlődéséről (1999 Új Könyvek CD29).

Vö. CzF. czímėrės; ÉrtSz. címeres; ÉKsz. címeres

címereslevél főnév 5B (/Tört)
birtokadomány nélküli nemesi címet adományozó v. igazoló, címerrel díszített nemeslevél; címerlevél
A’ Honnyiak tudni-illik vagy fekv jószágat nyernek a’ Felségtl, vagy czímeres levelet (armales)
(1804 Georch Illés)
Nemességet szerezhetni, törvényeink szerint, királyi adómány (donatio regia) czimeres levél (literae armales) és honositás (indigenatus) által [lehet]
(1861 Dósa Elek)
A Vasvármegyében birtokos Dukai és Szentgyörgyvölgyi Széll család címeres levelét II. Ferdinánd királytól nyerte 1639-ben
(1915 Halász Imre)
[Nyulásziné Straub Éva könyvében] történeti bevezető szól a címerhasználat kialakulásáról, a címereslevelek oklevéltani fejlődéséről
(1999 Új Könyvek)
Vö. CzF. czímėrės; ÉrtSz. címeres; ÉKsz. címeres

Beállítások