címerkép fn 2B

1. ’címer(pajzson levő stilizált ábra, kép), ill. ilyen képen ábrázolt állat, növény, tárgy stb.’ ❖ faragott czímerképek (1847 Hetilap CD61) | a czimerkép [a lovag] pajzsán: fekete Aethiopi ember, nap felé nyuló (1871 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.–Shakespeare CD11) | [a lovas vitéz képét Richter Aurél] Orbán István I. Lipóttól 1662 augusztus 5-ikén nyert armálisának czímerképéről másolta (1900 Széchy Károly CD55) | a Berényi Kakas-család címerében nem kakas a címerkép, hanem mókus (1940 Tompos Ernő CD52) | A pajzsmezőbe különféle címerábrákat helyezhetünk. Ezeket mesteralakokra [= a címerábrák geometriai alakzataira] és címerképekre osztjuk (1999 Szegedi László CD58).

2. (rég, ritk) ’festett cégéren, cégtáblán levő kép’ ❖ Lakott azon városban egy derék örmény kereskedő, […] boltja fölött látható volt czimerképen a háromfejü sárkány (1854 Vasárnapi Újság CD56) | [Diamanti Laccatari] a címerképek festésétől sem riadt vissza […]. A Fuchs-féle dohány-specialitás-bolt előtt 4 remekül festett alakja volt (1921 Ujházy Ferenc CD10).

Vö. CzF.

címerkép főnév 2B
1.
címer(pajzson levő stilizált ábra, kép), ill. ilyen képen ábrázolt állat, növény, tárgy stb.
faragott czímerképek
(1847 Hetilap)
a czimerkép [a lovag] pajzsán: fekete Aethiopi ember, nap felé nyuló
(1871 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.Shakespeare)
[a lovas vitéz képét Richter Aurél] Orbán István I. Lipóttól 1662 augusztus 5-ikén nyert armálisának czímerképéről másolta
(1900 Széchy Károly)
a Berényi Kakas-család címerében nem kakas a címerkép, hanem mókus
(1940 Tompos Ernő)
A pajzsmezőbe különféle címerábrákat helyezhetünk. Ezeket mesteralakokra [= a címerábrák geometriai alakzataira] és címerképekre osztjuk
(1999 Szegedi László)
2. (rég, ritk)
festett cégéren, cégtáblán levő kép
Lakott azon városban egy derék örmény kereskedő, […] boltja fölött látható volt czimerképen a háromfejü sárkány
(1854 Vasárnapi Újság)
[Diamanti Laccatari] a címerképek festésétől sem riadt vissza […]. A Fuchs-féle dohány-specialitás-bolt előtt 4 remekül festett alakja volt
(1921 Ujházy Ferenc)
Vö. CzF.

Beállítások