címerpajzs fn 3A

1. ’〈címer részeként:〉 a címer legfontosabb, pajzs alakú eleme, amelyen a címerkép(ek) és a mesteralakok találhatók’ ❖ [A Benyovszky-család címerében] a czimer-paizst két oldalról két szárnyas nemtő tartja (1857 Nagy Iván CD31) | A magyar címer másik alkotórésze, a pólyás vagy csíkolt címerpajzs, a XII. és XIII. század fordulóján, egyidőben tűnik fel Imre király pecsétjén és András herceg szlavóniai dénárján (1920 Hóman Bálint CD42) | Iglói keménycserép. A gyár 1832-től működött. […] Jegye: címerpajzsban két keresztbe fektetett bányászkalapács, a város neve és ez alatt a kétfejű sas (1925 MűvészetiLex. C6812, 347) | [Apátfalva címerének] leírása: A címerpajzs formája csücsköstalpú reneszánsz pajzs (2000 Tóth Ferenc CD36).

2. ’pajzs alakú címer mint tárgy, ill. címerrel díszített pajzs’ ❖ ? A’ Sclavoniai czimerpajzsal, mellyet kihivó jelül láncsával 3-szor megüt (1835 Bárány Boldizsár C0781, 60) | nagy dübörgéssel fordul alá a címer-pajzs ha a kriptában lezáródik az ős családfa (1882 Mikszáth Kálmán CD04) | [a fehér paripán lovagló király után] termetes lovon ülő apród mindegyik kezébe arany czímerpajzsot tartott (1890 Fraknói Vilmos CD55) | [A serleg] talpára és fedelére kis címerpajzsok vannak erősítve Anjou-címerrel (1939 Deér József CD43) | A címerpajzs borítására különféle prémek vagy bundabőrök is használatosak (1999 Szegedi László CD58).

Sz: címerpajzsos.

Vö. CzF. czímerpaizs; ÉrtSz.; ÉKsz.

címerpajzs főnév 3A
1.
〈címer részeként:〉 a címer legfontosabb, pajzs alakú eleme, amelyen a címerkép(ek) és a mesteralakok találhatók
[A Benyovszky-család címerében] a czimer-paizst két oldalról két szárnyas nemtő tartja
(1857 Nagy Iván)
A magyar címer másik alkotórésze, a pólyás vagy csíkolt címerpajzs, a XII. és XIII. század fordulóján, egyidőben tűnik fel Imre király pecsétjén és András herceg szlavóniai dénárján
(1920 Hóman Bálint)
Iglói keménycserép. A gyár 1832-től működött. […] Jegye: címerpajzsban két keresztbe fektetett bányászkalapács, a város neve és ez alatt a kétfejű sas
(1925 MűvészetiLex.)
[Apátfalva címerének] leírása: A címerpajzs formája csücsköstalpú reneszánsz pajzs
(2000 Tóth Ferenc)
2.
pajzs alakú címer mint tárgy, ill. címerrel díszített pajzs
?
A’ Sclavoniai czimerpajzsal, mellyet kihivó jelül láncsával 3-szor megüt
(1835 Bárány Boldizsár)
nagy dübörgéssel fordul alá a címer-pajzs ha a kriptában lezáródik az ős családfa
(1882 Mikszáth Kálmán)
[a fehér paripán lovagló király után] termetes lovon ülő apród mindegyik kezébe arany czímerpajzsot tartott
(1890 Fraknói Vilmos)
[A serleg] talpára és fedelére kis címerpajzsok vannak erősítve Anjou-címerrel
(1939 Deér József)
A címerpajzs borítására különféle prémek vagy bundabőrök is használatosak
(1999 Szegedi László)
Sz: címerpajzsos
Vö. CzF. czímerpaizs; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások