címerez ts ige 4b

1. (rég, ritk) ’〈vmely címerképpel〉 ellát, díszít vmit’ ❖ a’ Király […] Liliommal tzimerezett karos székbe [ült] (1791 Magyar Kurír C0318, 1329) | a’ Rajnába ugrott, hogy az Orosz Tsászári Sassal […] tzímerezett zászlót meg-tartsa (1801 Molnár János C0303, 132).

1a. (rég, ritk) ’〈címerkép, címerállat〉 díszként, címerként ékesít vmit’ ❖ Győzőjének kénytelenűl engedni ezüsttel Gazdag fegyvereit, ’s tigris czimerezte sisakját (1826 Debreczeni Márton C1372, 51) | czímerező ákányjoktól (!) már megfosztatva kényszeríttetnek, a többi czímeretlen tagok között, jelenkedni (1827 Barczafalvi Szabó Dávid C4937, 263).

2. (rég) ’〈díszes tárggyal〉 feldíszít, felékesít vmit, vkit’ ❖ Tirris’ érdemes személyét Úri bottal, és süveggel, ’s Köntösével tzímerezvén (1775 Rájnis József C3575, 17) | bokrétákkal tzimerezett sltek (1794 Mátyási József C3065, 183) | köntösét gyémánt kövekkel tzímerez Fejedelmi Asszony nem érne véled (1807 Vályi Nagy Ferenc C4343, 138) | Jobbjára, Saroltának anyja’ képével czímerezett arany láncza vala fűzve (1824 Majláth János C0032, 54).

2a. (rég, ritk) ’〈díszes tárgy〉 díszként ékesít vmit’ ❖ eggy sátor alatt [tanácskoztak a vezérek], mellyet, kék, fejér és veress ſzínű záſzló tzímerezett (1795 Magyar Hírmondó 7444120, 424) | Márs s Jupiternek ege! Dísze az éjfélnek! öletekbe sor állatok élnek! Őket is így fedezik, csillagi címerezik (1805 e. Verstár CD01).

3. (rég, ritk) ’〈érzelmet, indulatot vmely megnyilvánulásával〉 jelez, mutat vki’ ❖ [a perzsák ellenségei] nagy vér-ontáſſal tzimerezték haragjokot (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0806, 20) | [az idegen Lisimakusnak a] hozzája mutatott ſziveſségét nem keveſebb ſzeretettel kivánván tzimerezni, hittel fogadták egymáshoz örökös barátságokat (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède 7031008, 5) | érzékennyé lett az embernek szive. […] Ennek köszönhettyük mi is hivségünket, Mellyel cimerezzük régi szerelmünket! (1777 Ányos Pál CD01).

3a. (rég) ’〈tárgy, jelenség, megnyilvánulás〉 jelez, kifejez, mutat, ill. jelképez vmit’ ❖ [az olajfa] a’ békességet tzímerezi (1786 Magyar Hírmondó C0274, 605) | alig tetſzenek meg állán a’ serdltséget tzímerez lágy pelyhek (1805 Tanárki János ford.–Tasso 8461001, 27) | a köz megelégülést őszintén czímerező harsány éljen kiáltások (1836 Kossuth Lajos CD32).

4. (rég, ritk)(tulajdonságait, jellegzetességeit megnevezve) vkinek, vminek mond, címez vkit, vmit, ill. vmivé nyilvánít’ ❖ Az Óſtriaiak […] a’ Tseheket többnyire oſtoba, goromba, hamis, ’s érzékenytelen népnek tzimerezik (1793 Sándor István 7287040, 416) | Hirdetményeik’ és Rendeléseik’ ki-adásának esztendejét így tzimerezik: Az Egyiptomi Szabadság’ els esztendejében (1800 Molnár János C0302, 38) | Ezt a’ [809-től 820-ig uralkodó bolgár] Fejedelmet az Irók Crumusnak nevezik, ’s egygy vitéz Fejedelemnek tzimerezik (1808 Sokféle C1534, 158) | a’ két testvér magyar Hazában e’ napot általányosan nemzeti ünneppé czímerezte ’s magasította (1833 Jelenkor C0226, 529).

4a. (rég) ’〈tulajdonság〉 jellemző vonásként meghatároz, megkülönböztet, jellemez v. jellegzetessé tesz vkit, vmit’ ❖ [a stílus] a Vers Irásnak ollyan Mestersége, a’ melly a’ Vers-Szerzt tulajdonképen tzimerezi (characterizálja) (1785 e. Szilágyi Sámuel¹ ford.–Voltaire C4021, XII) | [három] ékességgel jeleskedik a’ Magyar Nemzet, melly tet […] tzimerezvén, egyéb Nemzetektl külön választja (1796 Svastics Ignác C3762, 1) | Nemes hölgy, kit jó sziv, nagy lélek czimerez (1815 Vitkovics Mihály C4529, 62) | jellemét […] mértéktelen pénzszomj és kincsszerzés czimerezék (1851 Szilágyi Ferenc C3295, 4).

5. ’〈kukoricát〉 porzós virágjától, címerétől megfoszt’ ❖ A hetvenes és nyolcvanas években az idénymunka a megélhetés kiegészítő forrását jelentette. Dombóvárra (Tolna megye) jártak kukoricát címerezni és szedni (2000 M. Kozár Mária CD36).

ÖU: fel~.

Vö. ÚMTsz.

címerez tárgyas ige 4b
1. (rég, ritk)
〈vmely címerképpel〉 ellát, díszít vmit
a’ Király […] Liliommal tzimerezett karos székbe [ült]
(1791 Magyar Kurír)
a’ Rajnába ugrott, hogy az Orosz Tsászári Sassal […] tzímerezett zászlót meg-tartsa
(1801 Molnár János)
1a. (rég, ritk)
〈címerkép, címerállat〉 díszként, címerként ékesít vmit
Győzőjének kénytelenűl engedni ezüsttel Gazdag fegyvereit, ’s tigris czimerezte sisakját
(1826 Debreczeni Márton)
czímerező ákányjoktól (!) már megfosztatva kényszeríttetnek, a többi czímeretlen tagok között, jelenkedni
(1827 Barczafalvi Szabó Dávid)
2. (rég)
〈díszes tárggyal〉 feldíszít, felékesít vmit, vkit
Tirris’ érdemes személyét Úri bottal, és süveggel, ’s Köntösével tzímerezvén
(1775 Rájnis József)
bokrétákkal tzimerezett sltek
(1794 Mátyási József)
köntösét gyémánt kövekkel tzímerez Fejedelmi Asszony nem érne véled
(1807 Vályi Nagy Ferenc)
Jobbjára, Saroltának anyja’ képével czímerezett arany láncza vala fűzve
(1824 Majláth János)
2a. (rég, ritk)
〈díszes tárgy〉 díszként ékesít vmit
eggy sátor alatt [tanácskoztak a vezérek], mellyet, kék, fejér és veress ſzínű záſzló tzímerezett
(1795 Magyar Hírmondó)
Márs s Jupiternek ege! Dísze az éjfélnek! öletekbe sor állatok élnek! Őket is így fedezik, csillagi címerezik
(1805 e. Verstár)
3. (rég, ritk)
〈érzelmet, indulatot vmely megnyilvánulásával〉 jelez, mutat vki
[a perzsák ellenségei] nagy vér-ontáſſal tzimerezték haragjokot
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
[az idegen Lisimakusnak a] hozzája mutatott ſziveſségét nem keveſebb ſzeretettel kivánván tzimerezni, hittel fogadták egymáshoz örökös barátságokat
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
érzékennyé lett az embernek szive. […] Ennek köszönhettyük mi is hivségünket, Mellyel cimerezzük régi szerelmünket!
(1777 Ányos Pál)
3a. (rég)
〈tárgy, jelenség, megnyilvánulás〉 jelez, kifejez, mutat, ill. jelképez vmit
[az olajfa] a’ békességet tzímerezi
(1786 Magyar Hírmondó)
alig tetſzenek meg állán a’ serdltséget tzímerez lágy pelyhek
(1805 Tanárki János ford.Tasso)
a köz megelégülést őszintén czímerező harsány éljen kiáltások
(1836 Kossuth Lajos)
4. (rég, ritk)
(tulajdonságait, jellegzetességeit megnevezve) vkinek, vminek mond, címez vkit, vmit, ill. vmivé nyilvánít
Az Óſtriaiak […] a’ Tseheket többnyire oſtoba, goromba, hamis, ’s érzékenytelen népnek tzimerezik
(1793 Sándor István)
Hirdetményeik’ és Rendeléseik’ ki-adásának esztendejét így tzimerezik: Az Egyiptomi Szabadság’ els esztendejében
(1800 Molnár János)
Ezt a’ [809-től 820-ig uralkodó bolgár] Fejedelmet az Irók Crumusnak nevezik, ’s egygy vitéz Fejedelemnek tzimerezik
(1808 Sokféle)
a’ két testvér magyar Hazában e’ napot általányosan nemzeti ünneppé czímerezte ’s magasította
(1833 Jelenkor)
4a. (rég)
〈tulajdonság〉 jellemző vonásként meghatároz, megkülönböztet, jellemez v. jellegzetessé tesz vkit, vmit
[a stílus] a Vers Irásnak ollyan Mestersége, a’ melly a’ Vers-Szerzt tulajdonképen tzimerezi (characterizálja)
(1785 e. Szilágyi Sámuel¹ ford.Voltaire)
[három] ékességgel jeleskedik a’ Magyar Nemzet, melly tet […] tzimerezvén, egyéb Nemzetektl külön választja
(1796 Svastics Ignác)
Nemes hölgy, kit jó sziv, nagy lélek czimerez
(1815 Vitkovics Mihály)
jellemét […] mértéktelen pénzszomj és kincsszerzés czimerezék
(1851 Szilágyi Ferenc)
5.
〈kukoricát〉 porzós virágjától, címerétől megfoszt
A hetvenes és nyolcvanas években az idénymunka a megélhetés kiegészítő forrását jelentette. Dombóvárra (Tolna megye) jártak kukoricát címerezni és szedni
(2000 M. Kozár Mária)
ÖU: felcímerez
Vö. ÚMTsz.

Beállítások